Bestuurlijke samenwerking Veluwse Onderwijsgroep en AVOO

Met ingang van 1 januari 2019 maakt de stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dat betekent dat Edison College, Koninklijke Scholengemeenschap en Gymnasium Apeldoorn met hun leerlingen en medewerkers deel uit gaan maken van de Veluwse Onderwijsgroep.

Sinds begin van dit jaar hebben de beide schoolbesturen met elkaar gesproken over een mogelijke samenwerking. Gedurende het jaar zijn de verschillende medezeggenschapsraden en raden van toezicht meegenomen in deze gesprekken. Op 6 december jongstleden heeft de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn ingestemd met de wijziging van de statuten van AVOO en haar vertrouwen uitgesproken in een samenwerking met de Veluwse Onderwijsgroep.

De stichting AVOO wordt onderdeel van de personele unie van de Veluwse Onderwijsgroep. De personele unie is een samenwerkingsvorm waarbij alle onderwijsstichtingen onder verantwoordelijkheid van één bestuur vallen, zoals dat nu bij de Veluwse Onderwijsgroep ook al het geval is. Uit onderzoek blijkt dat de personele unie op dit moment het meest recht doet aan de mogelijkheden om toekomstbestendig voortgezet onderwijs te realiseren in Apeldoorn. De voorgestelde samenwerkingsvorm verandert niets in de inrichting en financiering van de scholen, de rechtspositie van het personeel of de organisatie van de medezeggenschap.

De komende tijd zal er voor leerlingen en medewerkers op de scholen niets veranderen. Zij kunnen blijven rekening op onderwijs zoals zij dat gewend zijn. Wel gaan we met elkaar onderzoeken op welke onderwerpen we samen kunnen werken. Daarbij staat voorop dat jongeren in Apeldoorn moeten kunnen blijven kiezen uit een breed onderwijsaanbod passend bij hun achtergrond, talenten, ambitie en ontwikkeling.

Wij heten de nieuwe collega’s van harte welkom bij de Veluwse Onderwijsgroep en kijken uit naar een succesvolle samenwerking!