De Zevensprong

Het beste uit kinderen halen in een inspirerende omgeving

De Zevensprong is een katholieke basisschool in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. In onze school wordt naast onderwijs ook opvang gerealiseerd. Zo bieden wij een kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO). Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier en een veilig gevoel naar school gaan. Dit bereiken we door samen duidelijke regels en afspraken te maken.

Basisschool de ZevensprongWe besteden veel aandacht aan de individuele leerling en aan groepsvorming door middel van
Kanjertraining. We stimuleren leerlingen zichzelf goed te leren kennen en zich bewust te worden van de gevolgen van hun gedrag en de keuzes die ze maken.

In ons onderwijs houden we veel rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We stimuleren het zelfstandig werken en het samenwerken tussen de leerlingen en streven ernaar leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces.

Verder vinden wij een goede samenwerking tussen school, ouder en leerling van essentieel belang.  Zij hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen.


Locatiedirecteur
Gerard Regeling a.i.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn
T: (055) 36 04 944
website
administratie@zevensprong.nuPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau