Arbeidsvoorwaarden

De Veluwse Onderwijsgroep is graag een aantrekkelijke werkgever. Dat komt onder meer tot uiting in de uitstekende arbeidsvoorwaarden. Wij werken met de CAO Primair Onderwijs en de CAO Voortgezet Onderwijs en daarnaast bieden wij de volgende arbeidsvoorwaarden:

Begeleiding nieuwe collega’s

Een nieuwe baan is vooral leuk, maar ook spannend. Zeker de eerste tijd komen er veel nieuwe dingen op je pad. Daarom vinden we het belangrijk nieuwe collega’s goed te begeleiden, zodat ze zich snel thuis voelen en hun weg vinden op de school en in onze organisatie. Iedere nieuwe docent wordt begeleid door een docentcoach volgens een vooraf opgesteld plan.

Academie

Goed onderwijs begint met goede docenten. De Veluwse Onderwijsgroep beschikt over een eigen Academie. De Academie organiseert workshops, lezingen en trainingen om op die manier de docenten en het onderwijs ondersteunend personeel te ondersteunen bij hun eigen ontwikkeling.

Cafetariamodel

Binnen de Veluwse Onderwijsgroep bieden we arbeidsvoorwaarden op maat. Zo kun je kiezen voor extra reiskostenvergoeding, een tegemoetkoming in de kosten van de sportschool, de vakbondscontributie, fietsplan of studiekosten.

Reiskosten woon-werkverkeer

Volgens de geldende CAO VO kun je aanspraak maken op een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten woon-werkverkeer. Bij onderwijzend personeel worden geen reiskosten vergoed over de maanden juli en augustus. Dit betekent dat de tegemoetkoming over 10 maanden naar rato wordt verrekend naar een maandelijkse tegemoetkoming. Voor het onderwijsondersteunend personeel geldt dat de reiskosten gemaakt in de maand juli niet worden vergoed. Dit betekent dat de tegemoetkoming over 11 maanden naar rato wordt verrekend naar een maandelijkse tegemoetkoming.