Minister Arie Slob bezoekt snelteststraat Veluws College Cortenbosch

Woensdag 27 januari bracht Arie Slob, minister van onderwijs cultuur en wetenschap (OCW) samen met Patricia Bruijning, kinderarts-epidemioloog bij het UMC Utrecht, een werkbezoek aan het Veluws College Cortenbosch. Cortenbosch is een van de tien scholen van de Veluwse Onderwijsgroep die meedoet aan de landelijke pilot met risicogericht sneltesten op middelbare scholen. De minister sprak onder andere met leerlingen en docenten over het nut van sneltesten. Ook zag hij hoe de teststraat op een school werkt.

Gevoel van veiligheid
Bastiaan (15), leerling bij Veluws College Cortenbosch is blij met de deelname van zijn school aan de pilot. Bastiaan: “Het liefst zou ik gewoon weer elke dag naar school gaan. Ik mis het contact met mijn klasgenoten. Ik kom hier nu alleen voor de praktijkvakken en krijg verder online les. Dat is niet altijd fijn, want op school zit je toch in een andere modus. Ik denk dat er met de sneltesten veel besmettingen voorkomen kunnen worden. Hopelijk kan de school dan sneller open.” Ook Suzanne Daanen, docent op Cortenboch is blij met de sneltesten. “Hoewel we als school alles doen om veilig te kunnen werken, zie ik elke dag toch zo’n 150 leerlingen. Daarbij letten we op de 1,5 afstand, maar in de praktijk lukt dat gewoon niet altijd. Door de sneltesten voelt het veiliger om hier te zijn.”

De Veluwse Onderwijsgroep hecht veel waarde aan fysiek onderwijs. Dat was reden om mee te doen aan de pilot. Wim Hoetmer, bestuurder: “We zijn ervan overtuigd dat onderwijs op school het beste is voor zowel het leerproces als het welzijn van leerlingen. De pilot biedt ons de mogelijkheid om ervaring op te doen om besmettingen op scholen onder controle te houden en er aan bij te dragen dat scholen straks weer op een veilige manier open kunnen. Voor het welzijn van leerlingen is het belangrijk dat ze les krijgen op school.” De afgelopen maanden heeft de Veluwse Onderwijsgroep al positieve ervaringen opgedaan met een eigen snelteststraat voor medewerkers.

Welzijn van leerlingen
Minister Slob vond het mooi om het sneltestproces in de praktijk gezien te hebben. “Ik ben blij met de bereidheid van de leerlingen en docenten om deel te nemen aan de sneltesten. Het is in het belang van iedereen dat besmettingen snel opgespoord worden en dat leerlingen gewoon naar school kunnen gaan om aan hun onderwijsontwikkeling te werken.”

Achtergrond sneltesten in het voortgezet onderwijs
Een sneltest kan een uitbraak van het coronavirus onder leerlingen en medewerkers op een school snel helpen signaleren en isoleren. Ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan vormen de basis voor mogelijk een landelijke opschaling naar alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. De sneltest is een aanvulling op andere bestaande maatregelen binnen scholen zoals afstand houden, gebruik van mondkapjes en aandacht voor hygiëne. Deelname aan de sneltest is altijd vrijwillig. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.