St. Bernardus

Gedegen onderwijs in een veilige en plezierige leersituatie

Basisschool St.Bernardus
De St. Bernardus is een open katholieke basisschool, centraal gelegen in Epe. Dagelijks vragen we de kinderen het beste uit zichzelf te halen door uitdagende stof aan te bieden. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo, daarom houden we op de St. Bernardus rekening met de verschillen tussen kinderen door hen stof aan te bieden die past bij hun niveau en werkwijze. Tweewekelijks krijgen alle klassen Kanjertraining. Tijdens deze les leren kinderen dat iedereen een eigen mening, wensen en gevoelens heeft. Kinderen oefenen om te gaan met verschillende situaties, zich bewust te zijn van hun gedrag en vertrouwen in zichzelf te krijgen.

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Om kinderen hierop voor te bereiden, krijgen ze op de St. Bernardus al Engels vanaf groep 1. Spelenderwijs maken kinderen kennis met de Engelse taal. Het vak Engels wordt gegeven door een native speaker: de leerkracht is geboren in Engeland en heeft Engels als moedertaal.

MAM’s Kinderopvang

De St. Bernardus werkt nauw samen met MAM’s Kinderopvang. Samen met MAM’s Kinderopvang heeft de St. Bernardus een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. MAM’s Kinderopvang is nabij de school gelegen en verzorgt tevens de naschoolse opvang.


Locatiedirecteur
Johanna Baijense​

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe
T: (0578) 61 30 68
website
directie@stbernardusschool.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau