Veluwse Onderwijsgroep en Aventus begeleiden samen ISK-leerlingen naar het mbo

APELDOORN – Veluwse Onderwijsgroep en Aventus startten in februari samen een pilot: de entree schakelklas (ESK). Bij deze klas bereiden scholen niet Nederlandstalige leerlingen voor om naar mbo-niveau 1 te gaan. “De overgang van de ISK naar het mbo blijkt vaak toch lastig. Met de entree schakelklas willen we leerlingen beter begeleiden én enthousiast maken voor het mbo”, vertelt Rob Stevelmans, directeur ISK Onze Wereld. In februari startten de eerste 18 leerlingen in de nieuwe ESK-klas.  

Kinderen die uit andere landen in Nederland komen krijgen les op een ISK-school. ISK staat voor Internationale Schakelklas. Veluwse Onderwijsgroep kent drie van deze scholen waar kinderen Nederlands leren lezen, spreken en schrijven. Voor een deel van de leerlingen is de volgende stap naar mbo-niveau 1; entree noemen ze dit. In de praktijk is gebleken dat jongeren die op latere leeftijd (16+) instromen in de ISK echter niet op tijd klaar zijn voor de overstap. Hoe hard de leerling ook zijn best doet, het vinden van de juiste aansluiting blijkt een uitdaging. “Het is lastig om in korte tijd de Nederlandse taalvaardigheid zo op peil te krijgen voor het voortgezet onderwijs, simpelweg omdat het leren van de taal tijd kost. We willen leerlingen nog beter ondersteunen en de overgang naar het mbo verbeteren”, vertelt Rob.  

Aventus en Veluwse Onderwijsgroep realiseerden in Apeldoorn de ESK- de entreeschakelklas. Dit is een tussenstap waarbij de basis van de ISK-lessen blijft en leerlingen alvast kunnen proeven aan het mbo-onderwijs. Het resultaat: meer passend onderwijs, betere aansluiting en enthousiaste leerlingen. Martine van Tilburg, sectordirecteur Entree & Educatie bij Aventus is erg trots op de samenwerking: “Als onderwijsinstellingen hebben we beide een maatschappelijk doel om te voorkomen dat deze groep jongeren tussen wal en schip valt. Onderwijs is voor deze jongeren dé oplossing. Aventus en Veluwse Onderwijsgroep werken samen aan het ontwikkelen van het taalniveau van de leerlingen zodat hun talenten beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ik ben heel trots dat we in Apeldoorn laten zien dat we samenwerken om voor deze jongeren de optimale studieroute te creëren. Op naar een kansrijke toekomst met meer mogelijkheden dan laaggeschoolde banen.” 

Joyce van Norel is teamleider van de ISK-klassen en onderschrijft het belang van een juiste aansluiting: “Met de ESK ontstaat er een verlengstuk van de ISK waarbij jongeren een inkijkje in het mbo krijgen. Leerlingen krijgen de voor hen bekende ISK-lessen en lopen mee in regulieren mbo-klassen, doen snuffelstages en hebben contact met de mbo-docenten. De overgang naar het mbo wordt hierdoor minder groot en we kunnen de leerlingen beter begeleiden. We laten ze alvast kennismaken met studierichtingen zoals zorg en welzijn en techniek in de hoop dat we de leerlingen enthousiast maken voor de vervolgopleiding”.  De pilot is vorige week gestart. In de zomer evalueren de scholen of de schakelklas structureel ingevoerd wordt.