Antwoorden op vragen ‘volle’ scholen

Reactie van PCBO Apeldoorn, Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 op vragen over leerlingaantallen

In de afgelopen weken is het een veel besproken onderwerp; kinderen in Ugchelen kunnen niet meer op Ugchelse basisscholen terecht. Ouders met jonge kinderen die in Ugchelen (komen) wonen, balen ervan dat de school ‘om de hoek’ geen plek meer heeft. De scholen zitten voor de komende tijd vol. Wij, drie schoolbesturen in Apeldoorn en omgeving, begrijpen de frustratie. Dit komt niet alleen voor in Ugchelen, maar ook op andere plekken in Apeldoorn. Graag beschrijven we de situatie en hoe wij zoeken naar een oplossing.

PCBO Apeldoorn, Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 herkennen dat op sommige plekken in Apeldoorn de vraag naar onderwijsplekken groter is dan wat de scholen nu aan kunnen bieden. Het is geen onwil om ‘nee’ te zeggen. Iedere school heeft een maximum aantal kinderen dat zij kan huisvesten. De gemeente stelt voor de nieuw te bouwen scholen aan de hand van prognoses de grootte van de nieuwbouw vast.

Passend onderwijs
Wij hebben zorgplicht en willen graag ieder kind onderwijs bieden dat past bij hem of haar en de ouders. Bij het passend maken van onderwijs letten we op een aantal zaken; zoals de balans in de groep qua zorg en ondersteuning en de balans in de school qua leeftijdsverdeling en factoren die invloed hebben op de kwaliteit van onderwijs. Denk aan de groepsgrootte, ondersteuningsvragen, teamsamenstelling en huisvesting.

Prognoses en nieuwbouw
De leerling prognoses zijn de basis voor de nieuwbouwplannen voor de schoolgebouwen van PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep in Ugchelen. Hetzelfde geldt voor nieuwbouwplannen voor scholen in andere wijken van gemeente Apeldoorn. Deze prognoses zijn gemaakt op basis van demografische gegevens. De aantrekkingskracht vanuit andere postcodegebieden wordt hierin meegenomen. Dat bepaalde scholen door hun onderwijsconcept aantrekkingskracht uitoefenen op ouders is duidelijk, maar ook dan zijn er grenzen aan de groei. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de scholen in Zuidbroek; ook daar worden ouders verwezen naar scholen in de nabije omgeving.

Vrijheid van onderwijs
In Nederland kunnen ouders zelf kiezen voor de basisschool van hun kinderen. Dit is de vrijheid van onderwijs. Apeldoorn en de omliggende dorpen bieden ouders ruime keuzemogelijkheden wat betreft keuze voor basisonderwijs. Ouders kunnen kiezen op basis van factoren die voor hen van belang zijn zoals denominatie (openbaar, katholiek of christelijk onderwijs), type onderwijs (zoals montessori, vrije school, jenaplan of daltononderwijs etc), grootte van de school en reisafstand.

Oplossing?
Bij de scholen tijdelijk meer kinderen toelaten, is geen optie. Er is simpelweg geen ruimte voor en de kwaliteit van het onderwijs voor de huidige kinderen komt door te grote klassen in gevaar. Daarnaast willen we de leegstand van lokalen voorkomen, en daarom worden scholen niet groter gebouwd of uitgebreid. Wij en de gemeente zijn periodiek in gesprek en in het nieuwe schooljaar zal het huisvestingsvraagstuk besproken worden.

PCBO Apeldoorn,                                                                                                     Veluwse Onderwijsgroep,                                                                Leerplein055,
Esther Kopmels                                                                                                        Wim Hoetmer                                                                                     Fred Berends