De Korf

Een samenleving in het klein

De Korf is een katholieke Jenaplan basisschool in de wijk De Maten in Apeldoorn. Op de school zitten ongeveer 151 leerlingen verdeeld over zes stamgroepen. Wij stellen ons graag aan u voor. Onze naam ‘De Korf’ hebben wij niet voor niets gekozen. Voor ons is dit hét symbool van de Jenaplanopvatting dat een school feitelijk een samenleving in het klein is, een leeromgeving waarin kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar samenleven. Net zoals in een korf waarin een bijenvolk samenleeft en -werkt. Om deze opvatting binnen de school vorm te geven, werken wij vanuit stamgroepen waarin drie verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten: groep 0, 1 en 2, groep 3, 4 en 5 en groep 6, 7 en 8. Net zoals in de ‘echte’ wereld is er zo een natuurlijk evenwicht in ‘helpen’ en ‘geholpen worden’. Leerlingen leren zo heel natuurlijk samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Basisschool De Korf

 

 

Jenaplan onderwijs

Uitgangspunt van het Jenaplanonderwijs is dat ieder mens uniek is en zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo mag ontwikkelen. Wij spannen ons in voor een positief en veilig leerklimaat waarin kinderen op een gezonde manier uitgedaagd worden. Niet alleen op het gebied van leren, ook op het gebied van studievaardigheden, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Wij zien kinderen in hun totaliteit. Het onderwijs heeft dan ook als doel die totale vorming te realiseren. Hiervoor werken wij ook intensief samen met ouders. Op die manier kan bereikt worden dat school en thuis zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden.


Locatiedirecteur Jenaplanschool de Korf
Monique Wolfswinkel

Jenaplanschool de Korf
Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn
T: 055-5336094
website
directie@dekorfapeldoorn.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau