SBO De Vorm

Een positieve sfeer waarin kinderen ruimte krijgen en veiligheid ervaren om zich te kunnen ontwikkelen

Basisschool SBO de vorm
SBO De Vorm is een katholieke basisschool voor speciaal onderwijs in de wijk De Maten in Apeldoorn. Speciaal onderwijs betekent onderwijs voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen. Wij werken aan het verzorgen van passend onderwijs: tegemoetkomen aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Veel kinderen die bij ons op school komen, hebben een moeilijke periode op de basisschool achter de rug. Vaak is het met plezier naar school gaan in die tijd verdwenen. Op verschillende manieren streven wij ernaar om dat plezier in school weer terug te geven. We werken aan een goede relatie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling. De leerkracht toont belangstelling voor het kind, neemt de tijd en laat merken dat het kind de moeite waard is. We proberen het kind succeservaringen te laten opdoen door zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat hij/zij al kan.

Een belangrijk verschil tussen andere basisscholen en SBO De Vorm is de bijzondere aandacht voor het pedagogisch klimaat. Bij ons op school creëren we een sfeer waarin de kinderen, met hun specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, zich veilig, gerespecteerd en vertrouwd voelen. Dit alles om te zorgen dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.​


Locatiedirecteur
Onno Bevers

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn
T: 055 – 533 54 72
website
directie@sbodevorm.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau