Omhoog
Aanmelden
Voortgezet onderwijs

- Cortenbosch'Een levendige school voor vmbo waar goed onderwijs gegeven wordt!'

Het Veluws College Cortenbosch staat bekend als een levendige school voor vmbo waar goed onderwijs gegeven wordt. Het Veluws College Cortenbosch heeft alle leerwegen van het vmbo (basis, kader, gemengd, mavo) in huis en de drie profielen: techniek (PIE) | zorg & welzijn | economie & ondernemen. Binnen het praktijkgerichte profieldeel volgen leerlingen naast verplichte vakken ook enkele keuzevakken die passen bij hun belangstelling en ambitie. Op Veluws College Cortenbosch kunnen leerlingen daarom kiezen uit één van de volgende richtingen: welzijn, zorg & design | techniek, energie & ICT  | economie & ondernemen.
De leerling mag ook kiezen voor een keuzevak uit een andere profiel om zich zo breder te oriënteren op verschillende beroepenvelden. Denk bijvoorbeeld aan vakken op het gebied van design, robotica, ondernemerschap en techniek.​Leerlingen worden geholpen het hoogst haalbare niveau te bereiken.

Voor de brugklassen is een deel van het schoolgebouw gereserveerd, zodat zij kunnen wennen en zich veilig voelen op hun eigen plek. Ook hebben de brugklasleerlingen een aparte pauze.

Op Veluws College Cortenbosch krijgen leerlingen volop kansen om te werken aan toekomst en talenten. Bijvoorbeeld in het ICT-LAB of tijdens de Fl@xuren en de PlusVakken. Op het Veluws College Cortenbosch is oog voor iedereen: in de les en in de rest van de school. Iedereen kan hier zichzelf zijn en de sfeer is er veilig en prettig.

Website Veluws College Cortenbosch

Adres

Veluws College Cortenbosch
Prinses Beatrixlaan 259
7312 DG Apeldoorn
T: 055- 521 63 77
E: cortenbosch@veluwscollege.nl

Directie

Interim vestigingsdirecteur:
Ko Doncker