Feestelijke opening De Bongerd en De Schakel Muntersdonk

APELDOORN – Vrijdag 18 november werden de twee gebouwen en schoolpleinen van basisscholen De Bongerd en De Schakel locatie Muntersdonk feestelijk geopend. “Er zijn twee mooie schoolgebouwen neergezet die met de onderwijsvisie van de scholen in gedachten zijn ontworpen. De scholen bieden leerlingen een fijne plek om te leren, te groeien en te spelen”, vertelt Renske van den Berg, directeur De Schakel Muntersdonk. “We zijn blij dat het moment vandaag dan ook daar was om beide scholen door anderen te laten bewonderen.”

Leerlingen, ouders en genodigden kregen de gelegenheid om beide scholen te bekijken. Tussentijds vond de officiële opening plaats. Deze werd feestelijk gevierd met het doorknippen van een lintje, bellenblazen en het samen zingen van een lied.

Duurzaam

De nieuwe gebouwen zijn duurzaam en comfortabel geworden met schone en frisse lucht. De scholen zijn namelijk voorzien van ventilatie die voldoet aan frisse scholen klasse B. Een mooi feit is dat het energieverbruik van de nieuwe gebouwen aanzienlijk minder is dan dat van de voormalige panden. Dit komt doordat de scholen gasloos en goed geïsoleerd zijn, de thermische schil op nieuwbouwniveau zit en de scholen zonnepanelen hebben.

Onderwijscongres 2022 – Een middag vol inspiratie, innovaties én ontmoetingen

Op donderdag 29 september vond in De Heemgaard in Apeldoorn het Onderwijscongres 2022 plaats. Ruim 900 leraren en docenten van de po- en vo-scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep kwamen bijeen voor een middag vol inspiratie, innovaties én ontmoetingen. Het doel van dit congres? Handvatten aanreiken zodat onze organisatie verder professionaliseert en leerlingen en studenten het best mogelijke onderwijs krijgen. Daarnaast had het event nog een bijkomend positief effect. ‘Deze middag draagt echt bij aan het wij-gevoel.’ 

‘Na twee jaar vol coronaperikelen is het toch prachtig dat zo’n fysieke ontmoeting weer mogelijk is?’ Het is een paar minuten voor 13.00 uur als Wim Hoetmer, voorzitter van het college van bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep, toekijkt hoe de honderden plekken in de aula van De Heemgaard door zijn collega’s worden gevuld. ‘De ruim 900 leraren en docenten die hier deze donderdagmiddag aanwezig zijn, hebben sowieso één ding gemeen: hun passie voor het onderwijs. Dit onderwijscongres, dat we samen met researchED organiseren, helpt hen om zich als professional te blijven ontwikkelen.’ 

Verbinding tussen onderwijs en onderzoek 
Het programma liegt er niet om. In drie rondes kunnen de deelnemers maar liefst 25 workshops bijwonen die allemaal raakvlakken hebben met de thema’s Kansengelijkheid, Innovatie in het onderwijs, Effectieve didactische interventies en Professionalisering. Wim Hoetmer: ‘Tijdens deze workshops wordt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek besproken. Naast externe sprekers, zoals keynote speaker Iliass El Hadioui, vertellen ook medewerkers van de Veluwse Onderwijsgroep over hun innovaties en best practices.’ 

Inzichten bieden in mogelijkheden
Blanca Wilde López is een beetje van allebei. Ruim 10 jaar werkte zij op de KSG in Apeldoorn, voordat ze bij Toets revolutie freelance-trainingsspecialist werd op het gebied van Formatief Handelen. ‘Tijdens mijn werkzaamheden op de KSG werd ik getriggerd om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Formatief Handelen helpt docenten en leerkrachten om effectief in te spelen op de leerbehoeftes van hun leerlingen. Het idee hierachter is even simpel als doeltreffend: wil je als docent of leerkracht een positieve impact hebben op het leerproces van een leerling, dan moet je eerst duidelijk zicht hebben op dat leerproces van die betreffende leerling.’ Tijdens haar workshop in gymzaal 1/2 vertelt Blanca in 40 minuten hoe de aanwezigen stapsgewijs niet alleen dat gewenste inzicht kunnen krijgen, maar ook hoe ze vervolgens op de juiste momenten interventies kunnen plegen om zo het leerproces van hun leerlingen een boost te geven. ‘In mijn ogen is Formatief Handelen een tool om de kansengelijkheid op scholen te bevorderen. Als een docent op tijd ingrijpt, kan hij of zij voorkomen dat de achterstand van een leerling verder oploopt. Sterker nog, dankzij Formatief Handelen kan de docent er zelfs voor zorgen dat een leerling zijn achterstand inhaalt. Dat is de boodschap dik ik tijdens mijn workshop wil overbrengen.’ 

Handige tips en nuttige informatie
Als de eerste ronde workshops voorbij is, veranderen de net nog lege gangen van De Heemgaard in ware mierenkolonies. Eén van de passanten is Bram Niezink, leerkracht van groep 8 op De Poort in Loenen. Hij heeft de workshop “Leraren als leesbevorderaars” gevolgd en is enthousiast over de informatie die hij heeft opgepikt. ‘Ik zie dit onderwijscongres als uitgelezen kans om handige tips en nuttige informatie op te halen die ik weer voor de klas kan inzetten. We verwachten van onze leerlingen dat ze steeds bijleren en zichzelf verbeteren, dus vind ik dat we als leerkracht ook moeten blijven innoveren en professionaliseren.’ Tijdens de workshop “Leraren als leesbevorderaars” werd onder meer besproken hoe je als leerkracht kinderen kunt enthousiasmeren om meer te gaan lezen. Bram begrijpt maar al te goed waarom dit van groot belang is. ‘Lezen is een vaardigheid die je je hele leven goed kunt gebruiken. Stel bijvoorbeeld dat je een maaltijd wilt bereiden en je kunt het recept niet lezen. Zelf lees ik elke dag voor in de klas, dat hebben we ook afgesproken binnen De Poort. Deze week heb ik al minstens 40 pagina’s van De Heksen van Roald Dahl voorgelezen en dat werkt echt enthousiasmerend. Mijn leerlingen smeken zo ongeveer of ik alsjeblieft verder wil lezen.’ Zelf wordt Bram ook enthousiast van de verhalen die hij hoort. ‘Ik pik hier allerlei dingen op, waardoor ik als leerkracht stappen kan blijven zetten.’ 

Verfrissende vragen
Stappen zetten is iets wat Ben Eijkelenkamp continu nastreeft. Deze goedgehumeurde congresdeelnemer is al 33 jaar docent Nederlands, waarvan de afgelopen vier jaar op Veluws College Walterbosch. ‘Als docent wil ik mijn lesprogramma continu vernieuwen, zodat ik mijn studenten het best mogelijk onderwijs kan bieden. Daarom zorg ik er onder andere voor dat ik op de hoogte blijf van de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en probeer ik innovaties concreet toe te passen in mijn lessen. Ik ben geen hemelbestormer, maar ik omarm vernieuwingen zeer zeker.’ Ben heeft vooraf geen workshops met een rode viltstift omcirkeld. ‘Ik laat het allemaal een beetje over mij heen komen. Waar het mij om gaat, is dat ik eens per jaar door de VOG wordt geïnspireerd. Ik was net bij een workshop waar de aanwezigen afsluitend vragen over het onderwerp konden stellen. Hierdoor hoor je vragen van collega’s met een andere achtergrond en vanuit een ander schooltype dan het Veluws College Walterbosch. Voor mij werkt dat heel verfrissend. Bovendien vind ik het leuk om veel bekenden na lange tijd weer eens te zien. Wat dat betreft draagt dit onderwijscongres echt bij aan het wij-gevoel binnen de VOG.’ 

Aanjager van verbetering
Aan het eind van de middag is Wim Hoetmer meer dan tevreden over het Onderwijscongres 2022. ‘Allereerst vind ik het mooi dat tijdens deze editie zowel de medewerkers van de po-scholen als de vo-scholen samenkwamen. Wat mij betreft zijn juist die fysieke ontmoetingen en de gesprekken die daaruit voortkomen van grote toegevoegde waarde voor de Veluwse Onderwijsgroep. Ze zorgen namelijk voor meer samenhang en samenwerking binnen onze organisatie. Ik hoop dat ook de bezoekers met een tevreden gevoel naar huis gaan. Dat ze geïnspireerd zijn en iets hebben opgestoken. Natuurlijk is het prachtig als iemand morgen direct een instant resultaat in zijn of haar klas behaalt. Maar ik snap het ook wanneer de aanwezigen de input even laten bezinken en op een later moment gaan nadenken hoe zij het onderwijs voor onze leerlingen en studenten kunnen verbeteren. Wat dat betreft zie ik dit Onderwijscongres als een prachtige aanjager.’ 

50-jarig jubileum jenaplanschool De Korf

APELDOORN – Het is feest voor jenaplanschool De Korf! Al 50 jaar biedt de basisschool jenaplanonderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Een mooi en historisch feit. En dat mag gevierd worden. Op zaterdag 5 november nodigt De Korf al haar oud-medewerkers, oud-leerlingen, oud-ouders van de school en buurtbewoners die rondom de school wonen uit om het jubileum samen te vieren.

In 1972 opende jenaplanschool De Korf haar deuren aan de Imkersplaats. In 2007 verhuisde de school naar haar huidige plek aan de Postmeesterdreef 2. In de afgelopen 50 jaar heeft het jenaplan onderwijsconcept zich doorontwikkeld en biedt het leerlingen een stevige basis voor de toekomst.

Uitdagen tot leren
Op jenaplanschool De Korf wordt veel aandacht besteed aan de kernvakken taal, lezen, schrijven en rekenen. De einddoelen waar de school naartoe werkt zijn niet anders dan bij het traditioneel onderwijs. De manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven verschilt wel. Monique ter Steege: “Kinderen hebben een natuurlijke drang om te willen leren en zichzelf te ontwikkelen. Het is belangrijk dat dát vuurtje brandend wordt gehouden. We richten ons onderwijs daarom zo in dat kinderen met plezier leren en dat het onderwijs kinderen uitdaagt tot leren”.

Persoonlijke en talentontwikkeling
Naast de kernvakken wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en de talentontwikkeling van kinderen. De school werkt met het International Primary Curriculum (IPC), waar de kinderen vanuit thema’s werken aan Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur, Wereldoriëntatie en Burgerschap. Wendy Sloot (leerkracht en IPC coördinator De Korf): “Binnen onze IPC-thema’s ligt de focus op leren. Het gaat dan om het ontwikkelen van kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Door vakken en werkvormen te integreren ontwikkelen onze kinderen zich op meerdere gebieden tegelijk.”

“Een mooi voorbeeld is hoe het thema ‘een leven lang fit’ is opgezet. Bij dit thema leren leerlingen welke organen ze hebben en de functie van deze organen. Daarnaast zijn ze naar een springpark geweest om te testen hoe fit ze zijn, hebben ze hun hartslag gemeten in rust en na beweging en hebben dit in een staafdiagram verwerkt en heeft het Rode Kruis EHBO-lessen verzorgd.”

“We vinden het erg belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken en zich op persoonlijk vlak ontwikkelen, zodat ze met een goed gevulde rugzak de overstap naar het Voortgezet onderwijs kunnen maken.”

Toekomstgericht jenaplanonderwijs
Bij de ontwikkeling van het onderwijsaanbod wordt gekeken naar de ontwikkeling binnen onze samenleving. Wat leerlingen nodig hebben om zich te manifesteren in de maatschappij van morgen is daarbij leidend. Remco Wijnbergen, leerkracht en Wetenschap & Techniek (W&T) coördinator De Korf: “De technologische ontwikkelingen binnen onze maatschappij en het onderwijs volgen elkaar snel op. Om onze leerlingen vaardig te maken op het gebied van Wetenschap & Techniek hebben we als school flink geïnvesteerd in W&T-onderwijsmaterialen. Onze kinderen leren spelenderwijs programmeren en digitale vaardigheden. Het is ontzettend gaaf om te zien hoe snel ze dit oppakken en met hoeveel plezier ze leren!”

Festiviteiten vrijdag 4 en zaterdag 5 november
Tijdens het 50-jarig jubileum kijkt de school graag terug op de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar en laat de school met trots zien waar ze nu staat. Op vrijdag 4 november viert De Korf het feest met de huidige leerlingen, ouders en medewerkers.

Op zaterdag 5 november zijn alle oud-leerlingen, oud-ouders en oud-medewerkers van harte uitgenodigd. Van 16.00 tot 18.00 uur zijn er feestelijke activiteiten voor oud-leerlingen tussen de 12 en 17 jaar. Het avondprogramma is van 20.00 tot 24 uur en is bedoeld voor oud- leerlingen (18+), oud- ouders en oud-medewerkers.

Aanmelden
“We willen graag via deze weg de oud-leerlingen, -ouders en -medewerkers uitnodigen, omdat we niet van al deze mensen de contactgegevens hebben”, vertelt Monique ter Steege, directeur jenaplanschool De Korf

Aanmelden kan via de volgende link: http://tiny.cc/dekorf of via het scannen van de QR-code.

Officiële oplevering De Schakel Muntersdonk 

APELDOORN – Vandaag was het een speciaal moment voor basisschool De Schakel locatie Muntersdonk. De oplevering van het nieuwe schoolgebouw vond plaats. Omdat het al zomervakantie is, hebben leerlingen samen met hun juffen en meesters vorige week al ingepakt en is er afgesloten met de eindmusical van groep 8. Alle leerlingen en leerkrachten gaan de zomer in met het mooie vooruitzicht om na de vakantie te kunnen starten in het gloednieuwe gebouw! 

 “De afgelopen periode is er hard gewerkt en goed meegedacht door aannemer Doppenberg, zodat de leerlingen en leerkrachten vanaf het nieuwe schooljaar kunnen starten in het nieuwe schoolgebouw. En het resultaat is geweldig! Daarvoor zijn we hem en zijn medewerkers erg dankbaar. Ook was het fijn dat het hele bouwproces begeleid werd door PentaRho”, vertelt Chantal de Grutter, locatiedirecteur De Schakel Muntersdonk. Ze vervolgt: “Het nieuwe schoolgebouw biedt straks voor iedereen een fijne plek om te leren, te groeien en te spelen.”  

Nieuwe school
Met hulp van alle leerlingen is er in de laatste week voor de vakantie ingepakt, zodat veel spullen al over verhuisd konden worden. Vlak voor de start van het schooljaar worden de lokalen ingericht met alle tafels en stoelen en kan het gebouw in gebruik genomen worden. Klaar is het dan nog niet. Na de vakantie is het schoolplein aan de beurt. Het ontwerp ligt er al, gemaakt door Eelco Koppelaar met inbreng van leerlingen, ouders en buurtbewoners. Er komt één schoolplein voor zowel basisschool De Schakel Muntersdonk als De Bongerd. Het schoolplein bestaat uit een eigen deel en gezamenlijk deel waar de kinderen van beide scholen elkaar kunnen ontmoeten. 

Duurzaam
Het nieuwe gebouw is een duurzaam en comfortabel gebouw geworden met schone en frisse lucht. De school is namelijk voorzien van ventilatie die voldoet aan frisse scholen klasse B. Een mooi feit is dat het energieverbruik van het nieuwe gebouw aanzienlijk minder is dan dat van het voormalige pand. Dit komt doordat de school gasloos en goed geïsoleerd is, de thermische schil op nieuwbouwniveau zit en zonnepanelen heeft. 

     

Oekraïense kinderen krijgen les op Wereldschool de Vlinder

Wereldschool de Vlinder in Ugchelen heeft nu twee groepen met vluchtelingenkinderen en dat worden er in april vier. Oekraïense leerlingen worden niet apart opgevangen in speciale klassen, zij schuiven bij de rest aan. ,,We zien dat kinderen daar ook veel van en met elkaar kunnen leren”, zegt directeur Sanne van Milt.

De focus bij de leerlingen uit Oekraïne komt te liggen op Nederlandse taal, zodat ze de basis begrijpen. ,,Als ze bij ons een jaar les hebben gehad, stromen ze door naar reguliere scholen in Apeldoorn, waar ze verder hun schoolgang afmaken.”

Wereldschool de Vlinder is een initiatief van de drie grote schoolbesturen in de gemeente Apeldoorn; PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep.

Wereldschool de Vlinder (voorheen Eerste Opvangklassen Apeldoorn en Eerste Opvangklassen AZC) is dé school in de gemeente Apeldoorn waar alle nieuwkomers (statushouders, arbeidsmigranten en vluchtelingen vanuit het asielzoekerscentrum Apeldoorn en uit Oekraïne) in de basisschoolleeftijd hun eerste jaar onderwijs krijgen in een veilige omgeving met de focus op de Nederlandse taal en het Nederlandse onderwijssysteem. Na dat jaar stromen de leerlingen uit naar reguliere scholen in Apeldoorn of, als het om vluchtelingen gaat, naar een school in de gemeente waar zij een woning krijgen toegewezen.

Gezamenlijk toelatingsbeleid basisonderwijs Apeldoorn van start

De basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep zijn definitief overgestapt op het gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige 4-jarigen. Het beleid gaat in op 25 maart a.s. en geldt voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn. Op de basisscholen van de drie grote besturen verloopt het aanmelden en plaatsen van kleuters vanaf nu op dezelfde manier. Daarmee is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een eerlijke en gelijke kans heeft op een school van voorkeur. Om te zorgen dat kinderen in hun buurt naar school kunnen, heeft elk kind voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen.

Aanmelden, plaatsen en inschrijving
Net als voorheen kunnen ouders uit alle basisscholen in Apeldoorn kiezen en is de toegang tot openbaar onderwijs gewaarborgd. Aanmelden voor de basisschool kan door een aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren of op de website het digitale formulier in te vullen.

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verloopt op deze basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd. Er is plaatsgarantie voor een kind dat al een oudere broer of zus op de school heeft. Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als ouders daarna aan de school kenbaar maken dat zij van deze plaats gebruik maken, zijn zij zeker van de plaats waar hun kind op het 4de jaar naar school gaat.

Kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 ontvangen de brochure met een aanmeldformulier begin november 2022. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.

Belangrijke data
Ouders met een kind geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019 kunnen vanaf 25 maart hun kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden. Dit kan tot en met 20 september 2022 bij de school van eerste voorkeur. Ouders die in het bezit zijn van een schriftelijke toezegging van een school kunnen deze tot en met 18 mei 2022 verzilveren bij deze school.

Meer informatie
Op de website www.basisscholenapeldoorn.nl staan alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn en alle informatie over het toelatingsbeleid.
Ouders kunnen met hun vragen bij de scholen en de helpdesk terecht. De helpdesk is bereikbaar per e-mail: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl of tel. : 055 – 206 2299.

De Hertog van Gelre transformeert schoolplein naar schoolpark

Basisschool Hertog van Gelre opende afgelopen maandag 28 maart hun nieuwe groene schoolplein. “Er is de laatste weken hard gewerkt door David Berkhof, de hovenier en zijn mannen”, vertelt Eveline Berns, directeur Hertog van Gelre. Het schoolplein is getransformeerd in een onherkenbaar schoolpark met een buitenlokaal, mandschommel, een speelbult en vele planten, struiken en bomen. Leerling, groep 5B David Ruis: “Wij hebben nu echt een supergaaf schoolplein. Ik vind het er heel cool uitzien. Vooral de grote heuvel vind ik erg leuk, we kunnen ons daar goed verstoppen. Ik kijk heel erg uit naar alle buitenlessen die we krijgen.”

Twee jaar geleden is de school onder leiding van tuin- en landschapsarchitect, Eelco Koppelaar, specialist in speelruimte, gestart met het traject. Alle leerlingen, alle leerkrachten en ouders van de school dachten samen na over wat zij misten op het plein. Het ‘oude’ plein was een heel praktisch plein, met leuke speeltoestellen, maar wel heel veel tegels. De helft van de tegels zijn eruit gewipt en daarvoor in de plaats is er veel groen. De vergroening zal zorgen voor een koeler schoolplein in de zomer. Daarnaast is er alle ruimte voor fantasiespel en voor sport, maar juist ook voor buitenlessen. Deze buitenlessen worden al volop gegeven door de leerkrachten.

In overleg met de gemeente en met Accres is het speelgebied uitgebreid en is er een deel van het terrein voor de Welgelegenhal nu onder schooltijd te gebruiken door de voetballers van de school. Daarnaast is deze zone een multifunctionele ruimte voor fietsen, wachtruimte voor ouders en een sportzone voor kinderen en huurders van de sporthal. Voor alle kinderen is er iets om zich te vermaken op dit schoolplein, een plek om rustig te zitten en te praten, avontuurlijk spel en sport.

De buurt en met name de buurtjes tegenover de school kijken hun ogen uit naar al het mooie groen. De nestor van de buurt, Hans Dissenberg, de leerlingenraad, de ontwerper Eelco Koppelaar, David Berkhof speelden een rol tijdens de opening.

De opening werd feestelijk gevierd met alle leerlingen, ouders en iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van het schoolplein.

Opening extra klaslokaal St. Pancratius

BRUMMEN – Vandaag was een feestelijke dag voor basisschool St. Pancratius in Brummen! De bouw van het extra klaslokaal waar de afgelopen driekwart jaar hard aan is gewerkt, is helemaal af en klaar voor gebruik. De eer was aan de leerlingenraad om samen met wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen het lokaal te openen. Het lokaal wordt de nieuwe plek voor leerlingen van groep 8. Zij konden dan ook niet wachten om hun nieuwe plek te verkennen.

 Wethouder Timmer: “Erg fijn dat de uitbreiding van de school zo snel is gerealiseerd. Leerlingen hebben nu echt weer letterlijk en figuurlijk de ruimte en lucht om te leren en te ontwikkelen.”

 Per Theeuwes, directeur St. Pancratius: “Wij zijn erg blij met het extra klaslokaal. Deze ruimte hebben we echt nodig om aan onze acht groepen op één locatie les te kunnen geven volgens onze onderwijsvisie met modern, gevarieerd en eigentijds onderwijs.” Door de bouw van het extra klaslokaal is er een echte functionele ruimte bij gekomen ter vervanging van de ruimte op zolder. “Deze ruimte was echt te krap en te warm om te volstaan als klaslokaal. Een situatie die ik bij mijn eerste werkbezoek aantrof, die echt niet meer kon”, volgens wethouder Timmer. De zolder is nu een multifunctionele werkruimte annex bibliotheek voor de leerlingen van de bovenbouw. “Dit sluit mooi aan bij de inzet vanuit het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid, waarin we als gemeente geïnvesteerd hebben om op elke school een schoolbibliotheek gerealiseerd te krijgen,” vult wethouder Timmer aan.

Uitbreiding ruimte begane grond
Door de aanbouw is er nu ruimte gecreëerd voor een extra klaslokaal, twee spreek-/werkkamers en extra toiletten. De uitbreiding is een ontwerp van Hoornenborg Architectuur & Projectmanagement uit Brummen.

Groen schoolplein
Per Theeuwes: “Ons volgende project staat al op de rol. Omdat de bouw nu klaar is kunnen we verder met de aanleg van ons groene schoolplein. Bewegend leren is een van de pijlers van ons onderwijs. We dragen trots het vignet Gezonde School en we besteden hier dan ook veel aandacht aan. Kinderen kunnen hier straks naar hartenlust bewegen. Stichting Sportkompas is hierin een belangrijke partner. Ook zal het plein worden ingezet voor spelend en onderzoekend leren en komen er een moestuin en een buitenlokaal bij.”

Feestelijk opening basisschool De Krugerstee

Het was feest voor leerlingen van De Krugerstee! Eindelijk was het moment daar: de opening van het nieuwe schoolgebouw! Een moment waar leerlingen en leerkrachten van de basisschool al even naar hebben uitgekeken. Onder muzikale begeleiding van de fanfare liepen leerlingen van de oude school naar de nieuwe. Daar aangekomen opende Wethouder Erik Visser van de gemeente Epe samen met twee leerlingen met een symbolische sleutel het gebouw.

Om het nog even spannend te maken was de school ingepakt met mooie spandoeken die door leerlingen waren gemaakt. Het was een mooi feestje met ballonnen en een taartje. En eindelijk konden leerlingen na een lekkere voorjaarsvakantie starten op hun nieuwe school. Leerkrachten hebben de afgelopen dagen hard hun best gedaan om de school helemaal in te richten, zodat leerlingen vanaf dag één zich helemaal op hun gemak voelen in de nieuwe school.

Veluwse Onderwijsgroep en Aventus begeleiden samen ISK-leerlingen naar het mbo

APELDOORN – Veluwse Onderwijsgroep en Aventus startten in februari samen een pilot: de entree schakelklas (ESK). Bij deze klas bereiden scholen niet Nederlandstalige leerlingen voor om naar mbo-niveau 1 te gaan. “De overgang van de ISK naar het mbo blijkt vaak toch lastig. Met de entree schakelklas willen we leerlingen beter begeleiden én enthousiast maken voor het mbo”, vertelt Rob Stevelmans, directeur ISK Onze Wereld. In februari startten de eerste 18 leerlingen in de nieuwe ESK-klas.  

Kinderen die uit andere landen in Nederland komen krijgen les op een ISK-school. ISK staat voor Internationale Schakelklas. Veluwse Onderwijsgroep kent drie van deze scholen waar kinderen Nederlands leren lezen, spreken en schrijven. Voor een deel van de leerlingen is de volgende stap naar mbo-niveau 1; entree noemen ze dit. In de praktijk is gebleken dat jongeren die op latere leeftijd (16+) instromen in de ISK echter niet op tijd klaar zijn voor de overstap. Hoe hard de leerling ook zijn best doet, het vinden van de juiste aansluiting blijkt een uitdaging. “Het is lastig om in korte tijd de Nederlandse taalvaardigheid zo op peil te krijgen voor het voortgezet onderwijs, simpelweg omdat het leren van de taal tijd kost. We willen leerlingen nog beter ondersteunen en de overgang naar het mbo verbeteren”, vertelt Rob.  

Aventus en Veluwse Onderwijsgroep realiseerden in Apeldoorn de ESK- de entreeschakelklas. Dit is een tussenstap waarbij de basis van de ISK-lessen blijft en leerlingen alvast kunnen proeven aan het mbo-onderwijs. Het resultaat: meer passend onderwijs, betere aansluiting en enthousiaste leerlingen. Martine van Tilburg, sectordirecteur Entree & Educatie bij Aventus is erg trots op de samenwerking: “Als onderwijsinstellingen hebben we beide een maatschappelijk doel om te voorkomen dat deze groep jongeren tussen wal en schip valt. Onderwijs is voor deze jongeren dé oplossing. Aventus en Veluwse Onderwijsgroep werken samen aan het ontwikkelen van het taalniveau van de leerlingen zodat hun talenten beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ik ben heel trots dat we in Apeldoorn laten zien dat we samenwerken om voor deze jongeren de optimale studieroute te creëren. Op naar een kansrijke toekomst met meer mogelijkheden dan laaggeschoolde banen.” 

Joyce van Norel is teamleider van de ISK-klassen en onderschrijft het belang van een juiste aansluiting: “Met de ESK ontstaat er een verlengstuk van de ISK waarbij jongeren een inkijkje in het mbo krijgen. Leerlingen krijgen de voor hen bekende ISK-lessen en lopen mee in regulieren mbo-klassen, doen snuffelstages en hebben contact met de mbo-docenten. De overgang naar het mbo wordt hierdoor minder groot en we kunnen de leerlingen beter begeleiden. We laten ze alvast kennismaken met studierichtingen zoals zorg en welzijn en techniek in de hoop dat we de leerlingen enthousiast maken voor de vervolgopleiding”.  De pilot is vorige week gestart. In de zomer evalueren de scholen of de schakelklas structureel ingevoerd wordt.