Toekomstbestendige onderwijshuisvesting basisscholen Apeldoorn

Apeldoorn, 7 november 2017

Gemeente Apeldoorn en de Apeldoornse schoolbesturen streven steeds naar een veilige, gezonde en prettige leeromgeving voor kinderen die naar school gaan. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor binnen- en buitenonderhoud van scholen en de gemeente is verantwoordelijk voor vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw.

In de afgelopen tijd is door de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente Apeldoorn gewerkt aan een meerjarenplan om toekomstbestendige onderwijshuisvesting te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met eisen aan huisvesting voor onderwijs van deze tijd, het krimpende aantal leerlingen in gemeente Apeldoorn en duurzaamheid. Op 21 september hebben alle fracties in de gemeenteraad in de politieke markt aan het college van B&W kenbaar gemaakt dat ze positief zijn over het plan.

In het komende decennium zullen meerdere scholen worden aangepakt. Vanwege de beperktheid van de financiële middelen kan niet alles tegelijk en moeten er voortdurend, ook tijdens het verder uitwerken van de plannen, keuzes worden gemaakt. Er wordt steeds gewerkt in periodes van vier jaar. De eerste fase loopt van 2017 – 2020. Voor de Veluwse Onderwijsgroep betekent dit dat de Eloy in Ugchelen en De Schakel Donken in de Maten nieuwbouw of vernieuwbouw krijgen. De gemeente Apeldoorn realiseert de bouwplannen in fases van vier jaar. De eerste fase loopt van 2017 – 2020. Voor beide scholen staat de bouw nu gepland vanaf halverwege de genoemde eerste fase.

Ook de volgende basisscholen in Apeldoorn krijgen de genoemde periode nieuwbouw: Sjofar (PCBO), de Horst (Leerplein055), de Ploeg (PCBO) en de Marke (Leerplein055), de Bongerd (Leerplein055), Passe-Partout Rank Kerschoten (PCBO) en, aan het begin van de volgende planperiode, de Sterrenschool (Leerplein055).​