‘Als leerkracht kan ik het verschil maken in het leven van een leerling’

Verhalen rondom de lerarenstaking op 30 en 31 januari – Verhaal 1: Marieke de Glopper

Als 5-jarig meisje wist Marieke de Glopper uit Apeldoorn al dat ze juf wilde worden. Voor de klas kan ze namelijk echt iets voor haar leerlingen beteken en hen verder helpen in hun ontwikkeling. Ondertussen werkt Marieke al veertien jaar op basisschool De Zonnewende, een van de 26 scholen die deel uitmaken van de Veluwse Onderwijsgroep (zie kader). ‘Regelmatig krijg ik oud-leerlingen op bezoek die al in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs zitten en even komen bijpraten. Dat vind ik een prachtig compliment.’

‘Weet je wat ik echt niet snap? Dat niet meer mensen voor de klas willen staan’, aldus Marieke de Glopper (34 jaar) uit Apeldoorn. ‘Moet je kijken hoeveel impact je op de ontwikkeling van kinderen hebt! Voor mij was er dan ook geen andere optie dan het vak van leerkracht. Ik heb mijn hele levensloop op deze baan gericht, er was geen “plan B”. Het beeld dat ik als klein meisje had, komt overeen met de werkelijkheid. Als leerkracht van groep 8 kan ik samen met mijn leerlingen veel plezier maken. En dat plezier kan in heel veel dingen zitten. Natuurlijk moeten de kinderen basale vaardigheden als rekenen, taal en spelling onder de knie krijgen. Maar dat kan ook op een leuke manier, bijvoorbeeld door af en toe een spelletje te spelen. En het blijft fantastisch als ik zie dat een leerling die moeite heeft met rekenen begint te stralen omdat hij of zij het ineens snapt. Daar doe je het voor.’

Super veelzijdig beroep
‘Als leerkracht heb ik een super veelzijdig beroep. De ene dag geef ik gewoon les, de andere dag pakken we surprises uit of gaan we op excursie. Geen dag is hetzelfde en dat vind ik erg tof. Sowieso heb ik niet het idee dat ik aan het werk ben als ik voor de klas sta. Mijn werkdag begint pas als mijn leerlingen naar huis gaan. Dan komen namelijk alle randzaken aan bod zoals administratieve werkzaamheden, oudergesprekken, vergaderingen, overleggen, het opstellen van handelingsplannen en doelen en de organisatie van evenementen rondom feestdagen. Persoonlijk ervaar ik geen werkdruk, maar het is best een uitdaging om al deze zaken uit te voeren.’

Het ideale plaatje
‘Waar het mij om gaat, is dat ik als leerkracht bezig ben met dingen die er echt toe doen en die bijdragen aan het best mogelijke onderwijs voor mijn leerlingen. Daarom sta ik achter de lerarenstaking op 30 en 31 januari. We willen een structurele financiële bijdrage vanuit de overheid om de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verhogen en gelijk te trekken én de werkdruk te verlagen. Hiermee voorkom je dat bestaande leerkrachten naar het bedrijfsleven vertrekken én maak je het vak voor potentiële nieuwkomers aantrekkelijker. En misschien moet er net als het tv-programma “Dienders” over politieagenten ook wel een programma komen over het vak van leerkracht. Een titel? Wat dacht je van “Klassevak”?’