Hertog van Gelre

Leerlingen uitdagen om hun talenten te ontwikkelen

Basisschool Hertog van Gelre
De Hertog van Gelre is een katholieke basisschool in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. We zijn een middelgrote basisschool die op 1 november 1970 werd opgericht.  De Hertog van Gelre is een basisschool waar alles aanwezig is om goed onderwijs te geven aan de kinderen en waar we, naast een heel enthousiast team, te maken hebben met zeer betrokken en actieve ouders.

De Hertog van Gelre beschikt over een ruim schoolgebouw voorzien van alle middelen voor modern onderwijs, zoals digiborden, computers en wifi. De grote centrale hal wordt regelmatig omgetoverd tot toneelzaal, waar leerlingen voorstellingen verzorgen.

Op onze school hechten we veel waarde aan een goede sfeer. Daarom gaan we respectvol met elkaar om, waarbij we discipline verwachten van de leerlingen in de omgang met anderen.

We werken en leren in een open sfeer tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Tijdens onze lessen willen we kinderen de kracht van het eigen kunnen laten ervaren en hen stimuleren om op het juiste moment eigen verantwoordelijkheid te nemen. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor verschillen tussen mensen en dat ze leren dat situaties te veranderen zijn.


Locatiedirecteur
Willemien Vermaning

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn
T: 055 - 366 52 98
website
directie@hertogvgelre.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau