Welkom De Korf

Vanaf 1 maart 2018 zal katholieke Jenaplanschool De Korf in Apeldoorn deel uitmaken van de Veluwse Onderwijsgroep.

De Korf is een katholieke Jenaplanschool met ongeveer 150 leerlingen in de wijk De Maten in Apeldoorn. De school maakte, als enige school in Apeldoorn, deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe. Al langer werkt De Korf samen met basisscholen in Apeldoorn, maar door aan te sluiten bij de Veluwse Onderwijsgroep kan nog beter samengewerkt worden aan thema’s als passend onderwijs, leerlingenstromen en het vinden van goede (inval)leerkrachten.
Voor de Veluwse Onderwijsgroep is De Korf door de ligging van de school en het Jenaplanconcept een mooie aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod.

Graag willen wij benadrukken dat er voor leerlingen van De Korf en hun ouders/verzorgers niets verandert: het onderwijsconcept dat op De Korf aangeboden wordt blijft bestaan.