Samenwerkingsintentie voor sterk techniekonderwijs in de regio’s Apeldoorn en Epe

‘Leren door samen doen en ervaren’

30 oktober 2018 tekenden alle vmbo-scholen, ROC’s en scholen voor praktijkonderwijs uit Apeldoorn en Epe samen met de gemeente Apeldoorn, Platform Techniek Stedendriehoek en Bouwmensen Apeldoorn de intentie om samen sterk techniekonderwijs in de regio’s Apeldoorn en Epe te realiseren.

Brede samenwerking
Het samenwerkingsverband ‘Sterk Techniekonderwijs in de regio’ is gericht op samenwerking tussen Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs, Praktijkschool Apeldoorn, De Onderwijsspecialisten, CSO Apeldoorn, ROC Aventus, Hoornbeeck College, de Veluwse Onderwijsgroep, BouwMensen Apeldoorn, Platform Techniek Stedendriehoek en de gemeente Apeldoorn. De samenwerking wordt mede gefinancierd door het programma ‘Sterk Techniekonderwijs in de regio’ van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het doel van de samenwerking is om de tekorten aan technici in de regio’s Apeldoorn en Epe te verkleinen en een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te realiseren. “Het bedrijfsleven staat te springen om technische professionals,” aldus Michael de Kort, sectordirecteur techniek bij ROC Aventus.

Kiezen voor technische profielen
Op dit moment kiest ongeveer twintig procent van de vmbo-leerlingen in Apeldoorn en Epe een technisch profiel. Dat zijn in de praktijk ongeveer 160 leerlingen. Zij kiezen uit de volgende drie profielen: Produceren, Installeren & Energie, Bouwen, Wonen & Interieur en Mobiliteit & Transport. Deze leerlingen kiezen bijna allemaal een technische vervolgstudie op het mbo. Het samenwerkingsverband wil meer vmbo-leerlingen interesseren voor technische profielen om over zes jaar vijftig procent meer technisch personeel te laten uitstromen van het mbo.

Vervolg
Een idee dat het samenwerkingsverband – met Sprengeloo als penvoerder – verder wil uitwerken is om leerlingen en docenten te laten optrekken met technische werknemers, werkgevers en studenten. Op die manier vindt het voortgezet onderwijs beter aansluiting met de praktijk en ontwikkelingen in het vakgebied. Door leerlingen bijvoorbeeld voorafgaand aan hun profielkeuze mee te laten lopen met studenten op het mbo en met technici, ervaren leerlingen wat het is om te werken in de techniek. Technische werkgevers worden daarnaast uitgenodigd om op scholen lessen te verzorgen met materialen uit de praktijk. Dat maakt dat alle partijen leren door samen te doen en ervaren: vooral de vmbo’ers! Tjeerd Biesterbosch, algemeen directeur voortgezet onderwijs bij de Veluwse Onderwijsgroep: “Met de samenwerking brengen we onderwijs dichter bij de praktijk en werken we aan het inrichten van het vmbo en mbo voor de toekomst. Dankzij de samenwerking zijn leerlingen en studenten straks nog beter inzetbaar op de arbeidsmarkt.”