Afval scheiden UDO, Stap voor stap naar duurzaamheid!

In een wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, zijn scholen niet langer uitgesloten van deze verantwoordelijkheid. Bij onze school UDO zijn we ook een paar maanden geleden begonnen met een initiatief om afvalscheiding te bevorderen en bewustzijn te creëren bij zowel collega’s als leerlingen. Hoewel de weg naar verandering de afgelopen maanden niet altijd even gemakkelijk was, zijn we vastbesloten om een groenere toekomst te creëren. Inosha Beveland, Docent BWI, UDO aan het woord!

Het Begin

Het idee om afvalscheiding op school te introduceren begon ongeveer november 2022. Vijf weken voor de zomervakantie 2023 hebben we de afvalscheidingsstations geplaatst en het werd volledig geïmplementeerd bij de start van het schooljaar 2023/2024. We begonnen met de aankondiging van het initiatief in de nieuwsbrief, verspreidden posters en creëerden informatieve video’s om iedereen te informeren. Maar het verloop was verre van probleemloos. De reacties op ons initiatief waren uiteenlopend. Sommigen stonden er volledig achter, terwijl anderen sceptisch waren. Het belangrijkste struikelblok bleek de vrees voor extra rommel en onrust in de gangen te zijn. Leerlingen moesten wennen aan het idee van afvalscheiding, en sommigen waren terughoudend om bijvoorbeeld hun kauwgom uit te spugen in de juiste bak.

De Pioniers

Gelukkig waren er enkele docenten en teamleiders die meteen begrepen waarom afvalscheiding belangrijk is. Ze zagen de noodzaak en omarmden het initiatief, wat een positieve impuls gaf aan ons streven naar een duurzamere school.

Verassende Ontdekkingen

Een opvallende ontdekking was dat niet iedereen thuis aan afvalscheiding deed, ondanks het algemene geloof dat dit wel het geval was. Dit benadrukte het belang van educatie en bewustwording rond afvalscheiding.

Bijzondere Momenten

Een bijzonder moment was toen een conciërge volmondig steun betuigde aan onze invoering van afvalscheiding. Ook de reactie van leerlingen die de bakken op hun plek zagen en opmerkten hoe handig het was, was fijn.

Hoewel we nog aan het begin van onze reis staan, hebben we al gemerkt dat sommige leerlingen actief betrokken zijn bij afvalscheiding. Zelfs als het maar één leerling is, is het een stap in de goede richting. De reacties van leerlingen variëren. Sommigen vinden het logisch en dragen graag bij, terwijl anderen er niet veel zin in hebben. We respecteren alle standpunten en hopen meer bewustwording te creëren.

Volgende Stappen

Onze volgende uitdaging is om afvalscheidingseducatie op een toegankelijke manier aan te bieden, zodat docenten, mentoren en coaches deze informatie gemakkelijk in hun lessen kunnen opnemen. We hopen ook meer docenten te enthousiasmeren om actief deel te nemen aan het scheiden van afval.

Op het gebied van duurzaamheid willen we meer doen dan alleen afvalscheiding. We overwegen bijvoorbeeld om de consumptie van vlees te verminderen, biologisch vlees te gebruiken en een smakelijk, betaalbaar vegetarisch lunchaanbod aan te bieden. Onze hoop voor de toekomst is dat we iedereen bewuster kunnen maken van duurzaamheid. We streven ernaar om onze schoolomgeving groener te maken, zelfs als we op dit gebied nog een weg te gaan hebben.