Terugblik Artificial Intelligence (AI) bijeenkomst en Tips hoe om te gaan met ChatGPT schrijfopdrachten

Of je nou wil of niet: Artificial Intelligence is hot. ChatGPT en aanverwante tools veroveren in een rap tempo onze maatschappij – en dus ook het onderwijs. Maar wat kun je ermee? En hoe ga je er op een verstandige manier mee om?

Maandagmiddag, kwart over drie. Docenten, IT-ers en ander onderwijspersoneel druppelen de aula van De Heemgaard binnen. Voorzien van een kopje koffie of thee nestelen ze zich tussen hun collega’s, wachtende op wat komen gaat. Hendrik van Zwol – alias ‘AI Magician’ kijkt vanaf een afstandje toe. Over een paar minuten is het podium van hem.

Nieuwsgierig

Eén van de aanwezigen vanmiddag is Katia Dias Goncalves, wiskundedocent op de KSG. “Waarom ik hier ben? Ik ben benieuwd naar de toepassingen van AI”, vertelt ze. “Hoe we het onderwijs kunnen verbeteren en wat de valkuilen zijn. Ik hoor dat sommige talendocenten er last van hebben.”

                        “Die AI-avatar: het is toch bizar dat dat kan?”   

Wie er in ieder geval geen last van heeft, is Sandra Bloemsma. De voormalig teamleider brugklassen en docente Nederlands op het Christelijk Lyceum, ziet vooral kansen. “Een collega liet me laatst de AI-avatar Suus zien en ik stond echt versteld: het is toch bizar dat dit kan? Zelf weet ik nog weinig van AI”, bekent ze. “Maar ik vind het wel belangrijk om aangehaakt te blijven en te weten hoe het werkt. En ik denk dat ChatGPT handig kan zijn bij het schrijven van beleidsstukken”, zegt de kersverse beleidsadviseur bestuursbureau van de Veluwse Onderwijsgroep.

Wondere wereld

Het filmpje waar Hendrik mee aftrapt, illustreert meteen hoe snel technologische ontwikkelingen kunnen gaan. We duiken in het recente verleden, waarbij mensen op straat de vraag krijgen of ze een mobiele telefoon hebben. ‘Nee joh, dat heb ik niet nodig. Ik heb thuis een antwoordapparaat’, is één van de antwoorden. Kun je het je voorstellen?

Terug naar het heden. Als je denkt aan AI, gaan je gedachten misschien al snel naar ChatGPT. Dat is ook niet zo gek, want dit online hulpmiddel had binnen twee maanden wereldwijd al 100 miljoen gebruikers. Ook docenten van de Veluwse Onderwijs Groep weten de tovertool te vinden: als Hendrik vraagt wie er weleens ChatGPT gebruikt in z’n werk, gaan er meerdere handen omhoog. “Bijvoorbeeld om voorbeeldvragen te maken”, klinkt het.

Leren prompten

Maar er is nog meer op AI-gebied. Veel meer. Denk bijvoorbeeld aan Midjourney: software die op basis van een tekstuele beschrijving de meest ingenieuze afbeeldingen genereert. Zoals voormalig bondskanselier Angela Merkel in de bouwhandel, Paus Fransiscus achter de draaitafel en de Britse koning Charles in de weer met potten en pannen. “Midjourney is niet zo gebruikersvriendelijk”, vertelt Hendrik. “Je kunt beter voor Adobe Firefly kiezen”, zegt hij, terwijl hij met een aantal zoekwoorden een snelle demo geeft. “Hoe goed het resultaat is, hangt af van de prompt (beschrijving) die je ingeeft. Maar dit geeft sowieso een hele andere dimensie aan vormgeving. Je kunt als architect aan de slag of je eigen kleding en schoenen ontwerpen. Misschien moeten we de leerlingen goed leren prompten”, lacht hij.

Vernieuwing & valkuilen

Dan zijn er nog tools die het leven van een docent makkelijker kunnen maken, zoals HeyGen, Gamma App en Microsoft Copilot. “In een klas heb je vaak te maken met meerdere culturen”, zegt Hendrik. “Met HeyGen kun je als leerkracht een video opnemen in verschillende talen, zonder dat je die talen zelf spreekt. Zo kun je anderstalige ouders beter bij het onderwijs betrekken. En met Gamma App draai je razendsnel goede presentaties in elkaar.” Microsoft Copilot heeft meerdere toepassingen, maar is ideaal als je veel mailt: in een handomdraai heb je automatische antwoorden voor je leerlingen ingesteld.

                                   “In hoeverre leren we kinderen kritisch nadenken?”

Het klinkt allemaal fantastisch, maar er zijn – uiteraard – kanttekeningen. Zo zijn er inmiddels al meerdere deepfakevideo’s opgedoken en is oplichting door middel van stemvervorming ook niet nieuw meer. Ook de arbeidsmarkt verandert: sommige beroepen verdwijnen óf krijgen een andere invulling. “En in hoeverre leren we kinderen nog kritisch na te denken?”, klinkt het twijfelachtig vanuit de zaal. “Wij moeten ze tenslotte voorbereiden op de maatschappij.”

Een andere vraag die naar voren komt, is hoe je omgaat met het beoordelen van scripties. “Straks krijgt iemand die ‘m zelf schreef een lagere beoordeling dan iemand die ‘m met ChatGPT schreef”, merkt een docent op. Hendrik raadt vooral aan om het gesprek in de klas aan te gaan. “Laat een leerling bijvoorbeeld vertellen wát hij dan aan ChatGPT heeft gevraagd. Of gebruik de uitkomsten van ChatGPT voor een discussie of verdiepingsslag.”

Samen doen

Dat laatste doet Wendy Kers al. Als decaan op het Mheenpark en Christelijk Lyceum pakt ze tijdens gesprekken met leerlingen regelmatig ChatGPT erbij. “Bijvoorbeeld voor een stukje bewustwording bij het maken van een studiekeus. Tijdens een open dag zie je vaak alleen de leuke kanten van een school of opleiding. Vraag je aan ChatGPT objectieve informatie over diezelfde school en opleiding, dan krijg je misschien een heel ander beeld.”

Kortom: ook binnen de Veluwse Onderwijsgroep verovert AI steeds meer terrein. “We gaan de ontwikkeling van AI niet stopzetten”, benadrukt communicatieadviseur Diana Looman. “Deze bijeenkomst is de start om hier binnen de Veluwse Onderwijsgroep mee verder te gaan. Dat moeten we samendoen.”

Ideeën hoe om te gaan met ChatGPT schrijfopdrachten in het onderwijs:

  • Mondelinge presentaties: Vervang sommige schriftelijke opdrachten door mondelinge presentaties. Dit beoordeelt het begrip van de leerling en communicatieve vaardigheden.
  • Open boek toetsen: Gebruik open boek toetsen waarbij leerlingen toegang hebben tot bronnen, inclusief AI. Focus op analyse, interpretatie en kritisch denken in plaats van op het onthouden van feiten.
  • Projectgebaseerd leren: Richt je op langdurige projecten waarin leerlingen onderzoek doen, een project ontwerpen en uitvoeren. Dit proces is moeilijker te vervangen door AI.
  • Peer review en groepswerk: Laat leerlingen elkaars werk beoordelen of samenwerken aan groepsopdrachten. Dit bevordert kritisch denken en samenwerking, vaardigheden die niet gemakkelijk door AI worden gerepliceerd.
  • Reflectieverslagen: Laat leerlingen reflecteren op hun leerproces, uitdagingen en hoe ze problemen hebben opgelost. Dit biedt inzicht in hun persoonlijke leerervaring.
  • Toepassingsgerichte vragen: Stel vragen die leerlingen dwingen om kennis toe te passen in nieuwe of hypothetische scenario’s, iets wat AI momenteel nog niet goed kan.
  • Praktijktests: Voer praktische examens uit waar leerlingen demonstreren hoe ze bepaalde taken uitvoeren of problemen oplossen.
  • Digitaal portfolio: Laat leerlingen een portfolio samenstellen van hun werk gedurende het jaar. Dit geeft een breder beeld van hun vaardigheden en groei.
  • Competentiegerichte beoordeling: Beoordeel leerlingen op basis van het bereiken van specifieke competenties of vaardigheden in plaats van traditionele toetsen.

Door deze methoden aan te nemen, kun je als school de nadruk leggen op vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossing, en creativiteit, die minder gemakkelijk door AI kunnen worden gerepliceerd. Dit helpt bij een betere en volledigere beoordeling van de leerlingen.

In de kluis of thuis! Gymnasium Apeldoorn mobieltjes vrij.

📵 In de kluis of thuis 📵 Gymnasium Apeldoorn staat in de schijnwerpers vanwege een belangrijke verandering: sinds twee weken is het gebruik van mobiele telefoons op school niet meer toegestaan. “In de kluis of thuis”, dat is het nieuwe motto. De Stentor kwam langs voor een interview. Wat vinden de leerlingen en docenten van dit nieuwe beleid? 

Terwijl we als Veluwse Onderwijsgroep gezamenlijke waarden en doelen delen, is het boeiend om te zien hoe elke van onze negen voortgezet onderwijsscholen hun eigen unieke beleid vormgeeft, afgestemd op de specifieke behoeften en doelgroep van elke school. Als Veluwse Onderwijsgroep zijn we actief bezig met het onderzoeken van een evenwichtig beleid over het gebruik van mobiele telefoons in onze scholen.

Kerstmarkt een daverend succes!

Gisteren was de kerstmarkt van de Veluwse Onderwijsgroep. Afgaand op alle positieve reacties, kunnen we stellen dat het een groot succes was! De organisatie was tot in de puntjes verzorgd en veel collega’s hebben hun steentje bijgedragen in de oliebollenkraam, de bediening, als heuse zangeres, gastvrouw of -man of als kerstman.

De goede-doelen kraam voor Gambia!

Naast dat er een variatie aan kraampjes te bezoeken was, was het ook mogelijk het kerstgeschenk te doneren aan een goed doel: dit jaar was dat het Gambia-project van De Heemgaard.

Met eigengemaakte baksels en knutsels, de verkoop van souvenirs uit Gambia en losse donaties hebben leerlingen van De Heemgaard maar liefst €1370,– euro opgehaald.

Benieuwd naar de after-movie? Bekijk snel het filmpje hieronder! We kijken terug op een geslaagde eerste editie… op naar de volgende!

Fijne feestdagen! 🌟 🎉

linkedin.com/company/veluwse-onderwijsgroep/

facebook.com/veluwse.onderwijsgroep/

instagram.com/veluwseonderwijsgroep/

Directeur Piet Oosting van Veluws College Twello in z’n nopjes met nieuw vak SCW: “Ik ben heel blij met mijn cluppie mensen”

SCW, oftewel Sport, Cultuur en Wetenschap. Zo heet het vak dat sinds dit schooljaar op het lesprogramma van het Veluws College Twello staat. Tijdens deze lessen krijgen leerlingen geen wiskunde, Nederlands of Engels, maar gaan ze aan de slag met thema’s zoals duurzaamheid, de liefde en de Olympische Spelen.

Hij is maar wat trots op ‘zijn’ school, die 22 november jongstleden een spetterende open dag beleefde. “We hoopten op veel belangstelling”, zegt Piet. Die wens werd ingewilligd. En hoé: zo’n duizend kinderen en ouders bezochten de knusse school, dicht bij het station van Twello.

Leven in de brouwerij

Daar, in de aula, kregen brugklassers in spé alvast een voorproefje van het nieuwe vak Sport, Cultuur en Wetenschap. Sportievelingen leefden zich uit met allerlei sportactiviteiten, terwijl cultuurliefhebbers konden kijken en luisteren naar een presentatie van de theatergroep.

“Als je merkt hoe tevreden bezoekers zijn, word je daar heel blij van”

En de Einsteins-in-wording? Die zagen met eigen ogen hoe autootjes zich op waterstof voortbewogen. “Als je merkt dat Twello en omgeving ‘aangaat’ op je school en hoort hoe tevreden bezoekers zijn, word je daar heel blij van”, zegt de bevlogen directeur.

Andere boeg

Want spannend is het wel, het presenteren van zo’n nieuw vak binnen je huidige onderwijscurriculum. “Projectonderwijs – waar SCW onder valt – is niet nieuw voor ons”, legt hij uit. “In 2017 hadden eerste- en tweedeklassers al projectweken. Zo’n drie à vier per jaar. Maar we zagen dat het teveel van de kinderen vroeg om het allemaal in één week te doen.”

En dus besluiten ze het over een andere boeg te gooien. Ze verweven het projectonderwijs voor het eerste en tweede leerjaar in het onderwijsaanbod en introduceren keuzevakken. “Leerlingen konden destijds kiezen uit sport+, theater+, multimedia+ en onderzoek & design.” Het is geen doorslaand succes: driekwart kiest voor sport, het overige kwart kiest voor theater.

“Waar staan we over tien jaar en welk aanbod hoort daarbij?”

Onderwijs ontwikkelen

In de coronaperiode die volgt, nemen Piet en zijn team het onderwijsaanbod nog eens goed onder de loep. “Ik vroeg het team: wie wil er meedenken over onze missie en visie? Waar staan we over tien jaar en welk onderscheidend aanbod hoort daarbij?”

Het is het startschot voor de ontwikkeling van Sport, Cultuur en Wetenschap: een vorm van projectonderwijs waarbij leerlingen vakoverstijgend aan de slag gaan met verschillende

thema’s. “We hebben marktonderzoek laten uitvoeren onder basisscholen, leerkrachten, ouders en onze eigen brugklassers en docenten”, legt Piet uit. “Daaruit bleek dat de term ‘plusvak’ of ‘projectonderwijs’ niet zoveel zegt. Vandaar dat we voor Sport, Cultuur en Wetenschap hebben gekozen. Dat spreekt nieuwe leerlingen meer aan.”

Ruimte geven

Maar hoe ziet dat Sport, Cultuur en Wetenschap er in de praktijk dan uit? “Elke leerling volgt in de brugklas vier vaste modules op het gebied van Sport, Cultuur en Wetenschap. In de tweede klas kies je uit verschillende modules. Zo hebben we in leerjaar 1 bijvoorbeeld het thema ‘Ode aan’ en komt in leerjaar 2 ‘Lang leve de liefde’ aan bod. In het derde jaar maak je een gerichte keuze: of Sport, of Cultuur, of Wetenschap.”

“We willen niets liever dan kinderen goed voorbereiden op de volgende stappen in hun leven”

“We zijn nu bezig met de ontwikkeling van leerjaar 1 en 2”, gaat hij verder. “Twee onderwijsontwikkelaars en één van onze teamleiders nemen hierin het voortouw en begeleiden onze dertig docenten. Elke dinsdag, van drie tot vijf uur ’s middags, werken ze aan de invulling van de modules. Ook tijdens studiedagen maken we hier ruimte voor. ”

Teamprestatie

Dat het wat extra’s vraagt van zijn collega’s, blijft bij Piet niet onopgemerkt. “Ze werken keihard”, zegt hij. “Het bouwen van die modules kost veel energie. Daarbij vraagt het ook een andere manier van werken. Docenten zijn gewend om kennis over te dragen, maar bij SCW staan vaardigheden meer centraal. We rekenen leerlingen niet af op een cijfertje, maar kijken naar hun ontwikkeling.

Tegelijkertijd zie ik wat het mijn team doet. Het enthousiasme om de modules die ze als vakgroepen met elkaar bedenken. Ik ben heel blij met mijn cluppie mensen. Zonder hen krijg je zoiets nooit

van de grond. Het is echt een teamprestatie. ”En zo doen ze, samen, waar ze goed in zijn: “We zijn een kleinschalige school, waar alle kinderen worden gezien. Met een hecht onderwijsteam, dat niets liever wil dan de kinderen goed voorbereiden op de volgende stappen in hun leven.”

Afvalsorteerstations succes op Veluws College Mheenpark: Docent Economie vertelt!

Een vleugje groen en een sprankje blauw – nee, we hebben het niet over schilderijen, maar over de nieuwe afvalsorteerstations op het Veluws College Mheenpark! We hebben onze gewaardeerde docent economie Werner van Lenthe kort geïnterviewd om alle details te ontdekken van dit groene initiatief. Wanneer zijn jullie gestart met de nieuwe afvalsorteerstations? 

“Bij de aanvang van het schooljaar. Een frisse start, om het zo te zeggen!”

En hoe hebben jullie dit aangepakt? 

“We hebben een klein team samengesteld, en dit team heeft een plan opgesteld en met de directie besproken. Vervolgens hebben we het gedeeld met de docenten, waarbij de mentoren een specifiek plan hebben uitgewerkt en dit konden uitvoeren met de (mentor)leerlingen.”

 Wat waren de uitdagingen bij het opzetten van dit project? 

“Onze grootste uitdaging? Communiceren op een manier waarop iedereen aan boord springt. Hoe krijg je collega’s en leerlingen in de gewenste stand? Dat was even een puzzel, maar we hebben het voor elkaar gekregen!”

 Wat zijn de resultaten tot nu toe? 

” Leerlingen accepteren het systeem vanaf het moment van invoering, waardoor onze pauzes en klaslokalen veel schoner zijn. Minder rommel, meer tevreden gezichten!”

Wat vraagt nog om aandacht? 

“We hebben nog een paar bewustwordingskansen onbenut gelaten, zoals het organiseren van de Schoonchallenge’ een opdracht in de mentorles en een oplossing voor papierverwerking in de klaslokalen. Daar gaan we aan werken.”

Wordt er tijdens de les over duurzaamheid en afvalscheiding onderwezen? 

“Zeker. In onze mentorlessen geven we deze onderwerpen de aandacht die ze verdienen.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? 

“We willen mogelijkheden ter verbetering doorvoeren. Daar werken we aan de komende tijd. Altijd streven naar beter, toch?”

Zijn er nog andere duurzaamheidsprojecten? 

“In de projectweken besteden we aandacht aan duurzaamheid om bij leerlingen bewuster te maken.  En gedurende het jaar lopen er meerdere projecten van groot tot klein die met duurzaamheid te maken hebben zoals bijvoorbeeld de “No waste chair”. (Zie foto) En organiseren we een statiegeldinzameling voor het goede doel!”

Heb je nog advies aan andere scholen? 

“Communiceer alsof het geen keuze is en maak het niet te groot. Kleine stappen kunnen een groot verschil maken.”

Hoe kunnen we helpen om dit project te laten slagen? 

“Laten we elkaar aanspreken op het accepteren van nieuwe regels en successen delen. Samen maken we van Veluws College Mheenpark een duurzaam succes!”

Werner van Lenthe en Emiel Bello

Veluws College Mheenpark


Emiel Bello: “Dit is de “No-Waste Chair”. Deze stoel is niet comfortabel, zoals ook afval niet comfortabel mag zijn. De stoel is gevuld met afval rond de school. Leerlingen die begin dit jaar deelnamen aan het Erasmusproject B.A.B.S (Being Able to Become Sustainable) hebben hieraan gewerkt”.

Marloes Bouwmeester ging van oud-leerling naar docent op het Veluws College Mheenpark: “Hier word je echt gezien”

Het was de eerste middelbare school die ze als achtstegroeper bezocht en het was gelijk raak: hier hoorde ze thuis. Nu, jaren later, staat Marloes (24) als docent Nederlands met liefde voor de klas op ‘haar’ Veluws College. “Het voelt als een warm bad.” 

“Ik zat op een kleine basisschool in Vaassen”, vertelt Marloes. “Daardoor leken de middelbare scholen in Apeldoorn ontzettend groot.” Op zoek naar een wat kleinere school, komt ze uit bij het Mheenpark. “Dat voelde meteen goed. Het was bovendien het minst ver fietsen”, lacht ze.

Voor de vorm bezoekt ze nog wat andere middelbare scholen, maar in haar hart is de keuze dan al gemaakt.

Juf worden

Al gauw merkt ze dat het de juiste is: als leerling voelt ze zich als een vis in het water op school. “Volgens collega’s die destijds al lesgaven, was ik een echte giebelkont”, biecht Marloes op. “Wat ik me vooral herinner, is de fijne band met docenten. Ze waren heel toegankelijk. Als leerling werd ik echt gezien.”

Zelf weet Marloes dan allang dat ook zij voor de klas wil staan. “Ik wist op de basisschool al dat ik juf wilde worden. Ik heb nog even getwijfeld of ik aardrijkskunde, wiskunde, expressie of Nederlands wilde geven, maar ben uiteindelijk voor Nederlands gegaan.”

“Heb ik het in mijn hoofd mooier gemaakt dan het was?”

Haar stages brengen haar op verschillende middelbare scholen, maar voor haar vierdejaars LIO-stage kiest ze voor het Mheenpark. “Wat me tijdens eerdere stages opviel, was dat de afstand tussen docent en leerling best groot was. Dat zette me aan het denken: had ik mijn tijd als leerling op het Mheenpark in mijn hoofd mooier gemaakt dan het was?”

Groeien

Het antwoord is simpel: nee. De stage bevalt zo goed, dat Marloes binnenkort haar vierde jaar als docent bij de Apeldoornse school ingaat. “Ik geef les aan brugklassers, tweedeklassers en derdeklassers. Zowel voor mavo, havo als vwo. Daarnaast ben ik mentor van 1MH.”

Die afwisseling doet haar goed. Net zoals het ondersteunen van leerlingen die nét wat meer aandacht nodig hebben. “In mijn klassen heb ik een aantal kinderen met ADHD, ADD of dyslexie. Ik merk aan sommige van hen dat ze door zo’n diagnose wat negatiever over zichzelf denken. Het is fantastisch om hen te zien groeien. Dat iemand die het drie weken geleden nog verschrikkelijk vond om te lezen, nu zegt: ‘Mevrouw, ik heb mijn leesboek uit. Heeft u nog zo’n boek?’ Dat is wat ik alle leerlingen toewens: dat ze na mijn les weer een stukje opgeschoten zijn en Nederlands steeds leuker beginnen te vinden.”

“We geven elkaar regelmatig complimentjes en tips”

Betrokken

Dat ‘mevrouw Bouwmeester’ geliefd is bij haar leerlingen, blijkt wel uit de manier waarop ze met haar omgaan. “Toen mijn oma een paar maanden geleden overleed, stuurden een paar leerlingen me op de dag van de uitvaart een berichtje: ‘Sterkte vandaag.’ Dat vond ik zo lief. Als docent ben ik streng en duidelijk, maar ze weten ook dat ik altijd wil helpen. Zoals vorig jaar, toen een mentor leerling van me in een moeilijke thuissituatie zat. Ze botste met wat docenten en vertelde: ‘Als ik thuiskom, wordt er nooit aan me gevraagd hoe mijn dag was.’ Ik stelde voor om elke dag even samen te kletsen. Daardoor besefte ze dat het oké is om te vertellen wat haar dwarszit, in plaats van ergens tegenaan te trappen.”

Het is een perfect voorbeeld van elkaar écht zien, vindt Marloes. “Net zoals ik dat met mijn collega’s ervaar. We geven elkaar regelmatig complimenten en tips. Er wordt gezien wat je doet. Werken op het Mheenpark voelt als een warm bad.”

Medezeggenschap voortgezet onderwijs

GMR voortgezet onderwijs
De GMR voortgezet onderwijs (VO) wordt samengesteld uit twee afgevaardigden per VO-school / SB. Het aantal beschikbare zetels in de GMR-VO kan worden gevuld door een evenredig aantal personeelsleden en ouders/leerlingen. Bij een volledige bezetting bestaat de GMR-VO uit 24 leden.
Binnen de GMR-VO is een aantal taken verdeeld. Zo heeft de GMR-VO een (plaatsvervangend) voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Tevens kent de GMR-VO een financiële commissie.
De GMR-leden onderhouden goede contacten met hun MR achterbannen op de scholen / SB en dragen zorg voor de communicatie tussen GMR en MR. Zodoende blijft de GMR goed op de hoogte van wat er op de scholen en het SB speelt.
Daarnaast staat de GMR-VO in nauw contact met de raad van toezicht. Meerdere malen per jaar vindt zowel formeel als informeel overleg met de raad van toezicht plaats.
Werkwijze
Het dagelijks bestuur van de GMR-VO bestaat uit de voorzitter en de secretaris. Zij hebben de dagelijkse leiding van de GMR-VO. In het agendaoverleg tussen het dagelijks bestuur en de sectordirecteur VO wordt kenbaar gemaakt welke, thema’s, stukken en voorgenomen besluiten de sectordirecteur VO aan de GMR wil voorleggen. Tevens worden de agendapunten die uit de GMR zelf komen in het agendaoverleg besproken. Vervolgens stelt de secretaris de agenda op en draagt er zorg voor, dat alle leden deze samen met de te bespreken stukken ontvangen.
De GMR vergaderingen beginnen met een overlegvergadering, waarbij de sectordirecteur VO en/of het college van bestuur aanwezig zijn. In dit deel van de vergadering kan de sectordirecteur VO en/of het college van bestuur zijn voorgenomen besluiten af adviesaanvragen toelichten en daarover vragen beantwoorden. Soms leidt dit overleg tot een aanpassingen in de voorliggende plannen. Het laatste deel van de vergadering is het besluitvormende deel van de vergadering. Hierbij is het bevoegd gezag niet meer aanwezig. De raad kan in dit deel eigenstandig zijn besluiten nemen t.a.v. de diverse verzoeken om instemming
dan wel advies. Naast de reguliere openbare GMR-vergaderingen vinden door het schooljaar heen overlegmomenten met de GMR-PO, scholingsbijeenkomsten, vergaderingen van werkgroepen, vergaderingen van de GMR-geledingen afzonderlijk, overleggen met vertegenwoordigers van vakbonden, etc. plaats. Dit alles heeft tot doel om de rol van GMR-VO zo goed mogelijk vorm te geven en de juiste input te leveren voor een optimaal functionerende Veluwse Onderwijsgroep.
Contactpersonen:
Fabian Spiegelenberg (voorzitter) e-mail: f.spiegelenberg@veluwseonderwijsgroep.nl
Niek Bakker (secretaris), e-mail: n.bakker@veluwseonderwijsgroep.nl

Stemmen, leren en dialoog! Een kijk op democratie in het Klaslokaal!

Op meerdere scholen van de Veluwse Onderwijsgroep werden deze week verkiezingen georganiseerd. Afgelopen woensdag 15 november kregen alle leerlingen van Veluws College Twello de kans om heel officieel hun stem uit te brengen op een politieke partij. Om het geheel zo authentiek mogelijk te maken, werd in lokaal 0.05 een heus stemlokaal ingericht. Compleet met stemhokjes, rode potloden, leerlingenlijsten en een stembus, kregen de leerlingen de gelegenheid om hun stem uit te brengen.

Het organiseren van verkiezingen is niet alleen een formele aangelegenheid; Ze wilden ook de dialoog aangaan met de leerlingen. Gedurende de lessen hebben Peter, Marjan, Gerben expliciet aandacht besteed aan het onderwerp. Nadat de spelregels waren uitgelegd opende de leerlingen hun laptop en vulden ze een stemwijzer in via https://www.youngvoice.nl/#/ en https://www.kidsweek.nl/stem . Sommige vragen vonden ze best lastig.

Na het sluiten van de stembus werden de stembiljetten zorgvuldig geteld. Een spannend moment, want de resultaten van onze school zouden worden doorgegeven aan ProDemos. Deze organisatie maakt een overzicht van de uitslagen van scholierenverkiezingen door heel het land.

Het belang van deze verkiezingsdag ging verder dan het simuleren van een officiële stembusgang. Ze hoopten dat de leerlingen niet alleen hun stem uitbrachten, maar ook een breder begrip ontwikkelden van het democratische proces. Hoe maken we in Nederland samen beslissingen over wat belangrijk is. Ze zien dat hun mening belangrijk is en dat ze mee mogen denken. Maar ook door hen vroeg te leren stemmen helpt het hen zich voor te bereiden op hun rol als volwassenen en toekomstige kiezers.

Hieronder een korte sfeerimpressie van het stemmen!

 

Van 20 tot en met 24 november vindt de Week van het Economieonderwijs plaats – dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs in Nederland voor vo, mbo, hbo en wo. Het inhoudelijke programma van de Week van het Economieonderwijs is ontwikkeld voor en door onderwijsprofessionals.

Verschillende onderwijsinstellingen in Nederland doen mee met dit initiatief. Zo ook het Christelijk Lyceum Apeldoorn die als ‘hub’ actief partner is van de Week van het Economieonderwijs. Zij openen de deuren en laten in de week van 20 november zien hoe zij invulling geven aan toekomstgericht economieonderwijs. Economiedocenten uit alle onderwijslagen kunnen deelnemen en inspiratie opdoen om hun economieonderwijs te verrijken.

Iets voor jou?
Het Christelijk Lyceum verwelkomt je graag tijdens de Week van het Economieonderwijs! Bekijk het programma op  https://weekvanheteconomieonderwijs.nl/hub/christelijk-lyceum-apeldoorn/

De Week van het Economieonderwijs is van 20 t/m 24 november en wordt georganiseerd door Leren voor Morgen, Het groene Brein en Our New Economy. #weekvanheteconomieonderwijs

Leerling Suus, de pratende AI Avatar van VC Twello

Het Veluws College in Twello introduceert met trots hun eigen AI-avatar, geïnspireerd door Suus, één van de leerlingen uit 2 mavo. Deze avatar, die zowel op Suus lijkt als klinkt als Suus, biedt een frisse en boeiende manier om hun huidige en toekomstige leerlingen aan te spreken. Maar dat is niet alles! Met Suus willen ze ook bewustwording creëren over veilig internetgebruik. In het onderwijs van het Veluws College in Twello bouwen we samen aan een toekomst van kritisch denken en online bewustwording. #SportCultuurWetenschap

Bekijk Suus als “pop-up” op de website van Veluws College Twello.

Lees hier het interview in de Stentor van woensdag 1 november