Veluws College

Het Veluws College is een brede, katholieke, scholengemeenschap waar onze leerling centraal staat. Dat betekent dat we zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar in een veilig, betrokken en zorgzaam schoolklimaat. Kortom: een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt. Het Veluws College Twello, onze oecumenische vestiging, is een van de vier vestigingen van het Veluws College. De andere vestigingen zijn: Cortenbosch, Mheenpark en Walterbosch.

Op alle vestigingen leveren we kwalitatief goed onderwijs en bereiden we leerlingen voor op het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving. Dat doen wij door leerlingen te stimuleren om zich te ontwikkelen op verschillende terreinen: verstandelijk (cognitief), sociaal, emotioneel, cultureel en creatief. We gebruiken verschillende werkvormen, waarmee  we leerlingen willen activeren en betrokken houden bij het onderwijs.

http://www.veluwscollege.nl/