Startschot voor natuurlijk, duurzaam en uitdagend schoolplein

Foto: Ron van de Spreng 

APELDOORN – Op dinsdag 16 februari gaven de oudste en de jongste leerlingen van basisscholen PCBO De Terebint en De Schakel het startschot voor de aanleg van een natuurlijk en duurzaam schoolplein. Een mooi begin van een samenwerking waardoor straks alle leerlingen van de twee basisscholen kunnen spelen met en in de natuur.

Martijn de Glopper, locatiedirecteur De Schakel: “De gemeente stelde de subsidie schoolpleinen beschikbaar waardoor het mogelijk was om het schoolplein te vernieuwen. Beide scholen waren direct enthousiast over een gezamenlijke aanpak.” “Via crowdfunding acties, een donatie van de Rabobank en een bijdrage van het Waterschap voor PCBO De Terebint en een bijdrage vanuit de reserves van de ouderbijdrage bij De Schakel zijn overige inkomsten gerealiseerd. We kunnen een groene speelplaats voor onze scholen én de wijk realiseren. Het wordt een unieke leer- en ontmoetingsplek voor jong en oud”, vult Marlies de Boer, directeur van PCBO De Terebint, aan.

Kinderen kunnen straks op het nieuwe schoolplein naar hartenlust bewegen, spelen, leren en ontdekken. Klimmen op muurtjes, verstoppertjes spelen of van heuvels af rennen of rollen. Buitenspelen stimuleert de motorische ontwikkeling en heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school.

Samen ontwerpen en bouwen
Samen met de leerlingen is nagedacht over het nieuwe schoolplein. De leerlingen hebben tekeningen gemaakt van hun ideale schoolplein. Dit leverde veel mooie ideeën op. Het Apeldoornse speelruimte ontwerpbureau Eelco Koppelaar is aan de slag gegaan met deze ideeën en kwam met een fantastisch ontwerp. De komende weken zorgt hoveniersbedrijf Klaproos Tuinen voor de uitvoering. Martijn: “Onze leerlingen maken de komende weken van dichtbij mee hoe een saai, stenen plein verandert in een uitdagend plein met voldoende variatie. Door de toevoegingen van de buitenklassen kan het plein veel meer voor ons onderwijs worden gebruikt.’’

Natuurlijk, duurzaam en toegankelijk
Ook is het schoolplein duurzaam en natuurlijk. Marlies: “50% van alle tegels worden verwijderd. Het regenwater dat valt, gebruiken we voor het nieuw aan te planten groen en bij de waterpartij op het midden van het plein. Het schoolplein is voor iedereen toegankelijk. Zo kunnen kinderen ook nog na school spelen op het schoolplein.”

Ontzettend blij en trots
Vanaf de aanvraag hebben de twee basisscholen samengewerkt. Marlies: “De samenwerking is bijzonder fijn. De Scholen hebben allebei hetzelfde doel voor ogen: een plein aanleggen waar elk kind fijn kan spelen en zich kan ontwikkelen. We kijken enorm uit naar het moment dat het nieuwe plein over een paar weken open gaat. Wegens alle coronamaatregelen is nu nog niet bekend of en hoe de officiële opening gaat plaatsvinden.’’