Edison College

Een toekomstgerichte school

Het Edison College is een openbare, sfeervolle vmbo-school waar leerlingen kiezen voor Mavo Plus of voor het vmbo Vakcollege (kaderberoepsgerichte leerweg of basisberoepsgerichte leerweg). De school werkt met een door docenten ontwikkeld onderwijsconcept: de Leerstraat. Volgens dit concept leren leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo en krijgen zij uiteindelijk een diploma op maat.

Alle leerlingen gaan op het Edison College direct in de eerste klas aan de slag met de beroepsgerichte vakken HBR (horeca, bakkerij en recreatie), PIE (produceren, installeren en energie) en D&P (dienstverlening en producten). Op het Edison College is oog voor elk kind en elk talent. Leerlingen worden gestimuleerd om zichzelf maximaal te ontwikkelen en leren door te doen, zowel in school als bij bedrijven. Op de website van het Edison College vind je meer informatie over de school. Je kunt ook een virtuele rondleiding volgen om het gebouw alvast te bekijken.


Locatiedirecteur
Jan Podt

Waleweingaarde 103
7329 BD Apeldoorn
T: 055-5332492
websitePrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau