Academie

De Veluwse Onderwijsgroep beschikt over een eigen Academie. Het hart van onze onderwijsvisie is ‘het leren van elke leerling’. Dat is onmogelijk zonder een vergelijkbare ontwikkeling van onze medewerkers. Geen lerende leerling, zonder een lerende docent.

De Academie is een plek waar relevante kennis en expertise wordt verzameld, gebundeld en uitgedragen, met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en professionalisering van alle medewerkers. Zo organiseert de Academie lezingen, workshops en trainingen.​