Goede eindexamenresultaten vmbo leerlingen UDO en UGO   

Op de vmbo scholen UDO en UGO van de Veluwse Onderwijsgroep zijn goede eindexamenresultaten behaald. Op UDO, het voormalige Sprengeloo is 93% van de leerlingen geslaagd en op UGO, het voormalige Edison college en Veluws College Cortenbosch zijn 363 van de 392 leerlingen geslaagd.
De 13 TL leerlingen van het voormalige Edison hebben zelfs allemaal hun diploma gehaald! In een jaar met veel veranderingen is dit een prestatie van formaat.
In Apeldoorn zijn vorig jaar de drie vmbo-scholen, het Edison College, Veluws College Cortenbosch en Sprengeloo samengevoegd tot twee nieuwe scholen: UDO voor vakgericht vmbo en UGO voor verkennend vmbo. Het was een bewogen jaar door de samenvoeging van onderwijsteams, een verhuizing, wisselingen in schoolleiding en, net als in heel Nederland, een personeelstekort. De onderwijsmedewerkers en leerlingen hebben ondanks alles een mooi resultaat weten neer te zetten, waar we als Veluwse Onderwijsgroep meer dan trots op zijn.

Leerlingen Daltonschool Eloy leggen eerste stenen nieuwe school

Ugchelen – De leerlingen van Daltonbasisschool Eloy in Ugchelen krijgen een nieuwe school. Afgelopen vrijdag 30 juni werden de eerste stenen gelegd door leerlingen van de basisschool en door kinderen van Fris! kinderopvang. Uiteraard werd deze feestelijke aangelegenheid gevierd samen met buurtbewoners en ouders. De kinderen zongen uit volle borst een lied dat zij speciaal voor deze gelegenheid instudeerden. Wethouder Wenzkowski van de gemeente Apeldoorn hielp mee met het leggen van de kleurrijke stenen.

Chantal de Grutter, directeur daltonbasisschool Eloy: “Wat een mooi moment is dit. Wij zijn blij dat de eerste stenen gelegd zijn en dat de bouw nu van start gaat. Samen met Fris! Kinderdagverblijven komen we in één gebouw. Dat is uiteraard een mooie ontwikkeling. Kinderen die al naar de opvang in ons gebouw gaan, maken zo gaandeweg kennis met onze school. In het nieuwe gebouw komt straks ons daltononderwijs veel meer tot zijn recht, omdat het ontwerp gebaseerd is op onze onderwijsvisie.”

Meer weten?
Op de website van de Eloy is een speciale nieuwbouwpagina gemaakt eloyschool.nl/nieuwbouw-eloy. Hier kunnen belangstellenden online informatie over de nieuwbouw vinden.

Samen aan de Bak! De Heemgaard doet mee

Een schone school en leeromgeving in Apeldoorn doen we samen

Vraag een leerling, een docent of een andere aanwezige binnen de school of afval thuis gescheiden wordt en er komt bijna altijd een bevestigend antwoord. Hoe kan het dan dat jongeren in de school hun weg naar de afvalbakken amper weten te vinden? Om dit te verbeteren is er een team van collega’s samengesteld binnen de Veluwse Onderwijsgroep dat aan de slag gaat met duurzaamheid voor een schone school en leeromgeving. Eén van de betrokkenen is Bonnie Kevenaar, TOA en projectleider duurzaamheid op De Heemgaard. Hij vertelt over het initiatief, de uitdagingen, maar ook zijn hoop en ambitie voor de toekomst.

Het initiatief

Stichtingbreed is er besloten dat alle scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep vanaf mei overgaan op afval sorteren. Bonnie vertelt hoe het idee tot stand kwam: “We doen het natuurlijk voor de toekomst van de leerlingen en voor het milieu, maar tegelijkertijd kunnen we er als school ook geld mee besparen. Op dit moment wordt bijna al het afval in dezelfde afvalbak gegooid. Bonnie vertelt dat er alleen in de creatieve en exacte klaslokalen mogelijkheden tot afval sorteren zijn en dat er verder enkel restafval is. In de aula van De Heemgaard staan meerdere grote afvaltonnen, maar volgens de projectleider is dit niet genoeg. Hij vertelt: “Overal staan afvalbakken, maar ondanks dat blijft er afval rondslingeren. Daarom hebben we op elke tafel nog eens twee afwasteiltjes gezet. Dit helpt wel een beetje, maar er ligt nog steeds te vaak afval op de grond.”

Sorteren maar!

Medio mei 2023 worden alle tonnen en afwasteiltjes vervangen door mobiele sorteerstations die op strategische plekken in de school geplaatst worden. Bonnie legt uit: “Dat is natuurlijk sowieso in de lerarenkamer en de aula, maar ook op de vide waar eigenlijk niet gegeten mag worden. Ook in de nabijheid van de lespleinen waar leerlingen heen gaan bij lesuitval en waar ze langslopen voor of na lessen worden sorteerstations geplaatst.” Volgens Bonnie is het onvermijdelijk dat leerlingen eten op plekken waar het eigenlijk niet is toegestaan, zodra er geen toezicht is. “Dan kun je er maar beter voor zorgen dat ze hun afval ergens in hun zicht kwijt kunnen.”

Samen aan de bak

De komende tijd zal dit onderwerp besproken worden tijdens de mentorlessen bij de Heemgaard. De mentoren kunnen hierbij gebruik maken van de powerpoint die Bonnie biedt. “In deze lessen leren ze het verschil in afval, maar ook hoe zij minder afval kunnen meenemen naar school, bijvoorbeeld door het gebruik van Tupperware in plaats van boterhamzakjes en herbruikbare flessen in plaats van petflessen en pakjes drinken”, aldus Bonnie.

Elkaar aanmoedigen

De docenten vragen na elke les aan leerlingen om de klas te controleren en of het lokaal schoon is. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van dit project heeft Bonnie gevraagd om de huidige cijfers van de afvalstromen en de bijbehorende kosten. Aan het eind van dit schooljaar worden deze cijfers vergeleken met de cijfers van de nieuwe afvalstromen. Hopelijk levert dit een duidelijk aantoonbaar verschil op wat teruggekoppeld kan worden aan iedereen binnen de school. Het doel hiervan is de betrokkenen te motiveren om door te gaan met afval scheiden.

Leerlingen als stewards

De Heemgaard werkt al jaren met stewards, leerlingen uit de bovenbouw die tijdens pauzes toezicht houden om de aula schoon te houden. Dit waren er altijd vier per pauze, maar met de nieuwe afvalstations worden het er zes. Naast de stewards houden ook de conciërges en collega’s toezicht. Een bijkomend voordeel op De Heemgaard is dat de schoonmaak tot het vaste personeel behoort. Zij hebben ieder een eigen afdeling waar zij verantwoordelijk voor zijn, waardoor het makkelijker is om hen mee te nemen in dit proces.

Uitdagingen

Volgens Bonnie zit de grootste uitdaging in gedragsverandering. Hij vertelt dat dit zowel voor zijn collega’s als voor de leerlingen geldt. Zo hebben een aantal docenten er moeite mee dat de papierbakken verdwijnen uit de klassen. Toch, legt Bonnie uit, zouden deze prullenbakken niet nodig moeten zijn: “Leerlingen mogen niet eten en drinken in de klas, dus daar zal al geen afval van moeten komen.” Het gaat dan dus vooral om papier, maar volgens de projectleider is dit ook makkelijk op te lossen door papier bijvoorbeeld in een bak te verzamelen die eens per dag in de papiercontainer geleegd wordt.

Toekomst

“Het kan wel een tijdje duren voordat het perfect loopt. Het voordeel is dat iedere nieuwe jaarlaag die vanaf nu komt, niet beter weet”, aldus Bonnie. Hij hoopt dat de leerlingen van De Heemgaard erbij betrokken willen zijn door bijvoorbeeld tiktok filmpjes te maken: “Die jeugd is zo creatief, daar kan geen flyer tegenop. De leerlingen die willen, vragen we dan om filmpjes te maken over duurzaamheid die we, online en op schermen in de aula, ter stimulatie kunnen delen.

 

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan je mail naar: communicatie@veluwseonderwijsgroep.nl

Dat is waarom ik docent ben geworden, om leerlingen enthousiast te krijgen voor het vak…

Leerlingen uit het praktijkonderwijs en VSO hun technische kwaliteiten laten ontdekken in het vmbo. Dat is de insteek van STOA-project ‘Van PrO/VSO tot prof’. En het werkt! Nienke Baars, projectleider STOA en docent wiskunde en rekencoördinator UDO. Esmee van den Hazel Is docent BWI op UDO. Voor het project geeft zij de verdiepingsmodule Metselen.

Nienke: “Binnen het project STOA-project ‘Van PrO/VSO tot prof’ ontwikkelen we nieuwe leerroutes voor leerlingen van praktijkonderwijs, in samenwerking met docenten in het vmbo. Deze leerlingen laten we op een vmbo-school – in kleine groepjes – kennis maken met techniek. Zo kunnen ze ontdekken welke talenten ze hebben en/ of techniek iets voor hen is. Ze ronden zo’n leerroute af met een getuigschrift of competentieverklaring. Lees hier het verhaal van Nienke en Esmee…  https://sterktechniekonderwijsapeldoorn.nl/bij-dit-project-kijken-we-hoe-we-pro-leerlingen-kunnen-uitdagen-om-zich-verder-te-ontwikkelen/

Save the date! Data derde editie Techniekfestival bekend

Vorig jaar kwamen er 3.000 leerlingen naar het NewTechPark voor de tweede aflevering van het Techniekfestival. Najaar 2023 vindt de derde editie plaats, namelijk in de week voor de herfstvakantie (9 t/m 13 oktober) en de twee weken na de vakantie (23 t/m 27 oktober, 30 oktober t/m 2 november). We hopen samen met scholen, bedrijven en anderen weer een fantastische belevenis voor de leerlingen te organiseren!

Bekijk hier de impressie van 2022…  https://sterktechniekonderwijsapeldoorn.nl/3-000-leerlingen-po-en-vo-op-het-techniekfestival-2022/

In 2030 naar afvalvrije scholen. Vanaf 1 mei krijgen al onze onderwijsscholen nieuwe afvalsorteerstations.

Daarmee gaan we ons afval beter scheiden, verminderen en werken we naar afvalvrije scholen in 2030. We volgen de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Eén daarvan is SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. Tijd voor een interview met Hugo en Peter, projectadviseurs duurzaamheid bij de Veluwse Onderwijsgroep.

Hugo Meens is adviseur huisvesting en facilitaire zaken voor 7 locaties bij de Veluwse Onderwijsgroep. Hugo stelt begrotingen voor de scholen op, handelt de meldingen in Topdesk af en adviseert op het gebied van investeringen. Naast de rol van adviseur huisvesting is hij ook contractbeheerder afvalverwerking en projectadviseur duurzaamheid.

Peter Kranenburg is medewerker huisvesting, facilitair en inkoop bij de Veluwse Onderwijsgroep. Hij ondersteunt de adviseurs huisvesting bij projecten, behandelt Topdeskmeldingen en werkt aan verschillende opdrachten. Daarnaast werkt hij als projectadviseur duurzaamheid met Hugo samen aan het project afval scheiden.

Wat houdt het project afval scheiden in? 

Hugo: “Wij willen het afval reduceren binnen de Veluwse onderwijsgroep. Dat gaan we doen door middel van afval te scheiden en meer bewustwording te creëren bij collega’s en leerlingen. Want als we ons afval goed scheiden ontstaan er meerdere schone afvalstromen en blijft er minder restafval over. Binnen een jaar willen we 50% minder afval produceren. Zo werken we naar afvalvrije scholen in 2030 en volgen we de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Eén daarvan is SDG 12 verantwoorde consumptie en productie.”

Wat is het verschil van afvalscheiding tussen het primair en het voortgezet onderwijs? 

Peter: “Het primair onderwijs kan aansluiten bij het afvalprogramma van de gemeente. Hierin wordt het bedrijfsafval van de school gezien als huishoudelijk afval. De gemeente draagt zorg voor het afvoeren van deze afvalstromen. Het voorgezet onderwijs valt wel onder het ‘bedrijfsafval’ en dit houdt in dat wij als onderwijsgroep zelf verplicht zijn om ons afval af te voeren en te bekostigen.”

Kan afval niet beter achteraf worden gescheiden? 

Hugo: “Afval kan beter bij de bron gescheiden worden dan door nascheiding. Bronscheiding levert schonere afvalstromen op, welke vervolgens veel beter gerecycled kunnen worden. Momenteel zijn de recyclingbedrijven nog niet ver genoeg om dezelfde kwaliteit te leveren. Daarnaast is scheiden van afval nadien duurder dan bij de bron scheiden.”

Als Veluwse Onderwijsgroep gaan we op meerdere gebieden verduurzamen. Het scheiden van afval is een eerste project dat we gezamenlijk als Veluwse Onderwijsgroep gaan oppakken. Hugo: “Als projectadviseurs duurzaamheid hebben we ons goed ingelezen en hebben we informatie ingewonnen bij scholen die al aan afvalscheiden doen. Dit was zeer verhelderend. Het lukt daar om het afval goed te scheiden alleen ging dit niet van de één op andere dag goed. We denken dat de scholen in het primair onderwijs die nog geen afval scheiden het snel oppakken en in het voortgezet onderwijs zal het wat langer duren voordat er goed gescheiden wordt.”

Een aantal mooie voorbeelden zijn:

  • De No-Waste Chair bij het Walterbosch
  • Stewards Heemgaard. Leerlingen in het examenjaar die shifts lopen en andere leerlingen erop wijzen het afval in de afvalbak te gooien en in gesprek gaan.
  • Het vergroenen van het schoolplein bij scholen in het primair onderwijs en het Christelijk Lyceum. Een groen schoolplein waar je heerlijk kunt spelen, studeren en pauzeren.
  • Geo Future School bij het Gymnasium Apeldoorn, waarbij er verschillende projecten lopen om zowel binnen als buiten de school mee te denken over duurzaamheid.
  • Bij Veluws College Twello is er een werkgroep van leerlingen die ons vragen stelden wat wij precies doen op het gebied van duurzaamheid.
  • Bij het servicebureau wordt ook kritisch gekeken hoe onze leveranciers omgaan met duurzaamheid.

Wat is jullie droom voor de toekomst op het gebied van het scheiden van afval? 

Peter: “Alle leerlingen van de Veluwse Onderwijsgroep worden opgeleid tot maatschappelijk bewuste deelnemers van de samenleving. En één van de dingen die daarbij komt kijken is dat onze leerlingen nadenken over hoe de aarde er over 50 of 100 jaar eruitziet. Het is goed om na te denken over hoe wij afval als grondstof kunnen gaan inzetten. Die bewustwording willen we creëren bij mensen die straks het verschil kunnen maken. En die zitten bij ons op school.”

Hugo: “Een droom is dat er nog heel veel mooie projecten zullen volgen. We zijn natuurlijk al aan het verduurzamen in onze organisatie. Bijvoorbeeld van het plaatsen van zonnepanelen op de daken tot heel kritisch kijken naar waar sluipt onze warmte weg in onze gebouwen en hoe kunnen we dit oplossen. En er zijn mooie initiatieven van de scholen en leerlingen zelf. Door ons wekelijks projectoverleg met de projectleiders van de scholen horen we van elkaar welke mooie initiatieven er zijn en inspireren we elkaar.”

Wil je reageren op dit artikel? Mail dan onze redactie: communicatie@veluwseonderwijsgroep.nl

Patrick Eckringa nieuwe voorzitter college van bestuur

De Veluwse Onderwijsgroep heet Patrick Eckringa van harte welkom als nieuwe voorzitter college van bestuur. In Patrick heeft de organisatie een bevlogen en ervaren bestuurder gevonden: “Ik werk al mijn hele professionele leven in het onderwijs en het blijft boeiend om jonge mensen te leren floreren in een veranderende wereld. Ik kijk ernaar uit om daar met mijn nieuwe collega’s van de Veluwse Onderwijsgroep dagelijks aan te werken.”

Patrick studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Nijmegen en behaalde daar zijn eerstegraads lesbevoegdheid. Daarna werd hij leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en docent Taalbeheersing aan de Hogeschool Journalistiek in Tilburg. In de jaren daarna ontwikkelde hij zich in leiderschapsfuncties bij de Hogeschool Pedagogiek in Amsterdam, de Lerarenopleiding Tilburg en de Hogeschool Communicatie Eindhoven. Sinds 2018 werkte hij als lid college van bestuur bij de Gelderse onderwijsgroep Quadraam in de regio Arnhem. Als voorzitter college van bestuur neemt hij het stokje over van Wim Hoetmer die in februari na 22 jaar afscheid nam. Wij wensen Patrick veel succes en werkplezier bij de Veluwse Onderwijsgroep.

Het is weer opgeruimd in Eerbeek

Het is vrijdagmiddag. De straat op met een vuilniszak, een prikstok en oranje hesjes. Zo gingen leerlingen van groep 5 t/m 8 van basisschool C. van Leeuwen de buurt in op zoek naar afval. Nicole Horstink, directeur C. van Leeuwen: “Jaarlijks doen wij mee met de landelijke opschoondag. Hiermee wordt het dorp een stukje schoner en leren we onze leerlingen hoe we bewust met onze aarde en het milieu om moeten gaan. In de lessen wordt er dan ook aandacht besteed aan het thema afval: Wat is het? Wat is de impact op het milieu? Waarom is het belangrijk dat we afval opruimen en scheiden?”

Voor leerlingen is het leerzaam en ook fijn om even uit de klas te zijn en naar buiten te gaan. We vroegen een aantal leerlingen wat ze ervan vonden:

“Ik vond het fijn om de buurt schoon te maken en buiten te zijn.”
“Je komt wel rare dingen tegen, zoals lachgaspatronen.”
“Door afval op te ruimen houden we de buurt schoon, helpen we het milieu en maken we mensen blij.”

Wat leerlingen opviel was dat de ene straat schoner was dan de andere. En er lag nog veel vuurwerk op straat.

Basisschool De Zonnewende wint de Bas Verduyn wisselbokaal

Afgelopen zaterdag 18 maart 2023 hebben leerlingen van onze basisschool De Zonnewende de ‘Bas Verduyn’ wisselbokaal gewonnen tijdens de Apeldoornse Scholierencross. Ze zijn eerste geworden in het Scholenklassement. Ook leerlingen van De Schakel, De Zevensprong en De Korf hebben hard gelopen. Zij zijn binnen de top 20 geëindigd. Een mooi resultaat van een sportieve middag!

John Odinot, nieuwe sectordirecteur voortgezet onderwijs

De Veluwse Onderwijsgroep heet John Odinot van harte welkom als nieuwe sectordirecteur voortgezet onderwijs.  John is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en woont in Harderwijk. Het grootste deel van zijn werkbare leven zit hij al in het onderwijs. Sinds 2002 zit hij in de schoolleiding en is hij bij vier verschillende scholen in het voortgezet onderwijs directeur geweest.

John: “De Veluwse Onderwijsgroep is meer dan de optelsom van afzonderlijke scholen en een servicebureau. Met elkaar werken we aan een lerende onderwijsorganisatie, vanuit de overtuiging dat we dit alleen samen kunnen bereiken. Waarbij we de vragen en behoeftes van onze leerlingen als uitgangspunt moeten nemen voor de inrichting van ons onderwijs. Het gaat om vragen als, hoe verlagen we de toets stress bij leerlingen, hoe verhogen we het leerplezier van leerlingen? Het samen zoeken naar antwoorden en het delen van leersuccessen is een effectieve manier om als nieuwe werkpraktijken en een krachtig leerklimaat te ontwikkelen.  Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships (Michael Jordan)”

Wij wensen John veel succes en werkplezier bij de Veluwse Onderwijsgroep.