Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit zeven mensen die het beleid van de Veluwse Onderwijsgroep toetsen. Daarnaast zien ze erop toe dat het beleid eerlijk en transparant aan alle belanghebbenden wordt uitgelegd.

Raad van toezicht
  • dhr. Jaco Rogier​ (voorzitter)
  • mw. mr. Barbara Lemstra
  • ​mw. prof. dr. Joke van Saane
  • mw. drs. Everien Slijkhuis RA

Met ingang van 1 mei 2022 treden er twee nieuwe leden toe tot de raad van toezicht (RvT) van de Veluwse Onderwijsgroep, te weten Frank Harmsen en Sharmila Raghoebar.