Primair en voortgezet onderwijs in Apeldoorn slaan handen ineen tijdens onderwijsstaking

Uit solidariteit en om gezamenlijk een signaal te geven aan de politiek, steunen docenten en ondersteunende collega’s uit het voorgezet onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep op 30 januari hun collega’s uit het primair onderwijs.

Gezamenlijk signaal
“Hoewel we in het primair en voorgezet onderwijs beide problemen ervaren, zien we in praktijk dat vooral collega’s uit het primair onderwijs dagelijks last hebben van het lerarentekort, passend onderwijs en een krappe bekostiging,” vertelt Wim Hoetmer, bestuurder van de Veluwse Onderwijsgroep. “Vandaag werden leerkrachten uit het primair onderwijs van acht bassischolen van de Veluwse Onderwijsgroep daarom ondersteund door hun collega’s van het voortgezet onderwijs.”

Ongelooflijk leuk
De deelnemende docenten en ondersteuners uit het voortgezet onderwijs gaven gastlessen, algemene ondersteuning in de klas of boden praktische hulp. Op Jenaplanschool De Korf waren ongeveer 15 ondersteuners aanwezig met uiteenlopende functies, zoals directeuren, docenten, ICT’ers en communicatiespecialisten.  “Het was ongelooflijk leuk en fijn,” vond Monique ter Steege, directeur van basisschool De Korf. “Wij voelden ons erg gesteund en er is ontzettend veel werk verzet. De sfeer op school was positief, de saamhorigheid groot en er ontstonden inspirerende gesprekken en initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Ook de kinderen waren enthousiast!”

Ceriel Asbreuk, docent biologie op Veluws College Walterbosch, gaf vandaag gastlessen op basisschool De Zonnewende. “Het was ontzettend leuk! Licht chaotisch, maar vol energie. Het was een lastige afweging om mee te doen aan de actie omdat ik eigenlijk geen tijd heb om te staken, maar ik vind het belangrijk om op een positieve manier te laten horen waarom het nodig is om actie te voeren en te investeren in het onderwijs.”

Overige acties
Morgen organiseert de Veluwse Onderwijsgroep samen met onderwijsbesturen PCBO en Leerplein055 een manifestatie op het Marktplein in Apeldoorn om hun zorgen te uiten over de toekomst van het onderwijs. Peter Heerschop zal daar een ode aan het onderwijs brengen. Ook publiceert de Veluwse Onderwijsgroep in de stakingsweek elke dag een positief verhaal over het werken in het onderwijs.