Onderwijscongres 2022 – Een middag vol inspiratie, innovaties én ontmoetingen

Op donderdag 29 september vond in De Heemgaard in Apeldoorn het Onderwijscongres 2022 plaats. Ruim 900 leraren en docenten van de po- en vo-scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep kwamen bijeen voor een middag vol inspiratie, innovaties én ontmoetingen. Het doel van dit congres? Handvatten aanreiken zodat onze organisatie verder professionaliseert en leerlingen en studenten het best mogelijke onderwijs krijgen. Daarnaast had het event nog een bijkomend positief effect. ‘Deze middag draagt echt bij aan het wij-gevoel.’ 

‘Na twee jaar vol coronaperikelen is het toch prachtig dat zo’n fysieke ontmoeting weer mogelijk is?’ Het is een paar minuten voor 13.00 uur als Wim Hoetmer, voorzitter van het college van bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep, toekijkt hoe de honderden plekken in de aula van De Heemgaard door zijn collega’s worden gevuld. ‘De ruim 900 leraren en docenten die hier deze donderdagmiddag aanwezig zijn, hebben sowieso één ding gemeen: hun passie voor het onderwijs. Dit onderwijscongres, dat we samen met researchED organiseren, helpt hen om zich als professional te blijven ontwikkelen.’ 

Verbinding tussen onderwijs en onderzoek 
Het programma liegt er niet om. In drie rondes kunnen de deelnemers maar liefst 25 workshops bijwonen die allemaal raakvlakken hebben met de thema’s Kansengelijkheid, Innovatie in het onderwijs, Effectieve didactische interventies en Professionalisering. Wim Hoetmer: ‘Tijdens deze workshops wordt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek besproken. Naast externe sprekers, zoals keynote speaker Iliass El Hadioui, vertellen ook medewerkers van de Veluwse Onderwijsgroep over hun innovaties en best practices.’ 

Inzichten bieden in mogelijkheden
Blanca Wilde López is een beetje van allebei. Ruim 10 jaar werkte zij op de KSG in Apeldoorn, voordat ze bij Toets revolutie freelance-trainingsspecialist werd op het gebied van Formatief Handelen. ‘Tijdens mijn werkzaamheden op de KSG werd ik getriggerd om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Formatief Handelen helpt docenten en leerkrachten om effectief in te spelen op de leerbehoeftes van hun leerlingen. Het idee hierachter is even simpel als doeltreffend: wil je als docent of leerkracht een positieve impact hebben op het leerproces van een leerling, dan moet je eerst duidelijk zicht hebben op dat leerproces van die betreffende leerling.’ Tijdens haar workshop in gymzaal 1/2 vertelt Blanca in 40 minuten hoe de aanwezigen stapsgewijs niet alleen dat gewenste inzicht kunnen krijgen, maar ook hoe ze vervolgens op de juiste momenten interventies kunnen plegen om zo het leerproces van hun leerlingen een boost te geven. ‘In mijn ogen is Formatief Handelen een tool om de kansengelijkheid op scholen te bevorderen. Als een docent op tijd ingrijpt, kan hij of zij voorkomen dat de achterstand van een leerling verder oploopt. Sterker nog, dankzij Formatief Handelen kan de docent er zelfs voor zorgen dat een leerling zijn achterstand inhaalt. Dat is de boodschap dik ik tijdens mijn workshop wil overbrengen.’ 

Handige tips en nuttige informatie
Als de eerste ronde workshops voorbij is, veranderen de net nog lege gangen van De Heemgaard in ware mierenkolonies. Eén van de passanten is Bram Niezink, leerkracht van groep 8 op De Poort in Loenen. Hij heeft de workshop “Leraren als leesbevorderaars” gevolgd en is enthousiast over de informatie die hij heeft opgepikt. ‘Ik zie dit onderwijscongres als uitgelezen kans om handige tips en nuttige informatie op te halen die ik weer voor de klas kan inzetten. We verwachten van onze leerlingen dat ze steeds bijleren en zichzelf verbeteren, dus vind ik dat we als leerkracht ook moeten blijven innoveren en professionaliseren.’ Tijdens de workshop “Leraren als leesbevorderaars” werd onder meer besproken hoe je als leerkracht kinderen kunt enthousiasmeren om meer te gaan lezen. Bram begrijpt maar al te goed waarom dit van groot belang is. ‘Lezen is een vaardigheid die je je hele leven goed kunt gebruiken. Stel bijvoorbeeld dat je een maaltijd wilt bereiden en je kunt het recept niet lezen. Zelf lees ik elke dag voor in de klas, dat hebben we ook afgesproken binnen De Poort. Deze week heb ik al minstens 40 pagina’s van De Heksen van Roald Dahl voorgelezen en dat werkt echt enthousiasmerend. Mijn leerlingen smeken zo ongeveer of ik alsjeblieft verder wil lezen.’ Zelf wordt Bram ook enthousiast van de verhalen die hij hoort. ‘Ik pik hier allerlei dingen op, waardoor ik als leerkracht stappen kan blijven zetten.’ 

Verfrissende vragen
Stappen zetten is iets wat Ben Eijkelenkamp continu nastreeft. Deze goedgehumeurde congresdeelnemer is al 33 jaar docent Nederlands, waarvan de afgelopen vier jaar op Veluws College Walterbosch. ‘Als docent wil ik mijn lesprogramma continu vernieuwen, zodat ik mijn studenten het best mogelijk onderwijs kan bieden. Daarom zorg ik er onder andere voor dat ik op de hoogte blijf van de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en probeer ik innovaties concreet toe te passen in mijn lessen. Ik ben geen hemelbestormer, maar ik omarm vernieuwingen zeer zeker.’ Ben heeft vooraf geen workshops met een rode viltstift omcirkeld. ‘Ik laat het allemaal een beetje over mij heen komen. Waar het mij om gaat, is dat ik eens per jaar door de VOG wordt geïnspireerd. Ik was net bij een workshop waar de aanwezigen afsluitend vragen over het onderwerp konden stellen. Hierdoor hoor je vragen van collega’s met een andere achtergrond en vanuit een ander schooltype dan het Veluws College Walterbosch. Voor mij werkt dat heel verfrissend. Bovendien vind ik het leuk om veel bekenden na lange tijd weer eens te zien. Wat dat betreft draagt dit onderwijscongres echt bij aan het wij-gevoel binnen de VOG.’ 

Aanjager van verbetering
Aan het eind van de middag is Wim Hoetmer meer dan tevreden over het Onderwijscongres 2022. ‘Allereerst vind ik het mooi dat tijdens deze editie zowel de medewerkers van de po-scholen als de vo-scholen samenkwamen. Wat mij betreft zijn juist die fysieke ontmoetingen en de gesprekken die daaruit voortkomen van grote toegevoegde waarde voor de Veluwse Onderwijsgroep. Ze zorgen namelijk voor meer samenhang en samenwerking binnen onze organisatie. Ik hoop dat ook de bezoekers met een tevreden gevoel naar huis gaan. Dat ze geïnspireerd zijn en iets hebben opgestoken. Natuurlijk is het prachtig als iemand morgen direct een instant resultaat in zijn of haar klas behaalt. Maar ik snap het ook wanneer de aanwezigen de input even laten bezinken en op een later moment gaan nadenken hoe zij het onderwijs voor onze leerlingen en studenten kunnen verbeteren. Wat dat betreft zie ik dit Onderwijscongres als een prachtige aanjager.’