Samen voor sterk techniekonderwijs in Apeldoorn

APELDOORN – Er is veel vraag naar goed geschoolde arbeidskrachten in de techniek. Daarentegen krimpt het aantal leerlingen in het vmbo. Om te zorgen dat banen in de techniek ook in de toekomst vervuld kunnen worden is er meer instroom van vmbo-leerlingen nodig in het techniekonderwijs. In de regio Apeldoorn bundelen onderwijs en bedrijfsleven in samenwerking met gemeenten en provincie de krachten om de komende jaren het techniekonderwijs te versterken. Hiervoor hebben ze een landelijke subsidie gekregen van 6 miljoen euro.

“We zijn erg blij met de subsidie. En ook het bedrijfsleven draagt financieel bij. Hier kunnen we de komende jaren écht sterk techniekonderwijs mee neerzetten. Naast dat we kinderen techniek willen laten ontdekken, laten zien wat de mogelijkheden zijn én natuurlijk laten ervaren hoe leuk techniek echt is, is er meer nodig”, vertelt Tjeerd Biesterbosch, algemeen directeur voortgezet onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.
“Onderwijs en praktijk moeten beter op elkaar aansluiten, het professionaliseren van docenten gericht op samenwerking en we gaan vernieuwende leerroutes ontwikkelen. Hiervoor hebben we vijf verschillende projecten opgezet om deze grote uitdaging te volbrengen.”

Samenwerking
Als het gaat om het versterken, vernieuwen en meer bekend maken bij (toekomstige) leerlingen van techniekonderwijs in de regio willen alle betrokken partijen stappen zetten. Tjeerd: “Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen de vmbo-scholen Sprengeloo, Veluws College Cortenbosch, Jacobus Fruytier scholengemeenschap, RSG Noord Oost Veluwe, het Edison College en ROC Aventus, Hoornbeeck College, het bedrijfsleven, gemeenten en provincie Gelderland. En de samenwerking gaat nog verder want ook zijn de basisscholen in de regio betrokken.”

NewTechPark
Onderdeel van de plannen is om een gezamenlijke praktijkleerlocatie te creëren: het NewTechPark. Hiermee willen we vorm geven aan een vernieuwende manier van onderwijs, door de mogelijkheden voor leren op locatie/leren in de (simulatie)praktijk te vergroten en te integreren in het onderwijsprogramma van het vmbo.