Omhoog
Aanmelden
Voortgezet onderwijs

- Mheenpark'Als ELOS-school bereidt het Veluwse College Mheenpark leerlingen voor op een internationaal georiënteerde toekomst.' 

Veluws College Mheenpark is een relatief kleine school met twee overzichtelijke schoolgebouwen, waarvan één brugklasgebouw. Op het Veluws College Mheenpark kunnen leerlingen terecht voor de volledige mavo-opleiding en voor het onderbouwprogramma van havo, atheneum en Delta. Alle onderbouwleerlingen kiezen een PlusVak. Twee uur per week volgen leerlingen een vak waarin zij écht geïnteresseerd zijn, zonder dat de schoolweek langer wordt.

Op Veluws College Mheenpark wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de talenten van de leerlingen; daarom zijn er veel uitdagingen en keuzes. ​

Het onderwijs is gericht op de toekomst, er is veel aandacht voor ICT-vaardigheden en als ELOS-school bereidt het Veluwse College Mheenpark leerlingen voor op een internationaal georiënteerde toekomst.​

Maatwerk en aandacht voor vaardigheden als samenwerken en reflecteren zijn thema’s die steeds belangrijker worden in het onderwijs. Het Veluws College Mheenpark sluit hierop aan met de nieuwe leerroute Delta.​​

Website Veluws College Mheenpark ​

Adres

Veluws College Mheenpark
Zilverschoon 43
7322 GG Apeldoorn
T: 055-366 56 33
E: mheenpark@veluwscollege.nl

Directie

Vestigingsdirecteur:
Rene de Jonge