De Zonnewende

Vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken

Basisschool Zonnewende keerkring
De Zonnewende is een katholieke Daltonbasisschool met twee locaties in Apeldoorn-Oost: locatie Keerkring (Osseveld) en locatie Ravelijn (Woudhuis). De locaties zijn gehuisvest in twee nieuwe schoolgebouwen, die geheel zijn aangepast aan de eisen die het Daltononderwijs stelt.

Er wordt gewerkt vanuit de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid (1), zelfstandigheid (2), samenwerking (3), reflectie (4) en effectiviteit (5). In een opgedragen taak krijgen kinderen bijvoorbeeld de vrijheid zelf te kiezen in welke volgorde ze werken, welke hulpbronnen ze gebruiken en of ze een taak samen of alleen uitvoeren. Op deze manier leren kinderen zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen voor de keuze die ze maken. De leerkracht helpt kinderen op weg naar zelfstandigheid. Op De Zonnewende is aandacht voor de ontwikkeling van het kind en voor specifieke leermoeilijkheden.

Alle kinderen op De Zonnewende krijgen les in het vak Engels. De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met name in het hoger onderwijs en in het bedrijfsleven is Engels steeds vaker de voertaal. Om kinderen hierop optimaal voor te bereiden, krijgen zij Engels vanaf groep 1.


Locatiedirecteur Keerkring
Niels Tiemessen

Keerkring
Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn
T: 055-360 19 67
website
directie@kbsdezonnewende.nl

Locatiedirecteur Ravelijn
Laura Wezenberg

Ravelijn
Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn
T: 055-505 88 00
Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau