De Krugerstee

Uitdagend onderwijs en ‘eigenaarschap’ van het leerproces


De Krugerstee is een katholieke basisschool in Vaassen West. Kinderen spelen, werken en leren samen in een veilige omgeving. Ieder kind is uniek, daarom houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. We kijken naar ieder kind en streven ernaar de talenten van het kind optimaal te ontwikkelen. Dit doen we met afwisselend en uitdagend onderwijs en aantrekkelijk materiaal met veel aandacht voor omgangsvormen.

Met ons onderwijs willen we dat kinderen de kracht van het eigen kunnen ervaren en hen stimuleren op het juiste moment eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen oog hebben voor elkaar en hun omgeving. Elke week krijgen alle klassen Kanjertraining. Tijdens deze les leren we dat iedereen een eigen mening, wensen en gevoelens heeft. Kinderen oefenen om te gaan met verschillende situaties, zich bewust te zijn van hun gedrag en vertrouwen in zichzelf te krijgen.

Sport en bewegen vinden we op De Krugerstee heel belangrijk. Bewegen is gezond en vooral ook erg leuk! Ons bewegingsonderwijs bestaat niet alleen uit lessen gymnastiek, zowel binnen als (bij mooi weer) buiten, maar ook uit bewegen op muziek, sportdagen, schoolzwemmen en meedoen aan buitenschoolse sportactiviteiten. Wij werken samen met Cultuurplein Noord Veluwe, dat verschillende leuke en betaalbare workshops aanbiedt bij ons op school. Ook werken wij samen met buurtsportcoaches, die in samenwerking met onze school pauzeactiviteiten, kennismakingslessen en aanvullende sport- en gezondheidsactiviteiten verzorgen.​


Locatiedirecteur
Elke Melody

Potgietersstraat 20
8172 XC Vaassen
T: 0578-572546
website
info@krugerstee.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau