Onze Wereld

School voor anderstaligen

Onze Wereld is gestart op 1 februari 2016. De schoolnaam ‘Onze Wereld’ geeft de betrokkenheid weer die wij hebben bij deze jongeren.
Op Onze Wereld krijgt elke leerling tussen de 15 en 18 jaar de gelegenheid om op een positieve, gestructureerde wijze Nederlands te leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor rekenen, burgerschap, creatieve projecten en sport. Wiskunde en Engels is er voor de leerlingen die doorstromen naar het ROC.
Omdat elke leerling een eigen leerperspectief heeft geven wij ’les  op maat’. Wij werken aan een positief leerklimaat en bieden een persoonlijke leeromgeving.


Locatiedirecteur
Rob Stevelmans

Loudonstraat 28
7331PH Apeldoorn
T: 055-2010420
website
info@onzewereld.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau