Voortgezet onderwijs

Samen leren voor onze toekomst

Vanuit een stevige basis werken wij aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Deze ontwikkeling is altijd gericht op verbetering van het onderwijs aan onze leerlingen. Op deze wijze willen wij ervoor zorgen dat leerlingen gelijke kansen krijgen en gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en deze te delen met anderen. Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.

Gezamenlijk willen wij zorgen voor een breed onderwijsaanbod zodat jongeren in Apeldoorn kunnen kiezen voor een school passend bij hun identiteit, talent, ambitie en ontwikkeling.

Samen leren we voor onze toekomst. Lees meer over onze ambities in onze beleidsagenda voortgezet onderwijs.