John Odinot, nieuwe sectordirecteur voortgezet onderwijs

De Veluwse Onderwijsgroep heet John Odinot van harte welkom als nieuwe sectordirecteur voortgezet onderwijs.  John is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en woont in Harderwijk. Het grootste deel van zijn werkbare leven zit hij al in het onderwijs. Sinds 2002 zit hij in de schoolleiding en is hij bij vier verschillende scholen in het voortgezet onderwijs directeur geweest.

John: “De Veluwse Onderwijsgroep is meer dan de optelsom van afzonderlijke scholen en een servicebureau. Met elkaar werken we aan een lerende onderwijsorganisatie, vanuit de overtuiging dat we dit alleen samen kunnen bereiken. Waarbij we de vragen en behoeftes van onze leerlingen als uitgangspunt moeten nemen voor de inrichting van ons onderwijs. Het gaat om vragen als, hoe verlagen we de toets stress bij leerlingen, hoe verhogen we het leerplezier van leerlingen? Het samen zoeken naar antwoorden en het delen van leersuccessen is een effectieve manier om als nieuwe werkpraktijken en een krachtig leerklimaat te ontwikkelen.  Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships (Michael Jordan)”

Wij wensen John veel succes en werkplezier bij de Veluwse Onderwijsgroep.