Startschot voor natuurlijk, duurzaam en uitdagend schoolplein

Foto: Ron van de Spreng 

APELDOORN – Op dinsdag 16 februari gaven de oudste en de jongste leerlingen van basisscholen PCBO De Terebint en De Schakel het startschot voor de aanleg van een natuurlijk en duurzaam schoolplein. Een mooi begin van een samenwerking waardoor straks alle leerlingen van de twee basisscholen kunnen spelen met en in de natuur.

Martijn de Glopper, locatiedirecteur De Schakel: “De gemeente stelde de subsidie schoolpleinen beschikbaar waardoor het mogelijk was om het schoolplein te vernieuwen. Beide scholen waren direct enthousiast over een gezamenlijke aanpak.” “Via crowdfunding acties, een donatie van de Rabobank en een bijdrage van het Waterschap voor PCBO De Terebint en een bijdrage vanuit de reserves van de ouderbijdrage bij De Schakel zijn overige inkomsten gerealiseerd. We kunnen een groene speelplaats voor onze scholen én de wijk realiseren. Het wordt een unieke leer- en ontmoetingsplek voor jong en oud”, vult Marlies de Boer, directeur van PCBO De Terebint, aan.

Kinderen kunnen straks op het nieuwe schoolplein naar hartenlust bewegen, spelen, leren en ontdekken. Klimmen op muurtjes, verstoppertjes spelen of van heuvels af rennen of rollen. Buitenspelen stimuleert de motorische ontwikkeling en heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school.

Samen ontwerpen en bouwen
Samen met de leerlingen is nagedacht over het nieuwe schoolplein. De leerlingen hebben tekeningen gemaakt van hun ideale schoolplein. Dit leverde veel mooie ideeën op. Het Apeldoornse speelruimte ontwerpbureau Eelco Koppelaar is aan de slag gegaan met deze ideeën en kwam met een fantastisch ontwerp. De komende weken zorgt hoveniersbedrijf Klaproos Tuinen voor de uitvoering. Martijn: “Onze leerlingen maken de komende weken van dichtbij mee hoe een saai, stenen plein verandert in een uitdagend plein met voldoende variatie. Door de toevoegingen van de buitenklassen kan het plein veel meer voor ons onderwijs worden gebruikt.’’

Natuurlijk, duurzaam en toegankelijk
Ook is het schoolplein duurzaam en natuurlijk. Marlies: “50% van alle tegels worden verwijderd. Het regenwater dat valt, gebruiken we voor het nieuw aan te planten groen en bij de waterpartij op het midden van het plein. Het schoolplein is voor iedereen toegankelijk. Zo kunnen kinderen ook nog na school spelen op het schoolplein.”

Ontzettend blij en trots
Vanaf de aanvraag hebben de twee basisscholen samengewerkt. Marlies: “De samenwerking is bijzonder fijn. De Scholen hebben allebei hetzelfde doel voor ogen: een plein aanleggen waar elk kind fijn kan spelen en zich kan ontwikkelen. We kijken enorm uit naar het moment dat het nieuwe plein over een paar weken open gaat. Wegens alle coronamaatregelen is nu nog niet bekend of en hoe de officiële opening gaat plaatsvinden.’’

Toekomstbestendig onderwijs in een duurzaam gebouw

VAASSEN – Als de bouw volgens planning verloopt opent basisschool De Krugerstee in Vaassen begin 2022 de deuren op een nieuwe locatie. Het ‘vernieuwde’ pand wordt in alle facetten afgestemd op de onderwijsvisie van de school rondom toekomstbestendig onderwijs. Niet alleen het onderwijs wordt toekomstbestendig maar ook het gebouw. Gisteravond besliste de gemeenteraad van Epe positief over een extra bijdrage voor de verdere verduurzaming van het gebouw.  

De Krugerstee neemt straks, als de vernieuwbouw gereed is, haar intrek in het naastgelegen pand van de voormalige openbare school. Marije Beekman, locatiedirecteur De Krugerstee: “Het is goed dat de gemeente investeert in het verduurzamen van het gebouw. Dit maakt ook dat het gebouw toekomstbestendig is en zeker ook een comfortabel schoolgebouw met schone en frisse lucht. De school wordt namelijk voorzien van ventilatie die voldoet aan frisse scholen klasse B. En om het aangenaam te houden in de zomer is er een koeling middels een warmtepomp. Een mooi feit is dat het energieverbruik ten opzichte van het huidige pand aanzienlijk minder wordt, doordat onze school straks gasloos is, de thermische schil van het gebouw op nieuwbouwniveau zit en er zonnepanelen op de school komen.”

Jarenlange inspanning beloond
Wethouder Erik Visser van gemeente Epe: “We zijn ontzettend blij dat we deze extra bijdrage vanuit de gemeente Epe hebben kunnen realiseren. Basisschool De Krugerstee wordt daardoor een geweldig duurzaam gebouw. Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor het klimaat, maar is ook duurzaam in andere opzichten. Het is vooral goed nieuws voor de leerlingen. Deze stap draagt bij aan een goed onderwijsklimaat in Vaassen. Het is een prachtige beloning na jarenlange inspanning en voorbereiding. Ruim vier jaar geleden zijn we gestart met de stuurgroep Duurzame Kindvoorziening. Dit is het eerste, voor de buitenwereld, zichtbare en tastbare resultaat.”

Toekomstbestendig onderwijs
In het nieuwe schoolgebouw krijgen de kinderen letterlijk én figuurlijk alle ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Marije Beekman: “Ik kreeg de kans om het ideale onderwijs én het ideale schoolgebouw in te richten en daar heb ik optimaal gebruik van gemaakt. Samen met mijn team hebben we een onderwijsvisie op toekomstbestendig onderwijs ontwikkeld. We zijn het erover eens dat de jeugd van tegenwoordig veel dynamischer is en simpelweg meer bewegingsruimte nodig heeft. Ook is het achterhaald dat leerlingen de hele schooldag in hetzelfde klaslokaal zitten. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en die eigenschap zet hen aan tot leren. Daarom moeten we hen van jongs af aan een veilige plek bieden waar ze de ruimte krijgen om te spelen, te ontdekken en te onderzoeken. In hun eentje, maar ook samen met andere kinderen. We willen hen prikkelen en ontmoetingen stimuleren. Het is dan ook onze ambitie om het klassikale onderwijs los te laten en onderwijs te gaan geven in leerpleinen, gericht op spel, ontdekken en onderzoeken.”

Vernieuwbouw
Bouwbedrijf Van Laar, een familiebedrijf dat al 90 jaar actief is in de bouwwereld gaat de vernieuwbouw van De Krugerstee uitvoeren. De start van de bouw vangt medio maart 2021 aan en als alles volgens planning verloopt wordt het gebouw voor de kerst 2021 opgeleverd.