Samen aan de Bak! De Heemgaard doet mee

Een schone school en leeromgeving in Apeldoorn doen we samen

Vraag een leerling, een docent of een andere aanwezige binnen de school of afval thuis gescheiden wordt en er komt bijna altijd een bevestigend antwoord. Hoe kan het dan dat jongeren in de school hun weg naar de afvalbakken amper weten te vinden? Om dit te verbeteren is er een team van collega’s samengesteld binnen de Veluwse Onderwijsgroep dat aan de slag gaat met duurzaamheid voor een schone school en leeromgeving. Eén van de betrokkenen is Bonnie Kevenaar, TOA en projectleider duurzaamheid op De Heemgaard. Hij vertelt over het initiatief, de uitdagingen, maar ook zijn hoop en ambitie voor de toekomst.

Het initiatief

Stichtingbreed is er besloten dat alle scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep vanaf mei overgaan op afval sorteren. Bonnie vertelt hoe het idee tot stand kwam: “We doen het natuurlijk voor de toekomst van de leerlingen en voor het milieu, maar tegelijkertijd kunnen we er als school ook geld mee besparen. Op dit moment wordt bijna al het afval in dezelfde afvalbak gegooid. Bonnie vertelt dat er alleen in de creatieve en exacte klaslokalen mogelijkheden tot afval sorteren zijn en dat er verder enkel restafval is. In de aula van De Heemgaard staan meerdere grote afvaltonnen, maar volgens de projectleider is dit niet genoeg. Hij vertelt: “Overal staan afvalbakken, maar ondanks dat blijft er afval rondslingeren. Daarom hebben we op elke tafel nog eens twee afwasteiltjes gezet. Dit helpt wel een beetje, maar er ligt nog steeds te vaak afval op de grond.”

Sorteren maar!

Medio mei 2023 worden alle tonnen en afwasteiltjes vervangen door mobiele sorteerstations die op strategische plekken in de school geplaatst worden. Bonnie legt uit: “Dat is natuurlijk sowieso in de lerarenkamer en de aula, maar ook op de vide waar eigenlijk niet gegeten mag worden. Ook in de nabijheid van de lespleinen waar leerlingen heen gaan bij lesuitval en waar ze langslopen voor of na lessen worden sorteerstations geplaatst.” Volgens Bonnie is het onvermijdelijk dat leerlingen eten op plekken waar het eigenlijk niet is toegestaan, zodra er geen toezicht is. “Dan kun je er maar beter voor zorgen dat ze hun afval ergens in hun zicht kwijt kunnen.”

Samen aan de bak

De komende tijd zal dit onderwerp besproken worden tijdens de mentorlessen bij de Heemgaard. De mentoren kunnen hierbij gebruik maken van de powerpoint die Bonnie biedt. “In deze lessen leren ze het verschil in afval, maar ook hoe zij minder afval kunnen meenemen naar school, bijvoorbeeld door het gebruik van Tupperware in plaats van boterhamzakjes en herbruikbare flessen in plaats van petflessen en pakjes drinken”, aldus Bonnie.

Elkaar aanmoedigen

De docenten vragen na elke les aan leerlingen om de klas te controleren en of het lokaal schoon is. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van dit project heeft Bonnie gevraagd om de huidige cijfers van de afvalstromen en de bijbehorende kosten. Aan het eind van dit schooljaar worden deze cijfers vergeleken met de cijfers van de nieuwe afvalstromen. Hopelijk levert dit een duidelijk aantoonbaar verschil op wat teruggekoppeld kan worden aan iedereen binnen de school. Het doel hiervan is de betrokkenen te motiveren om door te gaan met afval scheiden.

Leerlingen als stewards

De Heemgaard werkt al jaren met stewards, leerlingen uit de bovenbouw die tijdens pauzes toezicht houden om de aula schoon te houden. Dit waren er altijd vier per pauze, maar met de nieuwe afvalstations worden het er zes. Naast de stewards houden ook de conciërges en collega’s toezicht. Een bijkomend voordeel op De Heemgaard is dat de schoonmaak tot het vaste personeel behoort. Zij hebben ieder een eigen afdeling waar zij verantwoordelijk voor zijn, waardoor het makkelijker is om hen mee te nemen in dit proces.

Uitdagingen

Volgens Bonnie zit de grootste uitdaging in gedragsverandering. Hij vertelt dat dit zowel voor zijn collega’s als voor de leerlingen geldt. Zo hebben een aantal docenten er moeite mee dat de papierbakken verdwijnen uit de klassen. Toch, legt Bonnie uit, zouden deze prullenbakken niet nodig moeten zijn: “Leerlingen mogen niet eten en drinken in de klas, dus daar zal al geen afval van moeten komen.” Het gaat dan dus vooral om papier, maar volgens de projectleider is dit ook makkelijk op te lossen door papier bijvoorbeeld in een bak te verzamelen die eens per dag in de papiercontainer geleegd wordt.

Toekomst

“Het kan wel een tijdje duren voordat het perfect loopt. Het voordeel is dat iedere nieuwe jaarlaag die vanaf nu komt, niet beter weet”, aldus Bonnie. Hij hoopt dat de leerlingen van De Heemgaard erbij betrokken willen zijn door bijvoorbeeld tiktok filmpjes te maken: “Die jeugd is zo creatief, daar kan geen flyer tegenop. De leerlingen die willen, vragen we dan om filmpjes te maken over duurzaamheid die we, online en op schermen in de aula, ter stimulatie kunnen delen.

 

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan je mail naar: communicatie@veluwseonderwijsgroep.nl

Dat is waarom ik docent ben geworden, om leerlingen enthousiast te krijgen voor het vak…

Leerlingen uit het praktijkonderwijs en VSO hun technische kwaliteiten laten ontdekken in het vmbo. Dat is de insteek van STOA-project ‘Van PrO/VSO tot prof’. En het werkt! Nienke Baars, projectleider STOA en docent wiskunde en rekencoördinator UDO. Esmee van den Hazel Is docent BWI op UDO. Voor het project geeft zij de verdiepingsmodule Metselen.

Nienke: “Binnen het project STOA-project ‘Van PrO/VSO tot prof’ ontwikkelen we nieuwe leerroutes voor leerlingen van praktijkonderwijs, in samenwerking met docenten in het vmbo. Deze leerlingen laten we op een vmbo-school – in kleine groepjes – kennis maken met techniek. Zo kunnen ze ontdekken welke talenten ze hebben en/ of techniek iets voor hen is. Ze ronden zo’n leerroute af met een getuigschrift of competentieverklaring. Lees hier het verhaal van Nienke en Esmee…  https://sterktechniekonderwijsapeldoorn.nl/bij-dit-project-kijken-we-hoe-we-pro-leerlingen-kunnen-uitdagen-om-zich-verder-te-ontwikkelen/

Save the date! Data derde editie Techniekfestival bekend

Vorig jaar kwamen er 3.000 leerlingen naar het NewTechPark voor de tweede aflevering van het Techniekfestival. Najaar 2023 vindt de derde editie plaats, namelijk in de week voor de herfstvakantie (9 t/m 13 oktober) en de twee weken na de vakantie (23 t/m 27 oktober, 30 oktober t/m 2 november). We hopen samen met scholen, bedrijven en anderen weer een fantastische belevenis voor de leerlingen te organiseren!

Bekijk hier de impressie van 2022…  https://sterktechniekonderwijsapeldoorn.nl/3-000-leerlingen-po-en-vo-op-het-techniekfestival-2022/

In 2030 naar afvalvrije scholen. Vanaf 1 mei krijgen al onze onderwijsscholen nieuwe afvalsorteerstations.

Daarmee gaan we ons afval beter scheiden, verminderen en werken we naar afvalvrije scholen in 2030. We volgen de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Eén daarvan is SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. Tijd voor een interview met Hugo en Peter, projectadviseurs duurzaamheid bij de Veluwse Onderwijsgroep.

Hugo Meens is adviseur huisvesting en facilitaire zaken voor 7 locaties bij de Veluwse Onderwijsgroep. Hugo stelt begrotingen voor de scholen op, handelt de meldingen in Topdesk af en adviseert op het gebied van investeringen. Naast de rol van adviseur huisvesting is hij ook contractbeheerder afvalverwerking en projectadviseur duurzaamheid.

Peter Kranenburg is medewerker huisvesting, facilitair en inkoop bij de Veluwse Onderwijsgroep. Hij ondersteunt de adviseurs huisvesting bij projecten, behandelt Topdeskmeldingen en werkt aan verschillende opdrachten. Daarnaast werkt hij als projectadviseur duurzaamheid met Hugo samen aan het project afval scheiden.

Wat houdt het project afval scheiden in? 

Hugo: “Wij willen het afval reduceren binnen de Veluwse onderwijsgroep. Dat gaan we doen door middel van afval te scheiden en meer bewustwording te creëren bij collega’s en leerlingen. Want als we ons afval goed scheiden ontstaan er meerdere schone afvalstromen en blijft er minder restafval over. Binnen een jaar willen we 50% minder afval produceren. Zo werken we naar afvalvrije scholen in 2030 en volgen we de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Eén daarvan is SDG 12 verantwoorde consumptie en productie.”

Wat is het verschil van afvalscheiding tussen het primair en het voortgezet onderwijs? 

Peter: “Het primair onderwijs kan aansluiten bij het afvalprogramma van de gemeente. Hierin wordt het bedrijfsafval van de school gezien als huishoudelijk afval. De gemeente draagt zorg voor het afvoeren van deze afvalstromen. Het voorgezet onderwijs valt wel onder het ‘bedrijfsafval’ en dit houdt in dat wij als onderwijsgroep zelf verplicht zijn om ons afval af te voeren en te bekostigen.”

Kan afval niet beter achteraf worden gescheiden? 

Hugo: “Afval kan beter bij de bron gescheiden worden dan door nascheiding. Bronscheiding levert schonere afvalstromen op, welke vervolgens veel beter gerecycled kunnen worden. Momenteel zijn de recyclingbedrijven nog niet ver genoeg om dezelfde kwaliteit te leveren. Daarnaast is scheiden van afval nadien duurder dan bij de bron scheiden.”

Als Veluwse Onderwijsgroep gaan we op meerdere gebieden verduurzamen. Het scheiden van afval is een eerste project dat we gezamenlijk als Veluwse Onderwijsgroep gaan oppakken. Hugo: “Als projectadviseurs duurzaamheid hebben we ons goed ingelezen en hebben we informatie ingewonnen bij scholen die al aan afvalscheiden doen. Dit was zeer verhelderend. Het lukt daar om het afval goed te scheiden alleen ging dit niet van de één op andere dag goed. We denken dat de scholen in het primair onderwijs die nog geen afval scheiden het snel oppakken en in het voortgezet onderwijs zal het wat langer duren voordat er goed gescheiden wordt.”

Een aantal mooie voorbeelden zijn:

  • De No-Waste Chair bij het Walterbosch
  • Stewards Heemgaard. Leerlingen in het examenjaar die shifts lopen en andere leerlingen erop wijzen het afval in de afvalbak te gooien en in gesprek gaan.
  • Het vergroenen van het schoolplein bij scholen in het primair onderwijs en het Christelijk Lyceum. Een groen schoolplein waar je heerlijk kunt spelen, studeren en pauzeren.
  • Geo Future School bij het Gymnasium Apeldoorn, waarbij er verschillende projecten lopen om zowel binnen als buiten de school mee te denken over duurzaamheid.
  • Bij Veluws College Twello is er een werkgroep van leerlingen die ons vragen stelden wat wij precies doen op het gebied van duurzaamheid.
  • Bij het servicebureau wordt ook kritisch gekeken hoe onze leveranciers omgaan met duurzaamheid.

Wat is jullie droom voor de toekomst op het gebied van het scheiden van afval? 

Peter: “Alle leerlingen van de Veluwse Onderwijsgroep worden opgeleid tot maatschappelijk bewuste deelnemers van de samenleving. En één van de dingen die daarbij komt kijken is dat onze leerlingen nadenken over hoe de aarde er over 50 of 100 jaar eruitziet. Het is goed om na te denken over hoe wij afval als grondstof kunnen gaan inzetten. Die bewustwording willen we creëren bij mensen die straks het verschil kunnen maken. En die zitten bij ons op school.”

Hugo: “Een droom is dat er nog heel veel mooie projecten zullen volgen. We zijn natuurlijk al aan het verduurzamen in onze organisatie. Bijvoorbeeld van het plaatsen van zonnepanelen op de daken tot heel kritisch kijken naar waar sluipt onze warmte weg in onze gebouwen en hoe kunnen we dit oplossen. En er zijn mooie initiatieven van de scholen en leerlingen zelf. Door ons wekelijks projectoverleg met de projectleiders van de scholen horen we van elkaar welke mooie initiatieven er zijn en inspireren we elkaar.”

Wil je reageren op dit artikel? Mail dan onze redactie: communicatie@veluwseonderwijsgroep.nl

Patrick Eckringa nieuwe voorzitter college van bestuur

De Veluwse Onderwijsgroep heet Patrick Eckringa van harte welkom als nieuwe voorzitter college van bestuur. In Patrick heeft de organisatie een bevlogen en ervaren bestuurder gevonden: “Ik werk al mijn hele professionele leven in het onderwijs en het blijft boeiend om jonge mensen te leren floreren in een veranderende wereld. Ik kijk ernaar uit om daar met mijn nieuwe collega’s van de Veluwse Onderwijsgroep dagelijks aan te werken.”

Patrick studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Nijmegen en behaalde daar zijn eerstegraads lesbevoegdheid. Daarna werd hij leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en docent Taalbeheersing aan de Hogeschool Journalistiek in Tilburg. In de jaren daarna ontwikkelde hij zich in leiderschapsfuncties bij de Hogeschool Pedagogiek in Amsterdam, de Lerarenopleiding Tilburg en de Hogeschool Communicatie Eindhoven. Sinds 2018 werkte hij als lid college van bestuur bij de Gelderse onderwijsgroep Quadraam in de regio Arnhem. Als voorzitter college van bestuur neemt hij het stokje over van Wim Hoetmer die in februari na 22 jaar afscheid nam. Wij wensen Patrick veel succes en werkplezier bij de Veluwse Onderwijsgroep.

Het is weer opgeruimd in Eerbeek

Het is vrijdagmiddag. De straat op met een vuilniszak, een prikstok en oranje hesjes. Zo gingen leerlingen van groep 5 t/m 8 van basisschool C. van Leeuwen de buurt in op zoek naar afval. Nicole Horstink, directeur C. van Leeuwen: “Jaarlijks doen wij mee met de landelijke opschoondag. Hiermee wordt het dorp een stukje schoner en leren we onze leerlingen hoe we bewust met onze aarde en het milieu om moeten gaan. In de lessen wordt er dan ook aandacht besteed aan het thema afval: Wat is het? Wat is de impact op het milieu? Waarom is het belangrijk dat we afval opruimen en scheiden?”

Voor leerlingen is het leerzaam en ook fijn om even uit de klas te zijn en naar buiten te gaan. We vroegen een aantal leerlingen wat ze ervan vonden:

“Ik vond het fijn om de buurt schoon te maken en buiten te zijn.”
“Je komt wel rare dingen tegen, zoals lachgaspatronen.”
“Door afval op te ruimen houden we de buurt schoon, helpen we het milieu en maken we mensen blij.”

Wat leerlingen opviel was dat de ene straat schoner was dan de andere. En er lag nog veel vuurwerk op straat.

Basisschool De Zonnewende wint de Bas Verduyn wisselbokaal

Afgelopen zaterdag 18 maart 2023 hebben leerlingen van onze basisschool De Zonnewende de ‘Bas Verduyn’ wisselbokaal gewonnen tijdens de Apeldoornse Scholierencross. Ze zijn eerste geworden in het Scholenklassement. Ook leerlingen van De Schakel, De Zevensprong en De Korf hebben hard gelopen. Zij zijn binnen de top 20 geëindigd. Een mooi resultaat van een sportieve middag!

John Odinot, nieuwe sectordirecteur voortgezet onderwijs

De Veluwse Onderwijsgroep heet John Odinot van harte welkom als nieuwe sectordirecteur voortgezet onderwijs.  John is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en woont in Harderwijk. Het grootste deel van zijn werkbare leven zit hij al in het onderwijs. Sinds 2002 zit hij in de schoolleiding en is hij bij vier verschillende scholen in het voortgezet onderwijs directeur geweest.

John: “De Veluwse Onderwijsgroep is meer dan de optelsom van afzonderlijke scholen en een servicebureau. Met elkaar werken we aan een lerende onderwijsorganisatie, vanuit de overtuiging dat we dit alleen samen kunnen bereiken. Waarbij we de vragen en behoeftes van onze leerlingen als uitgangspunt moeten nemen voor de inrichting van ons onderwijs. Het gaat om vragen als, hoe verlagen we de toets stress bij leerlingen, hoe verhogen we het leerplezier van leerlingen? Het samen zoeken naar antwoorden en het delen van leersuccessen is een effectieve manier om als nieuwe werkpraktijken en een krachtig leerklimaat te ontwikkelen.  Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships (Michael Jordan)”

Wij wensen John veel succes en werkplezier bij de Veluwse Onderwijsgroep.

Feestelijke opening De Bongerd en De Schakel Muntersdonk

APELDOORN – Vrijdag 18 november werden de twee gebouwen en schoolpleinen van basisscholen De Bongerd en De Schakel locatie Muntersdonk feestelijk geopend. “Er zijn twee mooie schoolgebouwen neergezet die met de onderwijsvisie van de scholen in gedachten zijn ontworpen. De scholen bieden leerlingen een fijne plek om te leren, te groeien en te spelen”, vertelt Renske van den Berg, directeur De Schakel Muntersdonk. “We zijn blij dat het moment vandaag dan ook daar was om beide scholen door anderen te laten bewonderen.”

Leerlingen, ouders en genodigden kregen de gelegenheid om beide scholen te bekijken. Tussentijds vond de officiële opening plaats. Deze werd feestelijk gevierd met het doorknippen van een lintje, bellenblazen en het samen zingen van een lied.

Duurzaam

De nieuwe gebouwen zijn duurzaam en comfortabel geworden met schone en frisse lucht. De scholen zijn namelijk voorzien van ventilatie die voldoet aan frisse scholen klasse B. Een mooi feit is dat het energieverbruik van de nieuwe gebouwen aanzienlijk minder is dan dat van de voormalige panden. Dit komt doordat de scholen gasloos en goed geïsoleerd zijn, de thermische schil op nieuwbouwniveau zit en de scholen zonnepanelen hebben.

Onderwijscongres 2022 – Een middag vol inspiratie, innovaties én ontmoetingen

Op donderdag 29 september vond in De Heemgaard in Apeldoorn het Onderwijscongres 2022 plaats. Ruim 900 leraren en docenten van de po- en vo-scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep kwamen bijeen voor een middag vol inspiratie, innovaties én ontmoetingen. Het doel van dit congres? Handvatten aanreiken zodat onze organisatie verder professionaliseert en leerlingen en studenten het best mogelijke onderwijs krijgen. Daarnaast had het event nog een bijkomend positief effect. ‘Deze middag draagt echt bij aan het wij-gevoel.’ 

‘Na twee jaar vol coronaperikelen is het toch prachtig dat zo’n fysieke ontmoeting weer mogelijk is?’ Het is een paar minuten voor 13.00 uur als Wim Hoetmer, voorzitter van het college van bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep, toekijkt hoe de honderden plekken in de aula van De Heemgaard door zijn collega’s worden gevuld. ‘De ruim 900 leraren en docenten die hier deze donderdagmiddag aanwezig zijn, hebben sowieso één ding gemeen: hun passie voor het onderwijs. Dit onderwijscongres, dat we samen met researchED organiseren, helpt hen om zich als professional te blijven ontwikkelen.’ 

Verbinding tussen onderwijs en onderzoek 
Het programma liegt er niet om. In drie rondes kunnen de deelnemers maar liefst 25 workshops bijwonen die allemaal raakvlakken hebben met de thema’s Kansengelijkheid, Innovatie in het onderwijs, Effectieve didactische interventies en Professionalisering. Wim Hoetmer: ‘Tijdens deze workshops wordt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek besproken. Naast externe sprekers, zoals keynote speaker Iliass El Hadioui, vertellen ook medewerkers van de Veluwse Onderwijsgroep over hun innovaties en best practices.’ 

Inzichten bieden in mogelijkheden
Blanca Wilde López is een beetje van allebei. Ruim 10 jaar werkte zij op de KSG in Apeldoorn, voordat ze bij Toets revolutie freelance-trainingsspecialist werd op het gebied van Formatief Handelen. ‘Tijdens mijn werkzaamheden op de KSG werd ik getriggerd om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Formatief Handelen helpt docenten en leerkrachten om effectief in te spelen op de leerbehoeftes van hun leerlingen. Het idee hierachter is even simpel als doeltreffend: wil je als docent of leerkracht een positieve impact hebben op het leerproces van een leerling, dan moet je eerst duidelijk zicht hebben op dat leerproces van die betreffende leerling.’ Tijdens haar workshop in gymzaal 1/2 vertelt Blanca in 40 minuten hoe de aanwezigen stapsgewijs niet alleen dat gewenste inzicht kunnen krijgen, maar ook hoe ze vervolgens op de juiste momenten interventies kunnen plegen om zo het leerproces van hun leerlingen een boost te geven. ‘In mijn ogen is Formatief Handelen een tool om de kansengelijkheid op scholen te bevorderen. Als een docent op tijd ingrijpt, kan hij of zij voorkomen dat de achterstand van een leerling verder oploopt. Sterker nog, dankzij Formatief Handelen kan de docent er zelfs voor zorgen dat een leerling zijn achterstand inhaalt. Dat is de boodschap dik ik tijdens mijn workshop wil overbrengen.’ 

Handige tips en nuttige informatie
Als de eerste ronde workshops voorbij is, veranderen de net nog lege gangen van De Heemgaard in ware mierenkolonies. Eén van de passanten is Bram Niezink, leerkracht van groep 8 op De Poort in Loenen. Hij heeft de workshop “Leraren als leesbevorderaars” gevolgd en is enthousiast over de informatie die hij heeft opgepikt. ‘Ik zie dit onderwijscongres als uitgelezen kans om handige tips en nuttige informatie op te halen die ik weer voor de klas kan inzetten. We verwachten van onze leerlingen dat ze steeds bijleren en zichzelf verbeteren, dus vind ik dat we als leerkracht ook moeten blijven innoveren en professionaliseren.’ Tijdens de workshop “Leraren als leesbevorderaars” werd onder meer besproken hoe je als leerkracht kinderen kunt enthousiasmeren om meer te gaan lezen. Bram begrijpt maar al te goed waarom dit van groot belang is. ‘Lezen is een vaardigheid die je je hele leven goed kunt gebruiken. Stel bijvoorbeeld dat je een maaltijd wilt bereiden en je kunt het recept niet lezen. Zelf lees ik elke dag voor in de klas, dat hebben we ook afgesproken binnen De Poort. Deze week heb ik al minstens 40 pagina’s van De Heksen van Roald Dahl voorgelezen en dat werkt echt enthousiasmerend. Mijn leerlingen smeken zo ongeveer of ik alsjeblieft verder wil lezen.’ Zelf wordt Bram ook enthousiast van de verhalen die hij hoort. ‘Ik pik hier allerlei dingen op, waardoor ik als leerkracht stappen kan blijven zetten.’ 

Verfrissende vragen
Stappen zetten is iets wat Ben Eijkelenkamp continu nastreeft. Deze goedgehumeurde congresdeelnemer is al 33 jaar docent Nederlands, waarvan de afgelopen vier jaar op Veluws College Walterbosch. ‘Als docent wil ik mijn lesprogramma continu vernieuwen, zodat ik mijn studenten het best mogelijk onderwijs kan bieden. Daarom zorg ik er onder andere voor dat ik op de hoogte blijf van de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en probeer ik innovaties concreet toe te passen in mijn lessen. Ik ben geen hemelbestormer, maar ik omarm vernieuwingen zeer zeker.’ Ben heeft vooraf geen workshops met een rode viltstift omcirkeld. ‘Ik laat het allemaal een beetje over mij heen komen. Waar het mij om gaat, is dat ik eens per jaar door de VOG wordt geïnspireerd. Ik was net bij een workshop waar de aanwezigen afsluitend vragen over het onderwerp konden stellen. Hierdoor hoor je vragen van collega’s met een andere achtergrond en vanuit een ander schooltype dan het Veluws College Walterbosch. Voor mij werkt dat heel verfrissend. Bovendien vind ik het leuk om veel bekenden na lange tijd weer eens te zien. Wat dat betreft draagt dit onderwijscongres echt bij aan het wij-gevoel binnen de VOG.’ 

Aanjager van verbetering
Aan het eind van de middag is Wim Hoetmer meer dan tevreden over het Onderwijscongres 2022. ‘Allereerst vind ik het mooi dat tijdens deze editie zowel de medewerkers van de po-scholen als de vo-scholen samenkwamen. Wat mij betreft zijn juist die fysieke ontmoetingen en de gesprekken die daaruit voortkomen van grote toegevoegde waarde voor de Veluwse Onderwijsgroep. Ze zorgen namelijk voor meer samenhang en samenwerking binnen onze organisatie. Ik hoop dat ook de bezoekers met een tevreden gevoel naar huis gaan. Dat ze geïnspireerd zijn en iets hebben opgestoken. Natuurlijk is het prachtig als iemand morgen direct een instant resultaat in zijn of haar klas behaalt. Maar ik snap het ook wanneer de aanwezigen de input even laten bezinken en op een later moment gaan nadenken hoe zij het onderwijs voor onze leerlingen en studenten kunnen verbeteren. Wat dat betreft zie ik dit Onderwijscongres als een prachtige aanjager.’ 

50-jarig jubileum jenaplanschool De Korf

APELDOORN – Het is feest voor jenaplanschool De Korf! Al 50 jaar biedt de basisschool jenaplanonderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Een mooi en historisch feit. En dat mag gevierd worden. Op zaterdag 5 november nodigt De Korf al haar oud-medewerkers, oud-leerlingen, oud-ouders van de school en buurtbewoners die rondom de school wonen uit om het jubileum samen te vieren.

In 1972 opende jenaplanschool De Korf haar deuren aan de Imkersplaats. In 2007 verhuisde de school naar haar huidige plek aan de Postmeesterdreef 2. In de afgelopen 50 jaar heeft het jenaplan onderwijsconcept zich doorontwikkeld en biedt het leerlingen een stevige basis voor de toekomst.

Uitdagen tot leren
Op jenaplanschool De Korf wordt veel aandacht besteed aan de kernvakken taal, lezen, schrijven en rekenen. De einddoelen waar de school naartoe werkt zijn niet anders dan bij het traditioneel onderwijs. De manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven verschilt wel. Monique ter Steege: “Kinderen hebben een natuurlijke drang om te willen leren en zichzelf te ontwikkelen. Het is belangrijk dat dát vuurtje brandend wordt gehouden. We richten ons onderwijs daarom zo in dat kinderen met plezier leren en dat het onderwijs kinderen uitdaagt tot leren”.

Persoonlijke en talentontwikkeling
Naast de kernvakken wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en de talentontwikkeling van kinderen. De school werkt met het International Primary Curriculum (IPC), waar de kinderen vanuit thema’s werken aan Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur, Wereldoriëntatie en Burgerschap. Wendy Sloot (leerkracht en IPC coördinator De Korf): “Binnen onze IPC-thema’s ligt de focus op leren. Het gaat dan om het ontwikkelen van kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Door vakken en werkvormen te integreren ontwikkelen onze kinderen zich op meerdere gebieden tegelijk.”

“Een mooi voorbeeld is hoe het thema ‘een leven lang fit’ is opgezet. Bij dit thema leren leerlingen welke organen ze hebben en de functie van deze organen. Daarnaast zijn ze naar een springpark geweest om te testen hoe fit ze zijn, hebben ze hun hartslag gemeten in rust en na beweging en hebben dit in een staafdiagram verwerkt en heeft het Rode Kruis EHBO-lessen verzorgd.”

“We vinden het erg belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken en zich op persoonlijk vlak ontwikkelen, zodat ze met een goed gevulde rugzak de overstap naar het Voortgezet onderwijs kunnen maken.”

Toekomstgericht jenaplanonderwijs
Bij de ontwikkeling van het onderwijsaanbod wordt gekeken naar de ontwikkeling binnen onze samenleving. Wat leerlingen nodig hebben om zich te manifesteren in de maatschappij van morgen is daarbij leidend. Remco Wijnbergen, leerkracht en Wetenschap & Techniek (W&T) coördinator De Korf: “De technologische ontwikkelingen binnen onze maatschappij en het onderwijs volgen elkaar snel op. Om onze leerlingen vaardig te maken op het gebied van Wetenschap & Techniek hebben we als school flink geïnvesteerd in W&T-onderwijsmaterialen. Onze kinderen leren spelenderwijs programmeren en digitale vaardigheden. Het is ontzettend gaaf om te zien hoe snel ze dit oppakken en met hoeveel plezier ze leren!”

Festiviteiten vrijdag 4 en zaterdag 5 november
Tijdens het 50-jarig jubileum kijkt de school graag terug op de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar en laat de school met trots zien waar ze nu staat. Op vrijdag 4 november viert De Korf het feest met de huidige leerlingen, ouders en medewerkers.

Op zaterdag 5 november zijn alle oud-leerlingen, oud-ouders en oud-medewerkers van harte uitgenodigd. Van 16.00 tot 18.00 uur zijn er feestelijke activiteiten voor oud-leerlingen tussen de 12 en 17 jaar. Het avondprogramma is van 20.00 tot 24 uur en is bedoeld voor oud- leerlingen (18+), oud- ouders en oud-medewerkers.

Aanmelden
“We willen graag via deze weg de oud-leerlingen, -ouders en -medewerkers uitnodigen, omdat we niet van al deze mensen de contactgegevens hebben”, vertelt Monique ter Steege, directeur jenaplanschool De Korf

Aanmelden kan via de volgende link: http://tiny.cc/dekorf of via het scannen van de QR-code.