De Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs spreken intentie uit tot duurzame samenwerking

De Veluwse Onderwijsgroep, het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs en de gemeente Apeldoorn hebben de afgelopen periode regelmatig met elkaar gewerkt aan beleid met betrekking tot de groei en krimp van de Apeldoornse scholen. Uit onderzoek blijkt dat de regio te maken heeft met forse krimp van het aantal jongeren en dat er voor de komende jaren een behoorlijke daling te verwachten is in het aantal leerlingen. De schoolbesturen van de Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs zijn van mening dat het voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn het beste gewaarborgd wordt door een intensieve samenwerking aan te gaan. ​

‘Wij zijn ervan overtuigd dat we alle vraagstukken voortkomend uit de krimp van het aantal leerlingen alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden,’ aldus Wim Hoetmer, bestuurder Veluwse Onderwijsgroep, ‘waarbij voorop staat dat jongeren in Apeldoorn moeten kunnen blijven kiezen uit een breed onderwijsaanbod passend bij hun achtergrond, talenten, ambitie en ontwikkeling.’

De besturen willen graag een samenwerkingsvorm waarbij alle scholen onder verantwoordelijkheid van één bestuur vallen. ‘Met deze bestuurlijke vorm verandert er voor leerlingen en ouders niets. Alle scholen blijven bestaan. Wel zijn wij beter in staat grote vraagstukken, zoals de krimp van het leerlingenaantal, gezamenlijk op te lossen,’ licht Geert Popma, bestuurder het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs toe.

De komende periode zullen de betrokken raden van toezicht en medezeggenschapsraden van de Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs zich uitspreken over deze samenwerking.