Eloy

Een veilige leeromgeving waar kinderen met plezier leren

Basisschool Eloy

Basisschool Eloy is een katholieke daltonschool in de wijk Ugchelen in Apeldoorn. Op dit moment bevindt de school zich tijdelijk op een andere locatie: Nijenbeek 8 in Ugchelen.

De school mag zich sinds 2013 een officiële daltonschool noemen. Alle leerkrachten zijn in het bezit van hun daltoncertificaat en de doorgaande lijnen op het gebied van het daltononderwijs zijn geborgd.

Er wordt gewerkt vanuit de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid (1), zelfstandigheid (2), samenwerking (3), reflectie (4) en effectiviteit (5). Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Niet ieder kind leert op dezelfde manier en hier houdt de school rekening mee. Samen met de leerlingen reflecteert de school dagelijks op de processen die geleerd zijn en de producten die zijn opgeleverd.

In het daltonbeleidsplan zijn de planning, ontwikkeling en borging van het daltononderwijs beschreven en vastgelegd. Bovendien is basisschool Eloy een school waar onderwijs in vreemde talen al op jonge leeftijd wordt aangeboden. De kinderen komen vanaf groep 1 spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal.

Ook werkt basisschool Eloy met Talentmomenten; groepsdoorbroken maken kinderen kennis met verschillende creatieve activiteiten.

De Eloy kan rekenen op actieve ouders, die een belangrijke rol spelen binnen de school en het onderwijs. Zo zijn ouders onder andere betrokken bij vieringen, schoolreisjes en sport- en speldagen.


Locatiedirecteur
Chantal de Grutter

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen
T: 055-5335033
website
directie@eloyschool.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau