St. Victor

Een veilige school waar kinderen het leuk vinden om te leren

Basisschool St.Victor
​De Sint Victorschool is een katholieke basisschool in de wijk Apeldoorn-West. Het leesonderwijs neemt een prominente plaats in binnen het onderwijs op de Sint Victorschool. Leeskilometers maken en vooral daar veel plezier in hebben, verhoogt het leesniveau. U zult uw kinderen in school vaak lezend aantreffen, alleen, met z’n tweeën of in een groepje.

Ook vinden we het belangrijk dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen. We bekijken op verschillende manieren wat kinderen nodig hebben om voldoende uitgedaagd te worden. Daarom geven wij vernieuwend onderwijs, waarbij creativiteit en onderzoekend leren centraal staan. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen bieden wij verrijkte lesstof aan in de groep maar ook Spaans of programmeerles.​
Wij vinden het belangrijk leerlingen het vertrouwen te geven zich uit te drukken; expressiviteit loopt door al onze activiteiten heen.

Een voorwaarde om lekker te kunnen leren, is dat je je fijn voelt op school en in je groep, samen  met je groepsgenoten. De Kanjertraining geeft kinderen de bagage om op een prettige en sociale manier met elkaar om te gaan. Het leren van, over en met elkaar krijgt aandacht door dagelijks gebruik van coöperatieve werkvormen. Het team is geschoold om deze vormen in de praktijk in te zetten.

En… leren begint niet als kinderen naar de basisschool gaan! We hebben intensief contact met kinderopvang MAM’s, gevestigd op loopafstand van onze school. Een drempelloze overgang van kinderopvang naar de Sint Victorschool is het doel van de samenwerking.


Locatiedirecteur
Martijn de Glopper

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn
T: 055 – 355 48 59
website
directie@sintvictor.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau