Strategisch perspectief

Samen meer waarde maken

Wij leven in een wereld die in hoog tempo verandert. Daarnaast staat de mensheid voor grote uitdagingen: klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, technologische veranderingen, globalisering en internationalisering. Onze scholen staan voor de opdracht ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich zo ontwikkelen dat zij zich staande kunnen houden in een snel veranderende wereld, dat zij zich bewust worden van hun eigen talenten en hoe zij deze in kunnen zetten voor een betere samenleving.

In het strategisch perspectief (2024) trekken we de lijn door van het voorgaande beleidsplan Waarde geef je door. We spreken van een strategisch perspectief, omdat de inhoud die we met elkaar ontwikkeld hebben richtinggevend is voor en ruimte geeft aan de scholen en de ondersteuning om een vertaalslag te maken passend bij de ontwikkeling van hun organisatieonderdeel.

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep geven, vanuit hun eigenheid, vorm en inhoud aan de kaders van het strategisch perspectief. Op deze wijze creëren wij als Veluwse Onderwijsgroep de meest optimale uitgangspunten om te kunnen voldoen aan onze missie: kinderen in Apeldoorn en omgeving eigentijds en vooruitstrevend onderwijs bieden voor een gelukkige toekomst.

Strategisch perspectief 2024

Strategisch perspectief 2024