Veluwse Onderwijsgroep gaat verder als één stichting

De vijf stichtingen die in de afgelopen jaren al samenwerkten onder de naam Veluwse Onderwijsgroep, gaan vanaf 1 februari 2021 juridisch verder als één stichting: Stichting Veluwse Onderwijsgroep. Daarmee kunnen de 27 scholen binnen de groep nog beter samenwerken aan het verzorgen van toekomstbestendig primair en voortgezet onderwijs in Apeldoorn en omstreken.

In toenemende mate wordt van het onderwijs gevraagd om meer maatwerk voor leerlingen, doorlopende leerlijnen tussen PO en VO, meer aandacht voor zogeheten 21ste-eeuwse vaardigheden en een betere samenwerking met het bedrijfsleven. Tegelijk ziet het onderwijs zich gesteld voor stevige uitdagingen. Denk aan: het lerarentekort, een toenemende verantwoordingsplicht (met bijkomende administratieve lasten) en krimp van het leerlingenaantal.

Eén organisatie

Deze ontwikkelingen en uitdagingen vragen van de Veluwse Onderwijsgroep onder meer om vernieuwing van het onderwijs. Samenwerking is daarvoor onontbeerlijk. De vijf stichtingen die in de afgelopen jaren samen de Veluwse Onderwijsgroep vormden en onder die vlag al zeer intensief samenwerkten, vormen vanaf vandaag, 1 februari, ook juridisch gezien één organisatie: Stichting Veluwse Onderwijsgroep. Dat zal de samenwerking verder vergemakkelijken en stelt de Veluwse Onderwijsgroep nog beter in staat de uitdagingen het hoofd te bieden, toekomstbestendig onderwijs vorm te geven en van nog meer waarde te zijn voor al haar 13.000 leerlingen.

27 scholen

Onder de Stichting Veluwse Onderwijsgroep vallen 27 scholen: 16 scholen voor primair onderwijs, 10 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor minderjarige asielzoekers. Er zijn zowel scholen met een openbaar karakter als scholen met een specifieke levensbeschouwelijke identiteit. Daaraan verandert met de vorming van het samenwerkingsbestuur niets. Scholen behouden ook de ruimte om, passend bij hun eigen schoolcultuur en leerlingenpopulatie, goed onderwijs te verzorgen.