Start bouw extra klaslokaal St. Pancratius


BRUMMEN –Dinsdag 20 juli is de bouw van een extra klaslokaal voor basisschool

St. Pancratius in Brummen van start gegaan. Onderwijswethouder Ingrid Timmer, gemeente Brummen en twee leerlingen (Célina van den Brink en Tessa Woelders) van de St. Pancratius markeren de bouw door het slaan van een eerste piketpaaltje. Wethouder Timmer: “Erg fijn dat er zo snel van start wordt gegaan met de uitbreiding. Na de zomervakantie hebben de leerlingen weer echt de ruimte en lucht om te leren en te ontwikkelen.”

 Per Theeuwes, directeur St. Pancratius: “Wij zijn erg verheugd met de start van de bouw van het extra klaslokaal. Deze ruimte hebben we echt nodig om aan onze acht groepen op één locatie les te kunnen geven volgens onze onderwijsvisie met modern, gevarieerd en eigentijds onderwijs.” Door de bouw van het extra klaslokaal komt er een echte functionele ruimte bij ter vervanging van de ruimte op zolder. De zolder is echt te krap om te volstaan als klaslokaal en in de zomerperiode is het te warm. Dit wordt een multifunctionele werkruimte annex bibliotheek voor de leerlingen van de bovenbouw. “Dit sluit mooi aan bij de inzet vanuit het gemeentelijke onderwijsachterstanden-beleid, waarin we als gemeente geïnvesteerd hebben om op elke school een schoolbibliotheek gerealiseerd te krijgen,” vult wethouder Timmer aan.

Uitbreiding ruimte begane grond
Door de uitbreiding ontstaat er ruimte voor een extra klaslokaal, twee spreek-/werkkamers en extra toiletten. De uitbreiding is een ontwerp van Hoornenborg Architectuur & Projectmanagement uit Brummen. De uitbreiding komt tegen de rechter zijgevel van het schoolgebouw en voor de bouw worden dezelfde kleur bakstenen en materialen gebruikt. Zo blijft de Pancratiusschool ook met de aanbouw mooi passen in het straatbeeld aan de Oude Eerbeekseweg.

Groen schoolplein
Per Theeuwes: “Als de bouw van de extra ruimte klaar is, kunnen we verder met de aanleg van ons groene schoolplein. Het is de bedoeling dat kinderen hier straks naar hartenlust kunnen bewegen. Bewegend leren is een van de pijlers van ons onderwijs. We dragen trots het vignet Gezonde School en we besteden hier dan ook veel aandacht aan. Stichting Sportkompas is hierin een belangrijke partner. Ook zal het plein worden ingezet voor spelend en onderzoekend leren en komen er een moestuin en een buitenlokaal bij.