Samen opleiden

De Veluwse Onderwijsgroep vormt sinds het schooljaar 2009-2010 een partnerschap met hogeschool Windesheim. We willen studenten vanuit een gemeenschappelijke visie van de lerarenopleiding opleiden tot goede docenten. Dit doen we door de studenten te plaatsen bij speciaal daartoe opgeleiden docenten: de vakcoaches.

Studenten die binnen onze opleidingsschool worden geplaatst, starten op één van de 7 scholen. Een schoolopleider vangt de studenten op en de vakcoach ondersteunt bij het leerproces.
Aan het einde van het eerste jaar kunnen de studenten een vervolgtraject kiezen aan de hand van een overzicht scholen van de scholen. Studenten kunnen zo ervaringen opdoen in het verlengde van hun leervragen.

Studenten worden jaarlijks bevraagd op hun ervaringen. Het blijkt dat zij erg tevreden zijn over onze opleidingsschool. Toch werken we jaarlijks aan verbeteringen. Dat blijkt ook uit ons jaarverslag en uit ons jaarplan.
Op deze manier leveren we als organisatie een bijdrage aan het op peil houden van verdere verbeteringen binnen het voortgezet onderwijs. ​