Missie en visie

Ieder mens is van waarde! 


Wij geloven dat ieder mens van waarde is. Met ons onderwijs willen wij leerlingen stimuleren hun persoonlijke waarde te ontdekken, hun ambities te ontwikkelen en hun talenten te delen met anderen. Onze medewerkers motiveren we vanuit hun deskundigheid kritisch naar het onderwijs te (blijven) kijken en geven we de ruimte om vanuit vertrouwen te experimenteren met onderwijsconcepten en -vernieuwingen.

Missie

De Veluwse Onderwijsgroep wil kinderen en jongvolwassenen in Apeldoorn en omgeving met eigentijds en vooruitstrevend onderwijs begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Vanuit democratische normen en waarden leveren wij een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke groei van onze leerlingen op weg naar een waardevolle en gelukkige toekomst.

Visie

Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij. Wij dragen hieraan bij door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden en hen te stimuleren hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij stimuleren hen kennis en vaardigheden met anderen te delen om op die manier naar vermogen een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, gelukkige en duurzame samenleving.

Kernwaarden

Bezieling
Wij werken vanuit bezieling aan de ontwikkeling van onze leerlingen en zijn betrokken bij hun welzijn. Met ons onderwijs inspireren wij leerlingen zich te ontwikkelen en stimuleren wij hen op zoek te gaan naar hun meesterschap.

Ambitie
Wij stimuleren onze leerlingen en medewerkers lef te tonen en vanuit een open houding nieuwe uitdagingen tegemoet te treden. Onze leerlingen en medewerkers geven wij de ruimte om te blijven werken aan hun eigen talenten en deze in te zetten voor de samenleving.

Verantwoordelijkheid 
Wij hebben zorg voor onze wereld en onze medemens. Daarom houden wij rekening met de ander en maken wij duurzame keuzes. Wij staan in verbinding met anderen en bouwen samen aan ons onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Het geven van gelijke kansen aan leerlingen en medewerkers is voor ons vanzelfsprekend