Omhoog
Aanmelden
Primair onderwijs

Seb@stiaan‘Op de Seb@stiaan krijgen alle leerlingen Engelse les. Daarnaast besteden we extra veel aandacht aan taal en rekenen.’

De Seb@stiaan is een katholieke basisschool in het multifunctionele gebouw dokZuid in de wijk Apeldoorn-Zuid. Op de Seb@stiaan geven we modern onderwijs waarbij veel gebruik wordt gemaakt van computers en de nieuwe mogelijkheden die ICT ons biedt. Leren op de Seb@stiaan is leuk, maar gaat niet ten koste van het lesprogramma. Zo hebben we extra aandacht voor taal- en rekenonderwijs. Mede hierdoor kennen wij een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Alle klassen beschikken over een digitaal schoolbord en er zijn ruim voldoende  computers. We maken gebruik van 19 laptops. Ook hebben we drie iPads  waarop kinderen volop aan de slag kunnen gaan.  In groep 1 maken kinderen al kennis  met het digibord en typen ze hun eerste woordjes in Word.  Uiteindelijk heeft een computer voor leerlingen in groep 8 weinig geheimen: ze bouwen hun eigen website, maken flitsende PowerPoint presentaties en presenteren hun werkstuk ,spreekbeurt en boekbespreking digitaal.

Kinderen worden bij ons niet alleen intellectueel uitgedaagd; we spreken kinderen ook aan op hun creatieve en emotionele kant. Zo krijgen de kinderen Kanjertraining en nemen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 elke week deel aan een workshop. Leerlingen uit verschillende klassen werken samen in een workshop. Zo leren de kinderen van elkaar en ontwikkelen zij hun talenten op alle mogelijke gebieden.

Adres

dok Zuid
1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn
T:  055 – 533 53 55
E: directie@sebastiaanschool.nl

Directie

Locatiedirecteur
Lucia Belt ​

Clusterdirecteur
Gert Visser