Ieder kind dezelfde kans op een basisschool in de buurt

Ieder kind dezelfde kans op een basisschool in de buurt. Met dat streven als uitgangspunt hebben de schoolbesturen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 besloten om het aanmelden en toedelen van plaatsen in het reguliere basisonderwijs, op dezelfde manier vorm te geven. Voor de zomer hebben de directeuren van alle betreffende basisscholen hierover al een presentatie gehad en zijn de (G)MR-en gevraagd om advies.

Wanneer gaat de nieuwe werkwijze in?
Kinderen die geboren zijn vanaf 1 mei 2019 komen als eerste hiermee in aanraking. De ouders van deze kinderen ontvangen, na de definitieve besluitvorming in november, uitleg over de nieuwe manier van aanmelden en het toedelen van plaatsen. Wettelijk gezien mogen kinderen pas aangemeld worden op een basisschool vanaf 3 jaar.

Geen toezeggingen over plaatsing
Toezeggingen vanuit de school over plaatsing aan ouders van kinderen die geboren zijn vanaf 1 mei 2019 worden niet meer gegeven. Enige uitzondering daarop vormen uiteraard kinderen die al een broertje of zusje op school hebben, hiervoor blijft de plaatsingsgarantie van toepassing.

Meer informatie?
Na de definitieve besluitvorming in november 2021 worden alle belanghebbenden uitgebreid geïnformeerd op verschillende manieren, zowel over het proces als over praktische zaken. Wat nu al helder is, is dat met deze gezamenlijke werkwijze een einde komt aan de verschillende regelingen die op de basisscholen bestaan en alle kinderen gelijke kansen krijgen op een basisschool in de buurt.

 

Ben jij op zoek naar een basisschool voor je kind? En is je kind geboren na 1 mei 2019? Let dan goed op! Het aanmelden gaat veranderen.
Dit moet je weten:
• Op de meeste scholen in Apeldoorn is genoeg plek, maar op een paar niet;
• Elk kind moet de kans krijgen op een school in de buurt;
• Daarom gaan we de regels voor het aanmelden veranderen;
• Scholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep hebben dan dezelfde regels.
• Je kind kan dus niet op een wachtlijst gezet worden.
• Maar als je kind een broertje of zusje op een school heeft, is daar sowieso altijd plek.

Wanneer weet je meer?
• In november besluiten we over de nieuwe regels;
• Daarna krijgen ouders een brief;
• Hier invullen of ze op de website van de school kunnen/moeten kijken voor meer informatie.