Centraal managementteam

Het centraal management team (CMT) staat onder leiding van het college van bestuur, Wim Hoetmer. Het CMT bestaat uit de algemeen directeur voortgezet onderwijs, de algemeen directeur primair onderwijs en de directeur bedrijfsvoering.