Bestuur

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep staan onder leiding van het college van bestuur. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering als de onderwijskundige koers van de Veluwse Onderwijsgroep op strategisch niveau. Het wordt daarbij geadviseerd en bijgestaan door het centraal managmentteam. De raad van toezicht controleert het college van bestuur.

Maaike Lürsen Lid college van bestuur – Patrick Eckringa Voorzitter college van bestuur