Brederwijs

Welkom bij Brederwijs 2030!

Hoe ziet de ideale school eruit? Als je echt even mag dromen? En hoe gaan we dit vervolgens concreet maken? Deze vragen stonden onder andere centraal tijdens ons eerste Brederwijs congres op 7 maart in Apeldoorn. Dat het onderwijs veelzijdiger moet worden, is duidelijk. En als Veluwse Onderwijsgroep, met tien scholen voor voortgezet onderwijs en zestien basisscholen, hebben we de unieke mogelijkheid om dit ook écht voor elkaar te krijgen.

 

Waarom Brederwijs?
In het basisonderwijs zien we allerlei verschillende onderwijsvormen op onze scholen: van Jenaplan tot Dalton en Montessori. Maar in het voortgezet onderwijs komen deze, of andere onderwijsvormen, nauwelijks terug. “Waarom is dit zo?” vraagt Bestuursvoorzitter van de Veluwse Onderwijsgroep, Patrick Eckringa zich af in de opening van de conferentie. Hij doet een oproep tot naïviteit om onbevangen nieuwe mogelijkheden te kunnen ontdekken. “Kijk naar het onderwijs met de naïviteit dat alles mogelijk is. Daarna geeft hij het woord aan directiesecretaris Marc Brakenhoff die zich hier, binnen de projectgroep Brederwijs, uitgebreid in heeft verdiept. “Jullie zien het ongetwijfeld ook: de nieuwe generatie kinderen en jongeren zijn niet meer op zoek naar een vaste baan. Zij willen zelf gaan ondernemen. Daarnaast zijn ze veel meer gericht op samen zijn en hebben ze veel oog voor duurzaamheid. Bij deze generatie hoort ander onderwijs; veelzijdiger, persoonlijker en veel praktischer. Hiermee zijn we aan de slag gegaan”, vertelt hij. “Tel hier het lerarentekort bij op en de noodzaak dat er iets moet veranderen wordt nog duidelijker. Door veelzijdiger en passender onderwijs te bieden, worden we namelijk ook een aantrekkelijke werkgever.”

Tien bouwstenen
Om deze nieuwe koers wat praktischer te maken, hebben we verschillende onderwijsvormen en -concepten verdeeld over tien bouwstenen. Meer uitleg over deze bouwstenen lees je in het kader hieronder. Met de bouwstenen willen we een sterk fundament bouwen voor het onderwijs in 2030. In de Sportfoyer gaat iedereen al snel rondom de tien statafels staan waar elke bouwsteen wordt besproken.

Praktijkgericht en persoonlijker onderwijs
De discussies komen meteen op gang. “Ik zie veel in het idee om veel meer praktische vaardigheden aan te gaan leren, in plaats van vooral de focus op de theorie. Dat komt bijvoorbeeld terug in de bouwstenen Profielschool, Vakcollege en Beroepscollege. Ook denk ik dat het belangrijk is dat scholen niet alleen onderling de samenwerking zoeken, maar ook met de gemeente en het bedrijfsleven”, reageert David Beij, relatiemanager Economische Zaken bij de gemeente Apeldoorn. “Het voortgezet onderwijs in Apeldoorn is heel traditioneel en elke leerling moet daarin zien te passen”, vertelt Charlotte Snorn.

College Tour
Het veelzijdige congres wordt afgesloten met een klapper: een interactief gesprek à la College Tour met Henk Hagoort (voorzitter van de VO-raad) en Henk ten Berge (wethouder Onderwijs bij de gemeente Apeldoorn). Er ontstaat een levendige discussie wanneer Henk Hagoort zijn droom deelt waarin leerlingen van elk niveau in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij elkaar in de klas zitten. Henk ten Berge: “Segregatie is niet alleen een probleem in de echt grote steden. Ook hier in Apeldoorn hebben we er in toenemende mate mee te maken. Daarom zijn inclusief onderwijs en kansengelijkheid speerpunten van ons als gemeente.”

Bekijk ook het videoverslag van deze middag:

Was je op het congres aanwezig? Laat dan hier je mening of suggestie achter.

Indien ja. Laat dan hier je emailadres achter.