Veluws College Mheenpark leidt leerlingen op tot wereldburgers

Veluws College Mheenpark is sinds kort een officiële Global Citizen School. De school geeft wereldburgerschap en internationalisering een prominente plek in het onderwijs.

De lessen van alle vakken hebben op Mheenpark een internationaal en/of intercultureel tintje. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met het Europese online samenwerkingsplatform eTwinning om digitale samenwerkingsprojecten met andere Europese scholen op te zetten. Ook is er extra aandacht voor versterkt talenonderwijs en worden uitwisselingen met scholen in het buitenland ingezet om wereldburgerschap van leerlingen te ontwikkelen. Internationaliseringscoördinator Elke van Putten: “Wij willen onze leerlingen laten ervaren dat ze een plek hebben in de wereld. En die wereld is groter dan het leslokaal, de school of de stad.”

Wereldburgerschap
Alle leerlingen krijgen veertig minuten per week het vak ‘wereldburgerschap’. Van Putten: “Samen met hun mentor en klas werken leerlingen aan actuele thema’s die gaan over de manier waarop we op de wereld met elkaar samenleven. Momenteel behandelen we het thema diversiteit. Dat levert mooie en waardevolle gesprekken op over zijn wie je bent en durven anders te zijn. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld mensenrechten en duurzaamheid. We hopen leerlingen zo een genuanceerd wereldbeeld mee te geven.”

Make a Difference
Onder de vlag van het Europese Erasmus+ doet Mheenpark om het jaar een nieuw project met een groot aantal partnerscholen in Europa. Dit jaar is dat het ‘Make a difference’ project. Samen met scholen uit Italië, Duitsland, Litouwen en Letland werken alle tweede klassen havo/vwo aan de vraag welke rol ze hebben in hun directe omgeving, in de gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken en in de samenleving.

Global Citizen Network
Mheenpark is sinds 21 november een officiële Global Citizen School. Scholen in dit netwerk hebben allemaal hetzelfde doel: hun leerlingen opleiden tot wereldburger. Van Putten: “Lidmaatschap van het Global Citizen Network is een prachtige manier om kennis te delen met collega’s in de regio en in het land. Daarbij ontstaan er initiatieven om samen te werken, zoals bijvoorbeeld het plan om een uitwisseling te organiseren met een school in Rotterdam. Ook dat is intercultureel.”