Identiteit

De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De missie, visie en kernwaarden zijn kenmerkend voor de Veluwse Onderwijsgroep en alle bijbehorende scholen. Aansluitend heeft iedere school, passend bij de schoolcultuur, zijn eigen identiteit. Op onze scholen wordt vanuit deze eigen (levensbeschouwelijke) identiteit inhoud gegeven aan tradities en aandacht besteed aan burgerschap, rechtvaardigheid en omgangsvormen. Vanuit onze waarden begeleiden wij onze kinderen bij hun socialisering en persoonsvorming.

Bij het zichtbaar vormgeven van de identiteit van de school is de inspiratie en bezieling van onze medewerkers van wezenlijk belang. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij de (levensbeschouwelijke) identiteit van de stichting waarbinnen zij werken, onderschrijven.