In 2030 naar afvalvrije scholen. Vanaf 1 mei krijgen al onze onderwijsscholen nieuwe afvalsorteerstations.

Daarmee gaan we ons afval beter scheiden, verminderen en werken we naar afvalvrije scholen in 2030. We volgen de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Eén daarvan is SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. Tijd voor een interview met Hugo en Peter, projectadviseurs duurzaamheid bij de Veluwse Onderwijsgroep.

Hugo Meens is adviseur huisvesting en facilitaire zaken voor 7 locaties bij de Veluwse Onderwijsgroep. Hugo stelt begrotingen voor de scholen op, handelt de meldingen in Topdesk af en adviseert op het gebied van investeringen. Naast de rol van adviseur huisvesting is hij ook contractbeheerder afvalverwerking en projectadviseur duurzaamheid.

Peter Kranenburg is medewerker huisvesting, facilitair en inkoop bij de Veluwse Onderwijsgroep. Hij ondersteunt de adviseurs huisvesting bij projecten, behandelt Topdeskmeldingen en werkt aan verschillende opdrachten. Daarnaast werkt hij als projectadviseur duurzaamheid met Hugo samen aan het project afval scheiden.

Wat houdt het project afval scheiden in? 

Hugo: “Wij willen het afval reduceren binnen de Veluwse onderwijsgroep. Dat gaan we doen door middel van afval te scheiden en meer bewustwording te creëren bij collega’s en leerlingen. Want als we ons afval goed scheiden ontstaan er meerdere schone afvalstromen en blijft er minder restafval over. Binnen een jaar willen we 50% minder afval produceren. Zo werken we naar afvalvrije scholen in 2030 en volgen we de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Eén daarvan is SDG 12 verantwoorde consumptie en productie.”

Wat is het verschil van afvalscheiding tussen het primair en het voortgezet onderwijs? 

Peter: “Het primair onderwijs kan aansluiten bij het afvalprogramma van de gemeente. Hierin wordt het bedrijfsafval van de school gezien als huishoudelijk afval. De gemeente draagt zorg voor het afvoeren van deze afvalstromen. Het voorgezet onderwijs valt wel onder het ‘bedrijfsafval’ en dit houdt in dat wij als onderwijsgroep zelf verplicht zijn om ons afval af te voeren en te bekostigen.”

Kan afval niet beter achteraf worden gescheiden? 

Hugo: “Afval kan beter bij de bron gescheiden worden dan door nascheiding. Bronscheiding levert schonere afvalstromen op, welke vervolgens veel beter gerecycled kunnen worden. Momenteel zijn de recyclingbedrijven nog niet ver genoeg om dezelfde kwaliteit te leveren. Daarnaast is scheiden van afval nadien duurder dan bij de bron scheiden.”

Als Veluwse Onderwijsgroep gaan we op meerdere gebieden verduurzamen. Het scheiden van afval is een eerste project dat we gezamenlijk als Veluwse Onderwijsgroep gaan oppakken. Hugo: “Als projectadviseurs duurzaamheid hebben we ons goed ingelezen en hebben we informatie ingewonnen bij scholen die al aan afvalscheiden doen. Dit was zeer verhelderend. Het lukt daar om het afval goed te scheiden alleen ging dit niet van de één op andere dag goed. We denken dat de scholen in het primair onderwijs die nog geen afval scheiden het snel oppakken en in het voortgezet onderwijs zal het wat langer duren voordat er goed gescheiden wordt.”

Een aantal mooie voorbeelden zijn:

  • De No-Waste Chair bij het Walterbosch
  • Stewards Heemgaard. Leerlingen in het examenjaar die shifts lopen en andere leerlingen erop wijzen het afval in de afvalbak te gooien en in gesprek gaan.
  • Het vergroenen van het schoolplein bij scholen in het primair onderwijs en het Christelijk Lyceum. Een groen schoolplein waar je heerlijk kunt spelen, studeren en pauzeren.
  • Geo Future School bij het Gymnasium Apeldoorn, waarbij er verschillende projecten lopen om zowel binnen als buiten de school mee te denken over duurzaamheid.
  • Bij Veluws College Twello is er een werkgroep van leerlingen die ons vragen stelden wat wij precies doen op het gebied van duurzaamheid.
  • Bij het servicebureau wordt ook kritisch gekeken hoe onze leveranciers omgaan met duurzaamheid.

Wat is jullie droom voor de toekomst op het gebied van het scheiden van afval? 

Peter: “Alle leerlingen van de Veluwse Onderwijsgroep worden opgeleid tot maatschappelijk bewuste deelnemers van de samenleving. En één van de dingen die daarbij komt kijken is dat onze leerlingen nadenken over hoe de aarde er over 50 of 100 jaar eruitziet. Het is goed om na te denken over hoe wij afval als grondstof kunnen gaan inzetten. Die bewustwording willen we creëren bij mensen die straks het verschil kunnen maken. En die zitten bij ons op school.”

Hugo: “Een droom is dat er nog heel veel mooie projecten zullen volgen. We zijn natuurlijk al aan het verduurzamen in onze organisatie. Bijvoorbeeld van het plaatsen van zonnepanelen op de daken tot heel kritisch kijken naar waar sluipt onze warmte weg in onze gebouwen en hoe kunnen we dit oplossen. En er zijn mooie initiatieven van de scholen en leerlingen zelf. Door ons wekelijks projectoverleg met de projectleiders van de scholen horen we van elkaar welke mooie initiatieven er zijn en inspireren we elkaar.”

Wil je reageren op dit artikel? Mail dan onze redactie: communicatie@veluwseonderwijsgroep.nl