Leerling KSG voor internationale stage naar Nepal

APELDOORN – In een wereld waarin grenzen steeds meer vervagen, wordt internationalisering in het onderwijs steeds belangrijker. De Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) speelt hierop in door leerlingen op te leiden tot wereldburgers. In het kader hiervan vertrekken leerlingen die de opleiding tweetalig vwo volgen, dit weekend op een internationale stage.

 

Deze internationale stage (of International Language and Work Experience) heeft tot doel dat leerlingen aantonen dat ze zich kunnen redden in een Engels sprekende werkomgeving, en tegelijkertijd hun Engelse woordenschat verder kunnen vergroten. De leerlingen doen in het eindexamenjaar IB English examen op het hoogste niveau van ‘native speaker’.

Gastgezin

De leerlingen verblijven niet in een hotel, maar draaien twee weken mee in gastgezin in het buitenland. Leerlingen regelen het gastgezin en de stageplek zelf. Zij krijgen daarbij de opdracht om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar culturele verschillen van het land waar ze zijn, naar studiemogelijkheden en werkmogelijkheden. De KSG begeleidt dit traject nauwkeurig; er zijn op school verschillende docenten waar de leerlingen mee in contact staan.

Johan Lamberts, afdelingsleider tweetalig vwo: “Door deze reis alleen te ondernemen doen de leerlingen een fantastische ervaring op, waardoor ze als persoon zelfverzekerder thuis komen. Ze moeten lef tonen, initiatief nemen, zich leren aanpassen aan een nieuwe omgeving, goed communiceren, onderzoek doen en reflecteren op hun eigen belevenissen. Daarnaast leren de leerlingen veel over het andere land, de andere cultuur en de werkomgeving waarin zij zich bevinden. Het is voor leerlingen een soort meesterproef: aantonen dat het niveau Engels inmiddels zo hoog is dat zij zich met gemak kunnen redden in een Engels sprekende omgeving.”

 Leerlingen voeren deze stage niet alleen uit binnen Europa, maar bezoeken ook veel andere landen, zoals Tanzania, Amerika en Canada. Johan Lamberts: “Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelf kiezen waar ze stage willen lopen, zo vertrekt één van de leerlingen vrijdag voor twee weken naar Nepal!”

 Vervolgonderwijs

In het vervolgonderwijs wordt het steeds belangrijker dat leerlingen de Engelse taal goed beheersen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die in het voortgezet onderwijs tweetalig onderwijs volgen, Engels op hoger niveau beheersen. Dat levert een blijvende voorsprong op ten opzichte van leerlingen die alleen in het Nederlands les krijgen. Leerlingen geven zelf aan dat het tweetalig programma er ook toe leid dat ze met meer zelfkennis en zelfvertrouwen succesvol kunnen zijn op bijvoorbeeld de universiteit.

 KSG Wereldcollege

De KSG legt in lessen steeds de link naar de wereld om zich heen en noemt zich daarom ‘wereldcollege’. Een wereldcollege is een school die midden in de wereld staat en leerlingen voorbereidt op leren, leven en werken in een internationale omgeving. Dat kan in het buitenland zijn, maar evengoed binnen een internationaal bedrijf in Nederland. In alle lessen legt KSG een link naar de wereld om zich heen. Er is veel aandacht voor andere landen, talen en culturen. Leerlingen kunnen meedoen aan internationale uitwisselingen en reizen veel. Ook biedt KSG versterkt Engels aan: Anglia op de mavo en tweetalig onderwijs op de havo en het vwo. Op de KSG worden leerlingen goed voorbereid op een internationale toekomst in de wereld van morgen!