De Poort

Veel betrokkenheid en individuele aandacht voor kinderen

Basisschool De Poort
KBS De Poort is een kleine katholieke basisschool in het dorp Loenen. Het prachtige schoolgebouw dateert uit 1925, maar is helemaal aangepast aan de huidige eisen waaraan een school moet voldoen. De school heeft een warme en eigentijdse sfeer en veel ruimte; alle kinderen hebben een goede plek om te werken en te spelen. We helpen kinderen het beste uit zichzelf te halen. We dagen ze uit op hun niveau en laten hun zelfvertrouwen groeien. Gaat het even niet zo goed? Dan staan we klaar om te luisteren en te helpen.

 

Op De Poort kijken we kritisch naar ons onderwijs. We vragen ons regelmatig af of het voldoet aan de verwachtingen van ouders en kinderen en of ons onderwijs goed aansluit op het vervolgonderwijs. In kleine klassen krijgen leerlingen stof aangeboden waarin ze voldoende uitdaging vinden en die hen zal doen groeien. Door het werken in combinatiegroepen leren kinderen samen te werken, van elkaar te leren en oog te hebben voor elkaar.

Alle kinderen, ook de kinderen in groep 1, krijgen bij ons les in de Engelse taal. Het Engels speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en daar willen we kinderen op voorbereiden door ze al vroeg de taal te leren. In de onderbouw gaat dat vooral spelenderwijs. Met liedjes, verhaaltjes en korte dialogen maken kinderen kennis met deze vreemde taal. Uiteindelijk kunnen alle kinderen bij ons het Anglia examen afleggen.


Locatiedirecteur
Chantal Hagen

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen
T: (055) 505 14 89
website
directie@kbsdepoort.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau